راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 61401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61401 ندا عطاران کاخکی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61402 ندا عطاران کاخکی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61403 هاجر عطاران کاخکی 1378 علوم رياضي آمار
61404 سپیده عطارایوانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
61405 سودابه عطارایوانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61406 سودابه عطارایوانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61407 سیدحسن عطارباشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61408 علیرضا عطارباشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61409 محمدرضا عطارباشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61410 مریم عطارباشی آج بیشه 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61411 یاسر عطارباشی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
61412 زهرا عطاربشرویه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61413 طاهره عطاربشرویه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61414 طیبه عطاربشرویه 1374 علوم رياضي ریاضی
61415 محمدرضا عطاربشرویه 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
61416 محمدرضا عطارپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61417 افسانه عطارتبادکان 1384 علوم پايه زمین شناسی
61418 حسین عطارچی 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
61419 الهام عطارحاجی سفیدسنگی 1393
61420 زهرا عطارخراسانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61421 سعید عطارد 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
61422 سعیده عطارد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61423 بصیر عطاردی 1392 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
61424 حسین عطاردی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61425 سمیه عطاردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61426 عاطفه عطاردی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61427 عاطفه عطاردی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61428 نفیسه السادات عطاردی 1386 علوم رياضي آمار
61429 سعید عطاردی بیگلر 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61430 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61431 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
61432 طاهره عطاررئوف 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61433 امیرحسین عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی
61434 بابک عطارزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61435 رضا عطارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61436 روشا عطارزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61437 سعید عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
61438 فاطمه عطارزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
61439 فریدرضا عطارزاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
61440 محمدابراهیم عطارزاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
61441 محمدرضا عطارزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
61442 محسن عطارزاده بهرام ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61443 امنه عطارزاده طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61444 فهیمه عطارزاده علیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61445 زهرا عطارزاده فدکی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
61446 محبوبه عطارزاده فیروزآبادی 1377 علوم رياضي آمار
61447 میلاد عطارزاده یزدی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61448 معصومه عطارسیاح 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
61449 سیده مریم عطارشهرکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61450 گل اره عطارطوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61451 رضا عطارعلیائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61452 محبوبه عطارگلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61453 ندا عطارمقدم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
61454 نرگس عطارمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61455 نرگس عطارمقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61456 آرش عطاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61457 آزاده عطاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61458 ازاده عطاری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
61459 اشرف عطاری 1355 علوم پايه زیست شناسی
61460 اکرم عطاری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61461 بهزاد عطاری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61462 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
61463 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61464 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61465 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61466 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61467 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61468 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
61469 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
61470 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61471 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
61472 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61473 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
61474 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61475 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
61476 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61477 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61478 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61479 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
61480 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61481 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61482 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61483 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61484 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61485 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
61486 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61487 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61488 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61489 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61490 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
61491 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
61492 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61493 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61494 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
61495 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61496 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61497 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61498 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61499 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
61500 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044767