راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 61101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61101 محبوبه عباسپورنوغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61102 حیدرعلی عباسزاده مزرجی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61103 نجمه عباسعلی پور منزلساز 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61104 سیامک عباسعلی پورقاسم آبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران
61105 محمّدصادق عباسعلی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61106 بهزا د عباسقلی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61107 آتنا عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61108 آزاده عباسی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61109 ابراهیم عباسی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61110 ابوالفضل عباسی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
61111 احسان عباسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
61112 احسان عباسی 1390 علوم پايه زمین شناسی
61113 احمد عباسی 1368 علوم رياضي ریاضی
61114 احمد عباسی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61115 احمد عباسی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61116 احمد عباسی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61117 احمد عباسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
61118 اسماعیل عباسی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
61119 اعظم عباسی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61120 اعظم عباسی 1377 علوم پايه زمین شناسی
61121 اعظم عباسی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61122 اعظم عباسی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61123 اعظم عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61124 اکبر عباسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61125 اکرم عباسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61126 اکرم عباسی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61127 الهام عباسی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61128 الهه عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61129 امیر عباسی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
61130 بتول عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61131 برات الله عباسی 1372 علوم رياضي آمار
61132 بهرام عباسی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
61133 بهروز عباسی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61134 بهزاد عباسی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61135 پریسا عباسی 1375 علوم پايه فیزیک
61136 تکتم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
61137 تورج عباسی 1364 علوم رياضي ریاضی
61138 جلال عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61139 جواد عباسی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
61140 جواد عباسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61141 جواد عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61142 جواد عباسی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
61143 حامد عباسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61144 حسن عباسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61145 حسن عباسی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
61146 حسن عباسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61147 حسن عباسی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61148 حسن عباسی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
61149 حسن عباسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
61150 حسن عباسی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61151 حسن عباسی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
61152 حسن عباسی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
61153 حسن عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61154 حسین عباسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
61155 حسین عباسی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
61156 حسین عباسی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61157 حسین عباسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61158 حسین عباسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61159 حکیمه عباسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61160 حلیمه عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61161 حمید عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61162 حمید عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61163 حمیدرضا عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61164 حمیده عباسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61165 رجبعلی عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61166 رضا عباسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61167 رقیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61168 رکساناسادات عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61169 رمضانعلی عباسی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
61170 زهرا عباسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61171 زهرا عباسی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61172 زهرا عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
61173 زهرا عباسی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61174 زهرا عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61175 زهرا عباسی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
61176 زهره عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61177 زهره عباسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61178 زهره عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61179 زهره عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
61180 زهره عباسی 1383 علوم رياضي آمار
61181 زهره عباسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61182 زهره عباسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61183 زهره عباسی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61184 زهره عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
61185 زهره عباسی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
61186 زهره عباسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
61187 زهره عباسی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61188 زینب عباسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61189 زینب عباسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61190 زینب عباسی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
61191 ساناز عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61192 سعید عباسی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
61193 سلیمه عباسی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
61194 سمانه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61195 سمانه عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61196 سمیه عباسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61197 سمیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
61198 سمیه عباسی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61199 سهیل عباسی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61200 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223101