راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 60301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60301 وجیهه عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60302 وحید عباسی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60303 وحیده عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60304 هادی عباسی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
60305 هادی عباسی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
60306 هانیه عباسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60307 هدی عباسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60308 یحیی عباسی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60309 آتنا عباسی پیروز 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60310 محمودرضا عباسی کهنه 1378 علوم پايه زمین شناسی
60311 محمدعلی عباسی گراوند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60312 سمانه عباسی مقدم 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60313 سیدرامین عباسی نیشابوری 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
60314 فریده عباسی آبروان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60315 آمنه عباسی آغوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60316 آمنه عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
60317 احمد عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60318 وحید عباسی ازرلو 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60319 محمدرضا عباسی ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60320 ام البنین عباسی استاد 1386 علوم پايه فیزیک
60321 محمداسلام عباسی اسفدن 1371 كشاورزى زراعت
60322 سُمّیه عباسی اصطلخ پشتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60323 شفیع عباسی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60324 فاطمه عباسی اصل 1383 علوم پايه فیزیک
60325 عاطفه عباسی الیادرانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60326 بهنام عباسی اول 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60327 جواد عباسی اول 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
60328 علیرضا عباسی اول 1372 كشاورزى زراعت
60329 مهدی عباسی برگو 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
60330 زهرا عباسی بلوچخانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60331 حسین عباسی بنده قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60332 سکینه عباسی بورندرق 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
60333 محسن عباسی بیلندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60334 محسن عباسی بیلندی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60335 رامین عباسی پادری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60336 فروغ عباسی پریزد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
60337 علیرضا عباسی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
60338 مرجان عباسی پور 1380 علوم پايه فیزیک
60339 رقیه عباسی پورعسگرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60340 مرضیه عباسی تکلوابدال ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60341 اکرم عباسی ثانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60342 حسین عباسی ثانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60343 محمد عباسی ثانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60344 محسن عباسی جنت آباد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60345 میلاد عباسی جنت آباد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60346 محسن عباسی جنت اباد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60347 محسن عباسی جنت اباد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60348 رضا عباسی چری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60349 فاطمه عباسی چک 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60350 ثریا عباسی حبشی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
60351 علی اکبر عباسی حسن کیاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60352 سیدحمید عباسی حسینی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60353 سیده ژاله عباسی حسینی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
60354 داود عباسی خالجیری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60355 سیدعلی عباسی خبوشان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60356 خدیجه عباسی خنامانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60357 راضیه عباسی خور 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60358 امیر عباسی خوشکار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60359 سجاد عباسی خولنجانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60360 حمید عباسی دباغ 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60361 علی عباسی دزفولی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60362 امیر عباسی دلوئی 1388 مهندسي مهندسی عمران
60363 طوبی عباسی دلوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60364 طوبی عباسی دلوئی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
60365 معصومه عباسی دلوئی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60366 معصومه عباسی دلوئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60367 طوبی عباسی دلویی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60368 راضیه عباسی دنگسرکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60369 فریدون عباسی دوانی 1363 علوم پايه فیزیک
60370 رویا عباسی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
60371 صابره عباسی راد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60372 نجمه عباسی راد 1384 علوم پايه فیزیک
60373 صدیق عباسی راژان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60374 حاتم عباسی رستمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60375 عادله عباسی رستمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
60376 مریم عباسی رشتخواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
60377 سوسن عباسی زاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
60378 مجید عباسی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60379 مهدی عباسی زرمهری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
60380 ریحانه عباسی زهان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60381 هادی عباسی زهان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60382 آتاناز عباسی ساوجبلاغی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60383 ریحانه عباسی سرمزده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60384 ریحانه عباسی سرمزده 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
60385 مهدی عباسی سرمزده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60386 سمیرا عباسی سلطان ابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60387 الهام عباسی سیوکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
60388 مهدی عباسی شاهکوه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60389 مریم عباسی شایه 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
60390 سعیده عباسی شمیرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60391 شکیبا عباسی شمیرانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60392 شکیبا عباسی شمیرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
60393 زهرا عباسی شهرستانک 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
60394 محمود عباسی شیرازی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
60395 سیدعلی عباسی صفی آبادی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60396 امید عباسی صید آباد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60397 بهاره عباسی طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60398 حسین عباسی علی کمر 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60399 رضا عباسی علی کمر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60400 رضا عباسی علی کمر 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904079