راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 61501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61501 صادق عطائی حسین زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61502 مجتبی عطائی حسین زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61503 احمدرضا عطائی خرمی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
61504 بهاره عطائی زاده 1391 علوم پايه فیزیک
61505 امیرحسین عطائی سلامی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61506 تکتم عطائی سلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61507 وحید عطائی شجاعی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
61508 شیما عطائی ظاهر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61509 حمیدرضا عطائی عظیمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61510 هدی عطائی علیزاده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61511 محمدرضا عطائی عمارلوئی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61512 حمیده عطائی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61513 زهره عطائی کچوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61514 زینب عطائی کردیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61515 زینب عطائی کردیانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
61516 عباسعلی عطائی کردیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61517 محمد عطائی کردیانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61518 طیبه عطائی مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61519 نسرین عطائی مقیم اباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61520 زهرا عطائی میریک 1385 علوم رياضي آمار
61521 زهرا عطائی میریک 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
61522 ساره عطائی نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61523 مهدی عطائی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61524 علی عطائی هاشم پور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61525 مریم عطائی هاشم پور 1380 علوم پايه زمین شناسی
61526 جمال الدین عطائیان 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
61527 محمدحسین عطائیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
61528 یوسف عطائیان قله زو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61529 محمد عطاپور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61530 محمد عطاپور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61531 سعید عطاپور مشهد 1369 مهندسي مهندسی عمران
61532 فاطمه عطاپورمشهد 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61533 سیدمحمود عطاحسینی سنگ نقره 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61534 امیر عطار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61535 امیر عطار 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
61536 امیر عطار 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61537 امین عطار 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61538 امین عطار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61539 پریا عطار 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
61540 رسول عطار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61541 شادی عطار 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61542 شادی عطار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61543 شادی عطار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
61544 شادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
61545 فرشته عطار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61546 لیلا عطار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61547 محمدامین عطار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61548 محمدرضا عطار 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61549 محمدعلی عطار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61550 محمود عطار 1354 علوم پايه فیزیک
61551 مریم عطار 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
61552 مهدی عطار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
61553 ناهید عطار 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
61554 زهرا عطار خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
61555 آتنا عطاران 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61556 آتنا عطاران 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61557 ارسام عطاران 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61558 ایمان عطاران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61559 رضا عطاران 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
61560 سارا عطاران 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61561 سمانه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61562 سمیه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61563 عاطفه عطاران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61564 علیرضا عطاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61565 فرزانه عطاران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61566 مهدی عطاران 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61567 میترا عطاران 1367 علوم پايه دبیری شیمی
61568 حمیدرضا عطاران کاخکی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61569 ندا عطاران کاخکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61570 جواد عطاران ایرج 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61571 الاله عطاران خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61572 حامد عطاران دوم 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
61573 سمانه عطاران دوم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61574 سمانه عطاران دوم 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
61575 سمانه عطاران دوم 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
61576 سیمین عطاران زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61577 علیرضا عطاران زاده 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61578 علیرضا عطاران زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
61579 تکتم عطاران سعدآباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61580 نرگس خاتون عطاران طوسی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
61581 هادی عطاران فاروجی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61582 حمیدرضا عطاران کاخکی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
61583 سعید عطاران کاخکی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61584 سعید عطاران کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
61585 علی عطاران کاخکی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
61586 فاطمه عطاران کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61587 مصطفی عطاران کاخکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
61588 ندا عطاران کاخکی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61589 ندا عطاران کاخکی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61590 هاجر عطاران کاخکی 1378 علوم رياضي آمار
61591 سپیده عطارایوانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
61592 سودابه عطارایوانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61593 سودابه عطارایوانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61594 سیدحسن عطارباشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61595 علیرضا عطارباشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61596 محمدرضا عطارباشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61597 مریم عطارباشی آج بیشه 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61598 یاسر عطارباشی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
61599 زهرا عطاربشرویه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61600 طاهره عطاربشرویه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432952