راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 61701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61701 سیده غزاله عسگری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61702 شروین عسگری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
61703 عادله عسگری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61704 علی عسگری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61705 علی اکبر عسگری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61706 علی اکبر عسگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61707 علی اکبر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61708 فاطمه عسگری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61709 فرید عسگری 1372 علوم رياضي آمار
61710 کاظم عسگری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
61711 ماریا عسگری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61712 محسن عسگری 1376 علوم رياضي آمار
61713 محمد عسگری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61714 محمدصادق عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
61715 محمود عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
61716 مسعود عسگری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61717 معصومه عسگری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61718 منیر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61719 مهرداد عسگری 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61720 میثم عسگری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61721 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1378 مهندسي مهندسی عمران - آب
61722 افسانه عسگری دیارجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61723 نجمه عسگری بیلندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61724 نجمه عسگری بیلندی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61725 فاطمه عسگری پناه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61726 برزو عسگری پیربلوطی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61727 قباد عسگری جعفرابادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61728 ربابه عسگری چانوچایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61729 راهله عسگری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61730 هادی عسگری خادر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61731 وحیدرضا عسگری دریوسفی درانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61732 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61733 سمانه عسگری ساری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61734 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61735 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
61736 صدیقه سادات عسگری طباطبائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61737 سید محمد جواد عسگری طباطبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61738 زهرا عسگری طرقبه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61739 عباس عسگری طرقبه 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61740 مصطفی عسگری فرسنگی 1382 علوم پايه فیزیک
61741 مصطفی عسگری فرسنگی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61742 نجمه عسگری فرسنگی 1380 علوم رياضي آمار
61743 علیرضا عسگری قوچانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
61744 مائده عسگری گلوگاهی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61745 اعظم اله عسگری مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61746 ژاله عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61747 شهره عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61748 علی حسین عسگری واوسری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61749 محسن عسگری ورتونی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
61750 رقیه عسگری یدکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61751 اصغر عسگری یزدی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61752 حمیده عسگریان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61753 حمیده عسگریان 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
61754 عبدالغفار عسگریان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61755 مریم عسگریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61756 مریم عسگریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
61757 نرگس عسگریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61758 حمید رضا عسگریان یزدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61759 حمیدرضا عسگریان یزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61760 مینا عسگریان یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61761 رضا عسل فروش رضائیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61762 اکرم عسلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61763 ریحانه عسلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61764 زهره عسلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61765 مهری عسلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61766 اسداله عشاق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61767 مهدی عشاق 1386 علوم رياضي ریاضی محض
61768 مهدی عشاق 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
61769 علی عشایری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61770 حسین عشایری زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61771 فریبرز عشرت آبادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61772 حمید عشرتی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61773 طیبه عشرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61774 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61775 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
61776 مجید عشق ابادی 1374 علوم پايه فیزیک
61777 زهرا عشق پور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
61778 مریم عشق پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61779 مریم عشق پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61780 وحیدرضا عشقان ملک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61781 اسماعیل عشقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61782 اسماعیل عشقی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61783 اقدس عشقی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61784 انسیه عشقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61785 بتول عشقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
61786 پریسا عشقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61787 خدیجه عشقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61788 رمضانعلی عشقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61789 زهرا عشقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61790 زهرا عشقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61791 سعید عشقی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
61792 سعید عشقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61793 سکینه عشقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
61794 علی اکبر عشقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61795 علیرضا عشقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61796 فاطمه عشقی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
61797 معصومه عشقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61798 مهدی عشقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61799 نرگس عشقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61800 نعیمه عشقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046902