راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 61301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61301 لادن عباسی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61302 لیلا عباسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61303 مبینا عباسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61304 محبوبه عباسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61305 محبوبه عباسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
61306 محبوبه عباسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
61307 محبوبه عباسی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
61308 محسن عباسی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61309 محسن عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61310 محمد عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
61311 محمد عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
61312 محمد عباسی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61313 محمد عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
61314 محمد عباسی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
61315 محمدادیب عباسی 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
61316 محمدامین عباسی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
61317 محمدجواد عباسی 1354 علوم رياضي ریاضی
61318 محمدحسن عباسی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61319 محمدرسول عباسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61320 محمدرضا عباسی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61321 محمدرضا عباسی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61322 محمدرضا عباسی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61323 محمدرضا عباسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
61324 محمدسینا عباسی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61325 محمدصادق عباسی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
61326 محمدعلی عباسی 1380 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61327 محمدعلی عباسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61328 محمدمهدی عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61329 محمود عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61330 محمود عباسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61331 محمود عباسی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61332 محیا عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61333 مرتضی عباسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61334 مرتضی عباسی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61335 مرضیه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61336 مرضیه عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61337 مرضیه عباسی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61338 مریم عباسی 1374 علوم رياضي ریاضی
61339 مریم عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
61340 مریم عباسی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61341 مریم عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
61342 مریم عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
61343 مریم عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61344 مریم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
61345 مریم عباسی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61346 مریم عباسی 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
61347 مریم عباسی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61348 مریم عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61349 مریم عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61350 مصطفی عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61351 معصومه عباسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61352 معصومه عباسی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61353 معصومه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61354 ملکه عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61355 ملیحه عباسی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61356 منصور عباسی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61357 منصوره عباسی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61358 مه لقا عباسی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61359 مهدی عباسی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61360 مهدی عباسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61361 مهدی عباسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61362 مهدی عباسی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
61363 مهدی عباسی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61364 مهدی عباسی 1361 علوم پايه زمین شناسی
61365 مهدی عباسی 1354 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
61366 مهدی عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61367 مهدی عباسی 1394 مهندسي مهندسی برق
61368 مهسا عباسی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61369 مهسا عباسی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61370 میترا عباسی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61371 میثم عباسی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61372 مینا عباسی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
61373 نادیا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61374 نجمه عباسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61375 نعیمه عباسی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61376 وجیهه عباسی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
61377 وجیهه عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61378 وجیهه عباسی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61379 وحید عباسی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61380 وحیده عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
61381 هادی عباسی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61382 هادی عباسی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61383 هانیه عباسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61384 هدی عباسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61385 یحیی عباسی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61386 آتنا عباسی پیروز 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61387 محمودرضا عباسی کهنه 1378 علوم پايه زمین شناسی
61388 محمدعلی عباسی گراوند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61389 سمانه عباسی مقدم 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61390 سیدرامین عباسی نیشابوری 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
61391 فریده عباسی آبروان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61392 آمنه عباسی آغوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61393 آمنه عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
61394 احمد عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61395 وحید عباسی ازرلو 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61396 محمدرضا عباسی ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61397 ام البنین عباسی استاد 1386 علوم پايه فیزیک
61398 محمداسلام عباسی اسفدن 1371 كشاورزى زراعت
61399 نازنین عباسی اسکندری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61400 سُمّیه عباسی اصطلخ پشتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249549