راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 61501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61501 محمدعلی عزیزی خور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61502 اعظم عزیزی خیاط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61503 حمید عزیزی دارسرا 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61504 محمود عزیزی دهسرخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61505 علی عزیزی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
61506 الهام عزیزی سلیمانی 1379 علوم رياضي آمار
61507 جلال عزیزی شجاع 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61508 فریبا عزیزی فرد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61509 محمدرضا عزیزی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61510 اعظم عزیزی فروتقه 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
61511 خلیل عزیزی قاسم ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61512 جعفر عزیزی قره زکی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61513 رضا عزیزی قصرهلال 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61514 مرضیه عزیزی قمرهلال 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61515 طاهر عزیزی قناد 1362 مهندسي مهندسی عمران
61516 فرهاد عزیزی قناد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61517 زینب عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61518 فاطمه عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61519 منا عزیزی قولانلو 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61520 زهرا عزیزی کاریزعمر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61521 هادی عزیزی کوتنائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61522 احمد عزیزی کوهانستانی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61523 زهرا عزیزی محمودآباد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61524 اعظم عزیزی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
61525 ابراهیم عزیزی مقدم یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61526 حامد عزیزی نامقی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
61527 حامد عزیزی نامقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61528 بنفشه عزیزی نفطه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61529 سارا عزیزی یوسف ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61530 احسان عزیزیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
61531 اصغر عزیزیان 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
61532 زهرا عزیزیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61533 سیدمهدی عزیزیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61534 غزاله عزیزیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61535 فرح عزیزیان 1363 علوم پايه دبیری شیمی
61536 لیلا عزیزیان رستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61537 میثم عزیزیان مصلح 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
61538 وحیده عزیزیان نژادکشکویی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61539 مهدی عزیزیه 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61540 رباب عساف 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61541 عباس عساف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61542 فوزیه عساکره 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
61543 مرتضی عساکری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61544 مرتضی عساکری 1378 علوم پايه فیزیک
61545 آسیه عسکرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61546 مصطفی عسکرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61547 زهرا عسکربیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61548 فرانک عسکرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61549 محرم عسکرپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61550 افشین عسکرپورطاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61551 کبری عسکرجلالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61552 راضیه عسکرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
61553 راضیه عسکرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
61554 شادی عسکرزاده 1380 علوم رياضي آمار
61555 محمود عسکرزاده 1366 مهندسي عمومی
61556 محسن عسکرزاده گوگدره 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61557 محسن عسکرزاده گوگدره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
61558 الهام عسکرنژاد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61559 الهام عسکرنژاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61560 عباس عسکرنژاد تبریزی 1362 مهندسي مهندسی عمران
61561 مسعود عسکرنیا 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61562 اسرا عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
61563 الهام عسکری 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61564 امیرحسین عسکری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
61565 امیررضا عسکری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61566 امیررضا عسکری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61567 امیررضا عسکری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
61568 بابی سان عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
61569 جعفر عسکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61570 حسن عسکری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61571 حسین عسکری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
61572 رضا عسکری 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61573 سارا عسکری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
61574 سعیده عسکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61575 سیدمحمد عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61576 سیدمحمد عسکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61577 سیدمهدی عسکری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61578 سیده راضیه عسکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61579 طاهره عسکری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61580 عباس علی عسکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61581 عصمت عسکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61582 عصمت عسکری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61583 عفت عسکری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61584 علی عسکری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61585 علی اکبر عسکری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61586 علی اکبر عسکری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
61587 علیداد عسکری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61588 علیداد عسکری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61589 فائزه عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61590 فاطمه عسکری 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
61591 فریبا عسکری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61592 فضل اله عسکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61593 قاسم عسکری 1378 علوم پايه زمین شناسی
61594 کمیل عسکری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
61595 مجتبی عسکری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61596 مجید عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61597 محسن عسکری 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
61598 محمدرضا عسکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61599 محمدرضا عسکری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
61600 محمدعلی عسکری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046911