راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 60401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60401 هادی عباسی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
60402 هادی عباسی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
60403 هانیه عباسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60404 هدی عباسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60405 یحیی عباسی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60406 آتنا عباسی پیروز 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60407 محمودرضا عباسی کهنه 1378 علوم پايه زمین شناسی
60408 محمدعلی عباسی گراوند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60409 سمانه عباسی مقدم 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60410 سیدرامین عباسی نیشابوری 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
60411 فریده عباسی آبروان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60412 آمنه عباسی آغوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60413 آمنه عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
60414 احمد عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60415 وحید عباسی ازرلو 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60416 محمدرضا عباسی ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60417 ام البنین عباسی استاد 1386 علوم پايه فیزیک
60418 محمداسلام عباسی اسفدن 1371 كشاورزى زراعت
60419 سُمّیه عباسی اصطلخ پشتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60420 شفیع عباسی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60421 فاطمه عباسی اصل 1383 علوم پايه فیزیک
60422 عاطفه عباسی الیادرانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60423 بهنام عباسی اول 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60424 جواد عباسی اول 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
60425 علیرضا عباسی اول 1372 كشاورزى زراعت
60426 مهدی عباسی برگو 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
60427 زهرا عباسی بلوچخانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60428 حسین عباسی بنده قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60429 سکینه عباسی بورندرق 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
60430 محسن عباسی بیلندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60431 محسن عباسی بیلندی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60432 رامین عباسی پادری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60433 فروغ عباسی پریزد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
60434 علیرضا عباسی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
60435 مرجان عباسی پور 1380 علوم پايه فیزیک
60436 رقیه عباسی پورعسگرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60437 مرضیه عباسی تکلوابدال ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60438 اکرم عباسی ثانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60439 حسین عباسی ثانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60440 محمد عباسی ثانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60441 محسن عباسی جنت آباد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60442 میلاد عباسی جنت آباد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60443 محسن عباسی جنت اباد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60444 محسن عباسی جنت اباد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60445 رضا عباسی چری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60446 فاطمه عباسی چک 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60447 ثریا عباسی حبشی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
60448 علی اکبر عباسی حسن کیاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60449 سیدحمید عباسی حسینی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60450 سیده ژاله عباسی حسینی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
60451 داود عباسی خالجیری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60452 سیدعلی عباسی خبوشان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60453 خدیجه عباسی خنامانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60454 راضیه عباسی خور 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60455 امیر عباسی خوشکار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60456 سجاد عباسی خولنجانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60457 حمید عباسی دباغ 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60458 علی عباسی دزفولی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60459 امیر عباسی دلوئی 1388 مهندسي مهندسی عمران
60460 طوبی عباسی دلوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60461 طوبی عباسی دلوئی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
60462 معصومه عباسی دلوئی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60463 معصومه عباسی دلوئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60464 طوبی عباسی دلویی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60465 راضیه عباسی دنگسرکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60466 فریدون عباسی دوانی 1363 علوم پايه فیزیک
60467 رویا عباسی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
60468 صابره عباسی راد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60469 نجمه عباسی راد 1384 علوم پايه فیزیک
60470 صدیق عباسی راژان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60471 حاتم عباسی رستمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60472 عادله عباسی رستمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
60473 مریم عباسی رشتخواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
60474 سوسن عباسی زاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
60475 مجید عباسی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60476 مهدی عباسی زرمهری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
60477 ریحانه عباسی زهان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60478 هادی عباسی زهان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60479 آتاناز عباسی ساوجبلاغی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60480 ریحانه عباسی سرمزده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60481 ریحانه عباسی سرمزده 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
60482 مهدی عباسی سرمزده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60483 سمیرا عباسی سلطان ابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60484 الهام عباسی سیوکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
60485 مهدی عباسی شاهکوه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60486 مریم عباسی شایه 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
60487 سعیده عباسی شمیرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60488 شکیبا عباسی شمیرانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60489 شکیبا عباسی شمیرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
60490 زهرا عباسی شهرستانک 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
60491 محمود عباسی شیرازی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
60492 سیدعلی عباسی صفی آبادی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60493 امید عباسی صید آباد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60494 بهاره عباسی طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60495 حسین عباسی علی کمر 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60496 رضا عباسی علی کمر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60497 رضا عباسی علی کمر 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
60498 منیره عباسی علی کمر 1381 علوم رياضي ریاضی محض
60499 منیره عباسی علی کمر 1385 علوم رياضي ریاضی محض
60500 فاطمه عباسی عنبرکه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158537