راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 60601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60601 نازگل عرفانی قربانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60602 مهسا عرفانی کاریزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
60603 امیرحسین عرفانی کریم زاده طوسی 1349 علوم پايه شیمی
60604 آزاده عرفانی معتدل 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60605 احمد عرفانی مقدم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60606 علی اکبر عرفانی مهارتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60607 فاطمه عرفانی مهارتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
60608 مهران عرفانی مهارتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60609 بتول عرفانی نسب 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60610 رضا عرفانی نسب 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60611 طاهره عرفانی نور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60612 سعیده عرفانی یزدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60613 آرمین عرفانیان 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60614 ارش عرفانیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60615 بتول عرفانیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60616 حمیدرضا عرفانیان 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60617 حمیدرضا عرفانیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
60618 سونیا عرفانیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60619 شهربانو عرفانیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60620 عارفه عرفانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
60621 علی عرفانیان 1393 مهندسي مهندسی عمران
60622 علیرضا عرفانیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60623 منیره عرفانیان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
60624 مهدیه عرفانیان 1382 علوم رياضي آمار
60625 مهدیّه عرفانیان 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
60626 نیره عرفانیان 1354 علوم پايه علوم جانوری
60627 وحید عرفانیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60628 طیبه عرفانیان آب بند 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60629 وحیده عرفانیان اجیل کارشوخ 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60630 مسعود عرفانیان ارغوان یان سرش 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60631 احسان عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1391 علوم پايه زمین شناسی
60632 شهناز عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60633 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60634 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
60635 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
60636 بهاره عرفانیان الفتی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60637 حمید عرفانیان امدادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
60638 کبری عرفانیان امیدوار 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60639 محسن عرفانیان امیدوار 1373 علوم رياضي ریاضی
60640 مجید عرفانیان اورعی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
60641 اصغر عرفانیان ایرانکار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60642 پیروز عرفانیان بیوک نژادراه پیما 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60643 حمید عرفانیان پارسا 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60644 بهرام عرفانیان تقوائی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
60645 بهجت عرفانیان توتونکوب رابع 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60646 آسیه عرفانیان ثبات خانی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
60647 آسیه عرفانیان ثبات خانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
60648 امیرحسین عرفانیان ثبات خانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
60649 معصومه عرفانیان جدی 1384 علوم رياضي آمار
60650 مرضیه عرفانیان چیتی زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60651 فاطمه عرفانیان خراسانیان بناء 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
60652 جعفر عرفانیان خرده فروش پاچناری 1368 علوم رياضي آمار
60653 شهره عرفانیان خوش سیما 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
60654 غلامحسین عرفانیان دباغ نوغانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60655 سمانه عرفانیان دقیق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60656 فاطمه عرفانیان دقیق 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60657 زکیه عرفانیان رسول نیارابع 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60658 زهره عرفانیان رسول نیارابع 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60659 سید محمد مهدی عرفانیان رسولی تهران 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
60660 سیده الهام عرفانیان رضازاده موسوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
60661 مرضیه عرفانیان زه کار شکرگذار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60662 مریم عرفانیان ستاریان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60663 علی عرفانیان سعدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60664 رامین عرفانیان سلیم 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
60665 سعید عرفانیان سلیم 1364 علوم پايه شیمی
60666 مهنوش عرفانیان سلیم 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60667 مطهره عرفانیان شادکام 1388 علوم رياضي آمار
60668 منیژه عرفانیان صبائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60669 مرجان عرفانیان صفار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60670 زهرا عرفانیان طالعی نوغان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
60671 محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60672 محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
60673 الهه عرفانیان عبادی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60674 محمدرضا عرفانیان عبدی طوسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60675 محمدرضا عرفانیان عبدی طوسی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60676 مهدی عرفانیان عصار 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60677 اعظم عرفانیان عطار 1386 علوم رياضي ریاضی محض
60678 اعظم عرفانیان عطار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
60679 عماد عرفانیان عیدی طوسی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60680 مهدی عرفانیان عیدی طوسی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60681 سعیده سادات عرفانیان فعال 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60682 فاطمه عرفانیان قره اهل زنجان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60683 لیلا عرفانیان قره اهل زنجان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60684 المیرا عرفانیان قصاب 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60685 المیرا عرفانیان قصاب 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
60686 آسیه الزهرا عرفانیان قلندری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60687 سعید عرفانیان قنادشیرین کام 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
60688 علیرضا عرفانیان قنادشیرین کام 1364 علوم پايه فیزیک
60689 محمدرضا عرفانیان قنادشیرین کام 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60690 لیلا عرفانیان قونسولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
60691 لیلا عرفانیان قونسولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
60692 مریم عرفانیان کفاش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
60693 اعظم عرفانیان گلابفروشان اهل یزد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60694 سحر عرفانیان گلابفروشان اهل یزد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
60695 مریم عرفانیان گلپرور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60696 مریم عرفانیان گلپرور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60697 سمیرا عرفانیان مجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60698 سمیرا عرفانیان مجدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60699 اکرم عرفانیان مشیری نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044886