راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 61401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61401 طوبی عباسی دلویی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61402 راضیه عباسی دنگسرکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61403 فریدون عباسی دوانی 1363 علوم پايه فیزیک
61404 رویا عباسی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
61405 صابره عباسی راد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61406 نجمه عباسی راد 1384 علوم پايه فیزیک
61407 صدیق عباسی راژان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61408 حاتم عباسی رستمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61409 عادله عباسی رستمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
61410 مریم عباسی رشتخواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
61411 سوسن عباسی زاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
61412 مجید عباسی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61413 مهدی عباسی زرمهری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
61414 ریحانه عباسی زهان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61415 هادی عباسی زهان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61416 آتاناز عباسی ساوجبلاغی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61417 ریحانه عباسی سرمزده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61418 ریحانه عباسی سرمزده 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
61419 مهدی عباسی سرمزده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61420 سمیرا عباسی سلطان ابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61421 الهام عباسی سیوکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61422 مهدی عباسی شاهکوه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61423 مریم عباسی شایه 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
61424 سعیده عباسی شمیرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61425 شکیبا عباسی شمیرانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61426 شکیبا عباسی شمیرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
61427 زهرا عباسی شهرستانک 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
61428 محمود عباسی شیرازی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
61429 سیدعلی عباسی صفی آبادی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61430 امید عباسی صید آباد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
61431 بهاره عباسی طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61432 حسین عباسی علی کمر 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61433 رضا عباسی علی کمر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61434 رضا عباسی علی کمر 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
61435 منیره عباسی علی کمر 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61436 منیره عباسی علی کمر 1385 علوم رياضي ریاضی محض
61437 فاطمه عباسی عنبرکه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
61438 محمدرضا عباسی فاروجی 1354 علوم رياضي ریاضی
61439 مریم عباسی فاروجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61440 آزاده عباسی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61441 احمد عباسی فر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61442 علی عباسی فرد 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
61443 الاله عباسی قادی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61444 بیژن عباسی قادی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
61445 غزاله عباسی قادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61446 مسعود عباسی قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61447 شهرام عباسی قلعه جوق 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
61448 رضا عباسی قلعه عباسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61449 زهرا عباسی قلعه نوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61450 اعظم عباسی کرقند 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61451 فاطمه عباسی کریم آباد 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61452 شهرام عباسی کلان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61453 صدیقه عباسی کوشک مهدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61454 علی عباسی کوشک مهدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61455 الهام عباسی گراوند 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61456 محمدحسن عباسی گراوند 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
61457 زینب عباسی گنجی 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
61458 طاهره عباسی گونجوک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61459 مصطفی عباسی گیوشاد 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61460 رضا عباسی ماکرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
61461 ارزو عباسی مایوان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61462 جواد عباسی محب سراج 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
61463 اعظم عباسی محمدآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61464 احمد عباسی مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61465 الهه عباسی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61466 بهجت عباسی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61467 حسین عباسی مقدم 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
61468 زهرا عباسی مقدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61469 صفا عباسی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61470 فاطمه عباسی مقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61471 فرناز عباسی مقدم 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61472 راضیه عباسی مقدم بایگی 1375 علوم رياضي آمار
61473 مریم عباسی منجزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61474 سمانه عباسی مندی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
61475 رضا عباسی موخر 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
61476 علی عباسی مود 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
61477 محمدرضا عباسی میبدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61478 مجتبی عباسی میم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61479 حسن عباسی نژاد 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61480 رضا عباسی نژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
61481 محمدتقی عباسی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61482 ژاله عباسی نژادمود 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61483 نسترن عباسی نژادمود 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61484 مریم عباسی وصالیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61485 حانیه عباسی ولی آباد 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
61486 مجتبی عباسی هاشم آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61487 سمیرا عباسی ینگه قلعه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61488 اعظم عباسیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61489 اکرم عباسیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61490 الهه عباسیان 1385 علوم رياضي آمار
61491 امیر عباسیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61492 جلال عباسیان 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
61493 حسین عباسیان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
61494 ساناز عباسیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
61495 سعید عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61496 سعیده عباسیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61497 سوسن عباسیان 1356 علوم پايه دبیری شیمی
61498 سیدابوالفضل عباسیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61499 شیوا عباسیان 1371 علوم پايه زمین شناسی
61500 صادق عباسیان 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226514