راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 60801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60801 فرخنده عبداللهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
60802 مرضیه عبداللهی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
60803 مریم عبداللهی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
60804 مریم عبداللهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
60805 ملیحه عبداللهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
60806 موسی عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60807 مهدی عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60808 زیبا عبداللهی آرپناهی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
60809 قباد عبداللهی آرپناهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
60810 ناصر عبداللهی ارانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60811 مرتضی عبداللهی ارپناهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
60812 عباس عبداللهی خوشمردان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60813 فهیمه عبداللهی رودمعجنی 1381 علوم رياضي آمار
60814 فاطمه عبداللهی ریزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
60815 علی عبداللهی سعدآباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60816 علیرضا عبداللهی شادمهری 1361 مهندسي راه و ساختمان
60817 جواد عبداللهی صنعتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60818 نوشین عبداللهی طرقبه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60819 محمد عبداللهی علی بیک 1364 علوم پايه دبیری شیمی
60820 بتول عبداللهی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60821 طیبه عبداللهی قلعه بالا 1364 علوم پايه دبیری شیمی
60822 حمید عبداللهی کردلر 1354 علوم پايه زیست شناسی
60823 طاهره عبداللهی گل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
60824 سیدرضا عبداللهی گلمکان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60825 جمال الدین عبداللهی لیش 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
60826 علی عبداللهی منش 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60827 علی عبداللهی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60828 علی عبداللهی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
60829 محدثه عبداللهی نژاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60830 محدثه عبداللهی نژاد 1395 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60831 عفت عبداللهی نیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60832 کبری عبداللهی یاساقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60833 رخساره عبداللهیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60834 سیدمحمد عبداللهیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60835 علیرضا عبداللهیان 1361 مهندسي راه و ساختمان
60836 گلناز عبداللهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
60837 لیلا عبداللهیان 1367 علوم رياضي ریاضی
60838 نورعلی عبداللهیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60839 طیبه عبداللهیان دهکردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60840 محمد عبداللهیان نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60841 شیوا عبدالمالکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60842 آرش عبدالملکی 1392 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
60843 حسین عبدالملکی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60844 حسین عبدالملکی 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی
60845 خدیجه عبدالملکی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60846 زهرا عبدالملکی 1373 علوم رياضي ریاضی
60847 محمدرضا عبدالملکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60848 نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
60849 سیدصالح عبدالمومن طوسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60850 مجید عبدالنبی جوزدانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60851 عطیه عبدالنوری 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60852 طارق حسن عبدالواحد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
60853 نصرت عبدالوند 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60854 سارا عبدالوهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60855 صفورا عبدالوهابی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
60856 سمانه عبداله آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
60857 ملیحه عبداله آبادی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60858 ملیحه عبداله آبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
60859 حسن عبداله ابادی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60860 علی اصغر عبداله ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60861 کامران عبداله اشرف 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60862 ام البنین عبداله ئیان مقدم 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60863 خالد عبداله پور 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60864 مریم عبداله پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60865 مریم عبداله پور 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
60866 مصطفی عبداله پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
60867 معصومه عبداله پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
60868 معصومه عبداله پور 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
60869 نیما عبداله پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
60870 سعید عبداله پورتراضی نیا 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60871 شاهرخ عبداله پوروفایی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60872 مرضیه عبداله خانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60873 احمد عبداله زاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60874 امیرحسین عبداله زاده 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
60875 بهزاد عبداله زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
60876 حسن عبداله زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
60877 حسن عبداله زاده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60878 حسین عبداله زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
60879 رضا عبداله زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60880 زینب عبداله زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60881 ساناز عبداله زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60882 سکینه عبداله زاده 1382 علوم رياضي آمار
60883 سمیه عبداله زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60884 فاطمه عبداله زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60885 گلشید عبداله زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60886 محبوبه عبداله زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60887 محمدرضا عبداله زاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60888 محمدرضا عبداله زاده 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
60889 محمود عبداله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60890 مریم عبداله زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60891 مریم عبداله زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
60892 مهدی عبداله زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60893 سیدمحمدعلی عبداله زاده دیوا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60894 امیر عبداله زاده گنابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
60895 بهاره عبداله زاده گنابادی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60896 فاطمه عبداله زاده گنابادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
60897 فاطمه عبداله زاده گنابادی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
60898 آرزو عبداله زاده گنبدجق 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
60899 مجید عبداله زاده مشهدی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60900 مهدی عبداله زاده مشهدی 1368 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189628