راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 ایمان عطاران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61902 رضا عطاران 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
61903 سارا عطاران 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61904 سمانه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61905 سمیه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61906 عاطفه عطاران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61907 علیرضا عطاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61908 فرزانه عطاران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61909 مهدی عطاران 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61910 میترا عطاران 1367 علوم پايه دبیری شیمی
61911 حمیدرضا عطاران کاخکی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61912 ندا عطاران کاخکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61913 جواد عطاران ایرج 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61914 الاله عطاران خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61915 حامد عطاران دوم 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
61916 سمانه عطاران دوم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61917 سمانه عطاران دوم 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
61918 سمانه عطاران دوم 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
61919 سیمین عطاران زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61920 علیرضا عطاران زاده 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61921 علیرضا عطاران زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
61922 تکتم عطاران سعدآباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61923 نرگس خاتون عطاران طوسی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
61924 هادی عطاران فاروجی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61925 حمیدرضا عطاران کاخکی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
61926 سعید عطاران کاخکی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61927 سعید عطاران کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
61928 علی عطاران کاخکی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
61929 فاطمه عطاران کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61930 مصطفی عطاران کاخکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
61931 ندا عطاران کاخکی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61932 ندا عطاران کاخکی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61933 هاجر عطاران کاخکی 1378 علوم رياضي آمار
61934 سپیده عطارایوانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
61935 سودابه عطارایوانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61936 سودابه عطارایوانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61937 سیدحسن عطارباشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61938 علیرضا عطارباشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61939 محمدرضا عطارباشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61940 مریم عطارباشی آج بیشه 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61941 یاسر عطارباشی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
61942 زهرا عطاربشرویه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61943 طاهره عطاربشرویه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61944 طیبه عطاربشرویه 1374 علوم رياضي ریاضی
61945 محمدرضا عطاربشرویه 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
61946 محمدرضا عطارپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61947 افسانه عطارتبادکان 1384 علوم پايه زمین شناسی
61948 حسین عطارچی 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
61949 الهام عطارحاجی سفیدسنگی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
61950 زهرا عطارخراسانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61951 سعید عطارد 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
61952 سعیده عطارد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61953 بصیر عطاردی 1392 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
61954 حسین عطاردی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61955 سمیه عطاردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61956 عاطفه عطاردی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61957 عاطفه عطاردی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61958 نفیسه السادات عطاردی 1386 علوم رياضي آمار
61959 سعید عطاردی بیگلر 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61960 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61961 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
61962 طاهره عطاررئوف 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61963 امیرحسین عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی
61964 بابک عطارزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61965 رضا عطارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61966 روشا عطارزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61967 سعید عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
61968 فاطمه عطارزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
61969 فریدرضا عطارزاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
61970 محمدابراهیم عطارزاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
61971 محمدرضا عطارزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
61972 محسن عطارزاده بهرام ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61973 امنه عطارزاده طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61974 فهیمه عطارزاده علیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61975 زهرا عطارزاده فدکی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
61976 محبوبه عطارزاده فیروزآبادی 1377 علوم رياضي آمار
61977 میلاد عطارزاده یزدی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61978 معصومه عطارسیاح 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
61979 سیده مریم عطارشهرکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61980 گل اره عطارطوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61981 رضا عطارعلیائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61982 محبوبه عطارگلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61983 ندا عطارمقدم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
61984 نرگس عطارمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61985 نرگس عطارمقدم 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61986 آرش عطاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61987 آزاده عطاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61988 ازاده عطاری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
61989 اشرف عطاری 1355 علوم پايه زیست شناسی
61990 اکرم عطاری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61991 بهزاد عطاری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61992 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
61993 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61994 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61995 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61996 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61997 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61998 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
61999 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
62000 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814039