راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 61701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61701 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61702 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
61703 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61704 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61705 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61706 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61707 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61708 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61709 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61710 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
61711 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61712 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61713 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
61714 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61715 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
61716 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61717 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61718 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
61719 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61720 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61721 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
61722 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61723 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61724 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61725 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61726 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
61727 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61728 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
61729 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
61730 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61731 سیدمرتضی عظیم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61732 طاهره عظیم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61733 علی عظیم زاده 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
61734 محمدرضا عظیم زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61735 یونس عظیم زاده 1388 علوم پايه فیزیک
61736 طاهره عظیم زاده تهرانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61737 محدثه عظیم زاده دوین 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61738 سیدمرتضی عظیم زاده سه یک اب 1368 كشاورزى زراعت
61739 راضیه عظیم زاده لاهرودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
61740 اسلام عظیم زاده یان بلاغ 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61741 اعظم عظیم فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61742 اکرم عظیم فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61743 فریده عظیم فر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
61744 فریده عظیم فر 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61745 مهدی عظیم مزرجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61746 پریسا عظیمائی 1388 علوم رياضي آمار
61747 عبداله عظیمائی دیوکلائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61748 علی اصغر عظیمایی دیوکلایی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61749 آتنا عظیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61750 آتنا عظیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61751 احمد عظیمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61752 اردلان عظیمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
61753 اعظم عظیمی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
61754 اکبر عظیمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
61755 اکبر عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
61756 اکرم عظیمی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61757 الگا عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
61758 الهام عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61759 بهاره عظیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
61760 بهاره عظیمی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
61761 بهناز عظیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61762 بهناز عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61763 حبیب الله عظیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61764 حسن عظیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61765 حسنیه عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61766 حسین عظیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61767 حمیدرضا عظیمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
61768 خدیجه عظیمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61769 داود عظیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61770 رقیه سادات عظیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61771 ریحانه عظیمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61772 ریحانه عظیمی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
61773 زهرا عظیمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
61774 زهره سادات عظیمی 1386 علوم پايه فیزیک
61775 زینب عظیمی 1386 علوم رياضي آمار
61776 ساره عظیمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61777 سامان عظیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61778 سعید عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61779 سعید عظیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
61780 سید حامد عظیمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61781 سیدحسین عظیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61782 صبا عظیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61783 صدری بیگم عظیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61784 صدیقه عظیمی 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
61785 عباس رضا عظیمی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61786 عزت عظیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61787 عزت عظیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61788 عظیم عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61789 عفت عظیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61790 علی عظیمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61791 علی عظیمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
61792 علی عظیمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
61793 فائزه عظیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
61794 فاطمه عظیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61795 فاطمه عظیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61796 کلثوم عظیمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61797 محمد عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
61798 محمد عظیمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61799 محمدحسین عظیمی 1390 علوم پايه زمین شناسی
61800 محمدیوسف عظیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417654