راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 60401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60401 معصومه علی محمدزاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60402 نجمه علی محمدنژادشارک 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60403 ابراهیم علی محمدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60404 امیر حسین علی محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60405 ایرج علی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60406 بتول علی محمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
60407 براتعلی علی محمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60408 حسینعلی علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
60409 حمیدرضا علی محمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60410 رضا علی محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60411 زهرا علی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60412 سپیده علی محمدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
60413 سعید علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
60414 سمانه علی محمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60415 سمیرا علی محمدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60416 طاهر علی محمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60417 طاهر علی محمدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60418 علی علی محمدی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60419 غلامعلی علی محمدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
60420 فاطمه علی محمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60421 فاطمه علی محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60422 فهیمه علی محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60423 مبینا علی محمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
60424 مجید علی محمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60425 محمد علی محمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60426 محمد علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
60427 محمدیار علی محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60428 مریم علی محمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60429 مریم علی محمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60430 مطهره علی محمدی 1387 علوم پايه فیزیک
60431 مهدی علی محمدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60432 مهدیه علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
60433 ناهید علی محمدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
60434 عاطفه علی محمدی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60435 حسین علی محمدی ثانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60436 حمیده علی محمدی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60437 عالیه علی محمدی زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
60438 مهشید علی محمدی زارع 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
60439 فرناز علی محمدی عرب 1376 علوم پايه فیزیک
60440 ابراهیم علی محمدی قهفرخی 1371 علوم اداري واقتصاد حقوق
60441 خوش ناز علی مددی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60442 مجتبی علی مددی 1365 علوم پايه زمین شناسی
60443 مهدی علی مددی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60444 حمید علی مددی خادر 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60445 علی علی مددی خادر 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
60446 علی علی مددی خادر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60447 عزت اله علی مرادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
60448 گلستان علی مرادی ریزه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
60449 گلستان علی مرادی ریزه یی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60450 ناصر علی مردان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
60451 بهاره علی مردانی 1375 علوم پايه فیزیک
60452 بهنام علی مردانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60453 بهنام علی مردانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
60454 سکینه علی مردانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60455 سعید علی موسی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60456 ایرج علی میرزائی 1376 علوم پايه فیزیک
60457 روح اله علی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60458 سیما علی میرزائی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
60459 عیسی علی میرزائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60460 کتایون علی میرزائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60461 مریم علی میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
60462 نسرین علی میرزائی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
60463 علی میرزا علی میرزایف 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60464 علی میرزا علی میرزایف 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60465 حسن علی میرزایی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60466 علی علی میرزایی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60467 مجتبی علی میرزایی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60468 مریم علی میرزایی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60469 حمید علی نری بایگی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
60470 پژمان علی نژاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
60471 جواد علی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60472 حکیمه علی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60473 رضا علی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60474 زهرا علی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60475 زهرا علی نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60476 زهرا علی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
60477 سمیرا علی نژاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60478 شقایق علی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60479 طیبه علی نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60480 طیبه علی نژاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60481 علی علی نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60482 علی اکبر علی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60483 فرحناز علی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60484 کورش علی نژاد 1373 علوم پايه زمین شناسی
60485 گلستان علی نژاد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60486 مجتبی علی نژاد 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
60487 محمد علی نژاد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
60488 محمد علی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
60489 محمدرضا علی نژاد 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60490 محمدرضا علی نژاد 1372 علوم پايه فیزیک
60491 محمدرضا علی نژاد 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60492 ملیحه علی نژاد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60493 مهدی علی نژاد 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60494 مهدی علی نژاد 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60495 نعیمه علی نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60496 معصومه علی نژاد برمی 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
60497 حسین علی نژاد چنفرالو 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
60498 صدیقه علی نژاد خباز 1362 علوم رياضي آمار
60499 حمید علی نژاد صفی آباد 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
60500 شیما علی نژادخّباز 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602474