راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 59 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 60601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60601 هرمز غلامی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60602 همایون غلامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60603 یاسر غلامی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
60604 یوسف غلامی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60605 زهرا غلامی بین کلایی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60606 علیرضا غلامی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60607 بانو غلامی احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60608 معصومه غلامی احمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60609 معصومه غلامی احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
60610 مرتضی غلامی اسلامیه ای 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60611 عباس غلامی انجیله 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60612 زهرا غلامی اول 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60613 ربابه غلامی اول نوقابی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60614 بنیامین غلامی بازه حور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60615 ریحانه غلامی بازه حور 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
60616 سمیه غلامی بازه حور 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60617 سمیه غلامی بازه حور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60618 عارفه غلامی بشرویه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60619 فاطمه غلامی بورنگ 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
60620 روح اله غلامی بیدخانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
60621 ابوالفضل غلامی بیلندی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
60622 علی غلامی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60623 لیلا غلامی بیمرغ 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60624 یونس غلامی بیمرغ 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60625 فاطمه غلامی بیمرغی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60626 علی مراد غلامی پایهان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60627 محمدعلی غلامی پردون 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60628 مجتبی غلامی پور 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60629 محمدعلی غلامی پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60630 معصومه غلامی پورچهارده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60631 امیر غلامی پورسی سختی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
60632 مصطفی غلامی پورفتیده 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60633 محمدعلی غلامی تیله بنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60634 غلامرضا غلامی ثانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60635 نعمت اله غلامی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60636 شکراله غلامی ثقیه 1363 مهندسي جوشكاري
60637 نجمه غلامی ثمبا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60638 امنه غلامی جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60639 مصطفی غلامی جامی محمودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60640 ندا غلامی جنت آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60641 زینب غلامی چپه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60642 فریبا غلامی چهکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60643 فریبا غلامی چهکند 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
60644 سعیده غلامی حسین آباد 1380 علوم پايه زمین شناسی
60645 سعیده غلامی حسین آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
60646 فاطمه غلامی حسین آباد 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60647 راهله غلامی حسین اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
60648 محسن غلامی حسین اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60649 افسانه غلامی حصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60650 مریم غلامی حقیقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60651 مرتضی غلامی خادر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60652 فرزانه غلامی خجسته 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60653 افشین غلامی خشت 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60654 حسین غلامی خشت 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60655 سپیده غلامی خشت 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60656 حمید غلامی خلیل آبادی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
60657 حمید غلامی خلیل ابادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
60658 محمود غلامی درخت بید 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60659 جمشید غلامی دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60660 زهره غلامی دوبرجه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60661 زهره غلامی دوبرجه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60662 سهیلا غلامی دهبالائی 1367 علوم رياضي ریاضی
60663 رضا غلامی راد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
60664 مریم غلامی راد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60665 تکتم غلامی رودمعجنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60666 ناصر غلامی زنگلانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60667 اعظم غلامی زه اب 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60668 غلام رضا غلامی زه اب 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60669 سمیه غلامی زهان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60670 محمد غلامی سرحوزکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60671 غزاله غلامی سعدآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60672 توحید غلامی سعداباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60673 بهاره غلامی سعدابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60674 سارا غلامی شرفخانه 1388 علوم پايه زمین شناسی
60675 عفت غلامی شرفخانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60676 طاهره غلامی شکرتو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60677 راضیه غلامی شلنگرد 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60678 نجمه غلامی شمبا 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
60679 زهرا غلامی شهبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60680 رحمان غلامی شهرستانی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60681 علی غلامی شیراز 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60682 سمیرا غلامی شیرازی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60683 لیلا غلامی شیری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60684 جواد غلامی طبسی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60685 ندا غلامی عرفانی کلات 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
60686 مرضیه غلامی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60687 زهره غلامی قلعه دختر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60688 منیره غلامی قندشتنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60689 عباس غلامی کریم آباد 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
60690 عطیه غلامی کریم اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60691 مریم غلامی کفشگری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60692 جواد غلامی کلات 1376 علوم پايه فیزیک
60693 غلامرضا غلامی کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60694 طاهره غلامی کلاته سبز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60695 علی اصغر غلامی کوچ 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60696 رحمت اله غلامی گنجه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60697 حمید غلامی گیفان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60698 طیبه غلامی گینانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60699 ندا غلامی مزینان 1381 هنر نيشابور نقاشی
60700 امیرحسین غلامی مطلق 1389 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694288