راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 61201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61201 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
61202 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61203 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61204 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
61205 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61206 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61207 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61208 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61209 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
61210 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
61211 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
61212 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61213 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
61214 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
61215 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61216 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
61217 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61218 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61219 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
61220 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
61221 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61222 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
61223 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
61224 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61225 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61226 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61227 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
61228 حامد علیدوست 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
61229 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
61230 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61231 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61232 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستايي
61233 طاهره علیدوست یوسفخانی 1382 علوم رياضي آمار
61234 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61235 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
61236 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
61237 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61238 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61239 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداري
61240 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61241 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
61242 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
61243 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61244 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61245 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
61246 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61247 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
61248 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
61249 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61250 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
61251 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61252 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61253 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61254 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61255 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61256 مصطفی علیرضایی نقندر 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61257 اژدر علیزادگان چورسی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61258 احسان علیزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61259 ارغوان علیزاده 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61260 ارغوان علیزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61261 اسمعیل علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61262 اشرف علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61263 اعظم علیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61264 اعظم علیزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
61265 اکرم علیزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61266 الهام علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61267 الهام علیزاده 1380 علوم رياضي آمار
61268 الهام علیزاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
61269 امیر علیزاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61270 امیر علیزاده 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
61271 بابک علیزاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61272 پریسا علیزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
61273 جلیل علیزاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
61274 حانیه علیزاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61275 حبیب علیزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61276 حجت علیزاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
61277 حجت علیزاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
61278 حسن علیزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61279 حسین علیزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61280 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
61281 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61282 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61283 داریوش علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61284 راضیه علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61285 رامبد علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61286 رحمان علیزاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61287 رضا علیزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61288 رضا علیزاده 1355 علوم رياضي آمار
61289 رویا علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61290 ریحانه علیزاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61291 زهرا علیزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61292 زهرا علیزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61293 زهرا علیزاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61294 زهرا علیزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61295 زهرا علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61296 زهره علیزاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61297 زینب علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61298 زینب علیزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61299 زینت علیزاده 1354 علوم پايه فیزیک
61300 سارا علیزاده 1382 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542939