راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 61601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 زهرا علی اکبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61602 سیده مهدیه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی عمران
61603 شیدا علی اکبری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61604 فاطمه علی اکبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61605 فاطمه علی اکبری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61606 فاطمه علی اکبری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61607 کریم علی اکبری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61608 محسن علی اکبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61609 محمد علی اکبری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61610 محمد علی اکبری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61611 مریم علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61612 مژده سادات علی اکبری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
61613 ملیحه علی اکبری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61614 ملیحه علی اکبری 1385 علوم پايه زمین شناسی
61615 ملیحه علی اکبری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61616 نجمه علی اکبری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
61617 نجمه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61618 نسرین علی اکبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61619 فائزه علی اکبری شاندیز 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61620 سارا علی اکبری اسفرجانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
61621 احسان علی اکبری بابوکانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61622 حبیب اله علی اکبری بیاضی 1369 علوم پايه زمین شناسی
61623 زهره علی اکبری بیدختی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61624 مهدی علی اکبری بیدختی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61625 سعید علی اکبری ثانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
61626 محمد علی اکبری سلامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61627 میثم علی اکبری سلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61628 آسیه علی اکبری شاندیز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
61629 اسیه علی اکبری شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61630 روح اله علی اکبری شاندیز 1383 علوم رياضي ریاضی محض
61631 شکراله علی اکبری شاندیز 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61632 فائزه علی اکبری شاندیز 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61633 فهیمه علی اکبری شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61634 مجتبی علی اکبری شاندیز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61635 مصطفی علی اکبری شاندیز 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61636 مصطفی علی اکبری شاندیز 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61637 مصطفی علی اکبری شاندیز 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61638 فاطمه علی اکبری طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61639 مجید علی اکبریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61640 بهزاد علی اکبریان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61641 مجید علی اکبریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61642 محسن علی اکبریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61643 منیژه علی اکبریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61644 نجمه علی اکبریان 1381 علوم پايه فیزیک
61645 نجمه علی اکبریان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
61646 نسرین علی اکبریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
61647 فرزانه علی اکبریان کاهانی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
61648 ناصر علی اکبریان کاهانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61649 جواد علی اللهی همت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61650 رضا علی الهی همت ابادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61651 اکبر علی اولاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61652 محمد علی بابائی 1368 علوم رياضي آمار
61653 رحم خدا علی بخشی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61654 محبوبه علی بخشی 1378 علوم پايه زمین شناسی
61655 مهدی علی بخشی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61656 جواد علی بخشیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61657 سمیرا علی بخشیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61658 علیرضا علی بخشیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61659 محمدهادی علی بخشیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
61660 مریم علی بنائی کواکی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
61661 سعید علی بیک زاده اهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61662 مهدی علی بیک زاده سلمانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61663 افسانه علی بیگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61664 سجاد علی بیگی بنی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61665 ریحانه سادات علی پرست 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
61666 سمانه سادات علی پرست 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61667 سیدمحمدصادق علی پرست 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61668 انسیه علی پرست کردیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61669 تکتم علی پرست کردیانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61670 نرگس علی پناه دوغشکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61671 محمد علی پناه کسرینه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61672 آرش علی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61673 آزاده علی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61674 آسیه علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61675 ابراهیم علی پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
61676 احمد علی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61677 اسماء علی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61678 اسماعیل علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61679 اسماعیل علی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
61680 افسانه علی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61681 امیرحسین علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61682 باقر علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61683 بهرام علی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61684 بهناز علی پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
61685 جلیل علی پور 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
61686 جواد علی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
61687 حدیثه علی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61688 حسن علی پور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61689 حسین علی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61690 حمیدرضا علی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61691 رامین علی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61692 زری علی پور 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
61693 ساناز علی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61694 ساناز علی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61695 سجاد علی پور 1383 علوم پايه زمین شناسی
61696 سجاد علی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
61697 سجاد علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
61698 سهیلا علی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61699 سهیلا علی پور 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
61700 عارف علی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152686