راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 60801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60801 مریم عبدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
60802 مسعود عبدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60803 منیر عبدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60804 منیره عبدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60805 مهدی عبدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60806 مهدی عبدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60807 مهدی عبدی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60808 مهدی عبدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60809 مهشید عبدی 1381 علوم رياضي آمار
60810 میترا عبدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60811 میثم عبدی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60812 میثم عبدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
60813 نسترن عبدی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
60814 نسیم عبدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60815 ولی عبدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60816 ولی عبدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60817 هادی عبدی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
60818 یوسف عبدی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60819 محمد عبدی سید کلایی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60820 علیرضا عبدی بهره 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60821 فاطمه عبدی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60822 مهرزاد عبدی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60823 لیلا عبدی پورقاضی جهانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60824 میر محمود عبدی تبار 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60825 نجیبه عبدی تیلکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60826 سلمان عبدی جالبی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60827 غلامحسن عبدی جالبی 1361 مهندسي برق
60828 زهره عبدی خیبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60829 سارا عبدی خیبری 1384 مهندسي مهندسی شیمی
60830 ملیحه عبدی درآباد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60831 جلال عبدی ده سرخ 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60832 فاطمه عبدی ده سرخ 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
60833 ماشاءاله عبدی ده سرخ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60834 سیده فاطمه عبدی دیوکلائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
60835 رضا عبدی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60836 محمدعلی عبدی زاده خادر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
60837 مهدی عبدی سرآسیا 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60838 هادی عبدی سرآسیا 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60839 ناهید عبدی سرای 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60840 وجیهه عبدی شاندیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
60841 ابوالفضل عبدی شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60842 لیلا عبدی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60843 غلام محمد عبدی فرزنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
60844 عین اله عبدی قزلجه 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
60845 اعظم عبدی کبودان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60846 اعظم عبدی کبودان 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60847 شمسی عبدی کبودان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60848 فاطمه عبدی کبودان 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60849 مریم عبدی کشتلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60850 احسان عبدی کیکانلو 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60851 نرگس عبدی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60852 سکینه عبدی گنبدجق 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60853 رضا عبدی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60854 فاطمه عبدی میلانلو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60855 سمانه عبدی ناوخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60856 مسعود عبدی نژاد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
60857 نجمه عبدی نصرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60858 زینب عبدی واوسری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
60859 علی عبدی یاشی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
60860 محمد عبدیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60861 الهه عبدیها 1392 علوم پايه فیزیک
60862 سیدکلثوم عبذالله زاده درونکلایی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60863 سیدهاری عبقری 1361 علوم پايه شیمی
60864 ابراهیم عبود 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60865 سیدطارق عبودی 1379 علوم پايه زمین شناسی
60866 مصطفی عبودی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60867 علی عواد عبید عبید 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60868 میاده عزیز عبید 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60869 وسام کامل عبید عبید 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60870 قاسم عبیداوی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60871 اعظم عبیدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60872 ابراهیم عبیدی دهشال 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60873 زینب عبیری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
60874 سارا عبیری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
60875 ساناز عبیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60876 فاطمه عبیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60877 محسن عبیری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60878 مهری عبیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60879 کرارخضیر عبیس 1395 علوم رياضي ریاضی محض
60880 یحیی حسن عبیس 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60881 آزاده عتباتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60882 مریم عتباتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
60883 عبدالغنی عتقی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
60884 احمدرضا عتیقه چی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60885 صدیقه عتیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60886 مجید عتیقی 1372 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
60887 محمدمهدی عتیقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
60888 منصوره عتیقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60889 روشنک عتیقی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
60890 علی احمد عثمانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
60891 فرشته عثمانی 1386 علوم رياضي آمار
60892 سمیه عثمانی رودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60893 حمیرا عثمانی بجد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60894 محمد عثمانی بجد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60895 حامد عثمانی حسن ابادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
60896 فرشته عثمانی رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60897 جواد عجم 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60898 حسن عجم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
60899 حسین عجم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60900 حسین عجم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475471