راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 61601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 محمد غیوری خواه 1384 علوم پايه فیزیک
61602 محمد غیوری خواه 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
61603 امین غیوری مطلق 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
61604 محمد غیومیان 1364 مهندسي عمران روستايي
61605 احمد فائزی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61606 محمد فائزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61607 مرضیه فائزی 1389
61608 پرهام فائزی رازی 1369 علوم پايه زمین شناسی
61609 مریم فائزی قلعه اقاحسن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61610 وحیده فائزی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61611 علی فائزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61612 علی فائزیان 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61613 قاسم فائزیان 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61614 قاسم فائزیان 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61615 مهدی فائزیان 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61616 وحید فائزیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61617 حسین فائقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61618 اشرف فاتح 1366 علوم پايه دبیری شیمی
61619 امیرمحسن فاتح 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61620 فاطمه فاتح 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61621 ماهیجان فاتح 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61622 نیلوفر فاتح 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61623 ندا فاتح بجستانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61624 لیلی فاتح بهاری 1382 علوم پايه زمین شناسی
61625 لیلی فاتح بهاری 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
61626 نرجس فاتح جوان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61627 شهرام فاتح عسگرخانلو 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61628 محمد فاتح فیض اله بیگی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61629 حسین فاتح گوش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61630 مهرداد فاتح مقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61631 ایمان فاتحی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61632 رضا فاتحی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61633 ریحانه فاتحی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
61634 عاطفه فاتحی 1393
61635 علی فاتحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61636 فاطمه فاتحی 1363 علوم رياضي آمار
61637 محمدهادی فاتحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61638 ملیحه فاتحی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61639 یونس فاتحی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61640 حسن فاتحی ابراهیم آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی
61641 حسن فاتحی ابراهیم آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
61642 مریم فاتحی ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61643 شهین فاتحی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61644 تکتم فاتحی حسن اباد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61645 مرتضی فاتحی حقیقت 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
61646 کرمعلی فاتحی قهفرخی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61647 حسن فاتحی مرج 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61648 حسن فاتحی مرج 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61649 حسن فاتحی مرج 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61650 حسین فاتحی مرج 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61651 فاطمه فاتحی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61652 محمد فاتحی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61653 الهام فاتحیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61654 الهه فاتحیان 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61655 طیبه فاتحیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
61656 مهدی فاخر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61657 سیدحسین فاخری 1368 مهندسي مهندسی عمران
61658 صدیقه فار یابی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61659 حسن فارابی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
61660 سعید فارابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
61661 شهین فارابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61662 فاطمه فارابی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61663 احمد فاردار 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61664 دلارام فارسی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
61665 رقیه فارسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61666 فاطمه فارسی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61667 فرزانه فارسی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61668 فریبا فارسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61669 گلاله فارسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61670 مریم فارسی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
61671 معصومه فارسی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61672 مجید فارسی بلوچ 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61673 مجید فارسی تولایی 1376 علوم پايه فیزیک
61674 راحله فارسی دوست 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61675 مهدی فارسی دوست 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
61676 صدیقه فارسی زاده زرندی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61677 معصومه فارسی کیش 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61678 محمدحسن فارسی نژاد 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61679 محمدعلی فارسی نژاد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61680 نجمه فارسی نگار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61681 محمد فارسی نیا 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61682 منصوره فارسی یگانه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61683 تکتم فارسیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61684 محمدرضا فارسیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61685 نعیمه فارسیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61686 مهین فارسیان مطلق 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
61687 محمودرضا فارسیانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61688 محمود فارغی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61689 محسن فارقی 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61690 محمدجواد فارقی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61691 محمدرضا فارقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61692 معصومه فارقی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61693 طیبه فاروجی زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61694 زینب فاروقی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61695 سمیه فاروقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61696 جلیل اله فاروقی هندوالان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61697 احمدعلی فاروقی بجد 1362 علوم پايه شیمی
61698 حمید فاروقی جوزقانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61699 جلیل اله فاروقی هندوالان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61700 افسانه فارویی فیروزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060236