راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 61801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61801 فاطمه عشقی نقاب 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61802 وحیده عشقی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61803 حمیدرضا عشقی زاده سامانی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
61804 پارسا عشقی سردهی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61805 معصومه عشقی شرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61806 شهریار عشقی فشخامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61807 رحمت اله عشقی قمشه 1355 مهندسي مكانيك
61808 معصومه عشقی مطلق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61809 رضا عشقی نقاب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61810 مریم عشوری کیوانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61811 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
61812 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61813 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61814 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
61815 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
61816 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61817 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61818 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61819 منیره عصار 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61820 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
61821 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61822 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61823 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
61824 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
61825 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
61826 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61827 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61828 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61829 غزاله عصاران دربان 1394 مهندسي مهندسی برق
61830 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61831 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61832 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61833 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61834 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61835 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61836 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61837 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61838 فائزه عصارزاده نوغانی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61839 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61840 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61841 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
61842 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61843 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61844 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61845 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
61846 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61847 عارفه عصاری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61848 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61849 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61850 معصومه عصاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61851 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61852 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
61853 سمانه عصبی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61854 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61855 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61856 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61857 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61858 محمود عصمت پناه رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61859 امیرحسین عصمتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61860 پروانه عصمتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61861 رقیه عصمتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
61862 سیدجواد عصمتی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61863 سیدحسین عصمتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61864 علی عصمتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61865 مجتبی عصمتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61866 مرتضی عصمتی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61867 مریم عصمتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61868 ملیحه عصمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61869 مهدی عصمتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61870 مهدی عصمتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61871 ناصر عصمتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61872 محمدحسین عصمتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61873 مریم عصمتی خدابنده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61874 سیدمحسن عصمتی سرند 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61875 نرگس السادات عصمتی سرند 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61876 بی بی فاطمه عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61877 زهرا عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61878 فرشته عصمتیان قوچانی 1374 علوم پايه فیزیک
61879 اعظم عضدپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61880 جواد عضدپور 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
61881 وجیهه عضدپور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
61882 طیبه عضدی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
61883 مرضیه عضدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61884 طاهره عضدی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61885 طاهره عضدی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
61886 مریم عضدی نیا 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61887 مریم عضدی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61888 امید عضوامینیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
61889 نگار عضوامینیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61890 نگار عضوامینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61891 بهنام عطا 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
61892 محمد قلیچ عطا گزلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
61893 فرامرز عطااللهی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61894 فروغ عطاالهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
61895 حبیب اله عطاءاله گروه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61896 آرزو عطائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61897 ام البنین عطائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61898 امیر عطائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
61899 بهاره عطائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61900 جواد عطائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051817