راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 61501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61501 جابر عباسیان فریدونی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
61502 نفیسه عباسیان فلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61503 وحید عباسیان کمال 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61504 عصمت عباسیان مقدم 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61505 عفت عباسیان مقدم 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
61506 پیام عباسیان مهر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61507 فاطمه عباسیان مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61508 علی اکبر عباسیان هراتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61509 فاطمه عباسیان هراتی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61510 علی رضا عباسیپور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61511 الهه عباسیون 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61512 سعید عباسیون 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61513 سمانه عباسیون 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61514 مهدی عباسیون 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61515 علی عبایب پرشکوه 1355 علوم پايه فیزیک
61516 ایوب محمدعبد عبد 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
61517 علی محمد عبد 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
61518 ماجده عبد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61519 وجیهه عبد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61520 ابوالفضل عبدا لله زا ده نصرا بادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61521 مهدی عبداحد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
61522 نسترن عبداحد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61523 امیر عاید عبدالائمه 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
61524 نجیب عبدالاحدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61525 فاطمه عبدالاحدی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61526 سعید عبدالباقی 1354 علوم پايه شیمی
61527 فرومند عبدالتاجدینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61528 محمدرضا عبدالجوادی قوژدی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61529 مهدی عبدالحسن 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
61530 اعظم عبدالحسنی چاپشلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61531 سلمان حنتاو عبدالحسین عبدالحسین 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61532 اندیشه عبدالحسین زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61533 فائزه عبدالحسین زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61534 فرنوش عبدالحسین زاده 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
61535 منصور عبدالحسین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
61536 محمدعلی عبدالحسین وندفانید 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61537 ثنا عبدالحسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
61538 معصومه عبدالحسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61539 زهرا عبدالحسینی برون 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61540 زهرا عبدالحسینی برون 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
61541 مریم عبدالحسینی برون 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61542 محسن عبدالحسینی چاپشلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61543 فاطمه عبدالحسینی قوچانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61544 فاطمه عبدالحسینی قوچانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61545 امیرحسین عبدالحسینیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61546 عمارجباری عبدالحمزه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
61547 مهناز عبدالحمیدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
61548 سیده سمانه عبدالخالق زاده 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61549 بی بی سمیه عبدالخالق زاده شعرباف 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61550 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61551 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61552 حمید عبدالخالقی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61553 جمعه بیک عبدالرحمن اف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61554 ملک علی عبدالرحمنی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61555 خورشید عبدالرحیم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61556 حامد عبدالرحیمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61557 محسن عبدالرحیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61558 فهیمه عبدالرزاقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61559 عباس عبدالکاظم عبدالرضا عبدالرضا 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61560 محمدرضا عبدالرضایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61561 مرضیه عبدالرضایی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61562 احمد ثائر عبدالزهره 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61563 یاس خضر عبدالزهره 1395 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
61564 علی جبار عبدالساده 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
61565 فاطمه عبدالسلامی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61566 نرجس عبدالسلامی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61567 یاسمین عبدالسلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61568 یاسمین عبدالسلامی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
61569 آنّا عبدالشاهی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
61570 صبا عبدالشاهی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61571 مهرانه عبدالشاهی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61572 نیوشا عبدالصمدی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
61573 ایناس عبدالمجید عبدالعباس عبدالعباس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61574 جعفر عیسی عبدالعباس 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61575 جعفر محمودعبدالعباس عبدالعباس 1396 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61576 اعظم عبدالعظیمی نجف ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61577 حکمت اله عبدالعلی 1362 مهندسي عمران روستایی
61578 جعفر عبدالعلی زاده 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61579 علی اکبر عبدالعلی زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61580 فاطمه عبدالعلی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61581 فاطمه عبدالعلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
61582 حسین عبدالعلی زاده شادمهری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61583 آزاده عبدالعلی زاده فرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
61584 ژیلا عبدالعلیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61585 فریده عبدالغفوریان 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
61586 سلمان عبدالقادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61587 باقر طالب عبدالکاظم 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61588 باسم محمد عبدالکریم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61589 محمد عبدالکریم احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61590 مسلم عبدالکریم پورشربیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61591 حسین عبدالکریم صالح 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61592 مصلحت عبدالکریمی 1366 علوم رياضي ریاضی
61593 جمشید عبدالکریمی طوقچی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
61594 حسن عبدالله 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61595 ساره عبدالمحسن عزیز عبدالله 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61596 یعرب عبدالله 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
61597 فاریز عبدالله اف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61598 سحر عبدالله پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
61599 مریم عبدالله پور 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
61600 مریم عبدالله پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199029