راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 طاهره علمدار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61902 مریم علمدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61903 فاطمه علمدارایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61904 محبوبه علمدارایسک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61905 اقدس علمداربایگی 1379 علوم پايه فیزیک
61906 رضا علمداربایگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
61907 سمیه علمداربایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61908 سیداحمد علمداربایگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
61909 سمیرا علمدارعلی اکبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61910 مهدی علمدارلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
61911 عصمت علمدارمزار 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
61912 سیده بی بی لیلا علمداری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61913 محدالدین علمداری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
61914 آمنه علمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61915 امیرمحمد علمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61916 حسن علمی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
61917 حسین علمی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
61918 راضیه سادات علمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61919 سیدعلی علمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61920 علی علمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61921 علی اصغر علمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61922 محمدرضا علمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61923 یاسمن علمی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
61924 بی بی زهرا علمی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61925 سیدرضا علمی حسینی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61926 سیدرضا علمی حسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61927 فاطمه علمی راد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61928 سعید علمی سنگ دیوار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61929 حکمت علمی سولا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61930 ساره علمی سولا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61931 فاطمه علمی سولا 1389 علوم پايه زمین شناسی
61932 فاطمه علمی سولا 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
61933 محمّدامین علمی سولا 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61934 محمدرضا علمی سولا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61935 محمدرضا علمی سولا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61936 محمدصادق علمی سولا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61937 مینا علمی مقدم 1384 علوم رياضي آمار
61938 فرزاد علمیه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61939 علیاء حسون علوان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61940 الهام علومی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61941 زینب علومی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61942 سیدحامد علومی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
61943 شبنم علومی 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
61944 محمد علومی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61945 مهدی علومی 1379 علوم پايه فیزیک
61946 مهدی علومی بایگی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61947 ارزو علومی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61948 مجید علومی بایگی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61949 مجید علومی بایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61950 مجید علومی بایگی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61951 مهدی علومی بایگی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61952 مهناز علومی فروتقه 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
61953 ابوالفضل علوی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
61954 ابوذر علوی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
61955 اعظم سادات علوی 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
61956 الناز علوی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
61957 الهام سادات علوی 1386 علوم رياضي آمار
61958 الهه علوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61959 الهه سادات علوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61960 الهه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
61961 امید علوی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61962 بی بی عزت علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61963 پروانه علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61964 ثمانه علوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61965 جلیل علوی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
61966 جواد علوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61967 خدیجه علوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61968 خدیجه علوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61969 خدیجه بیگم علوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61970 راحله علوی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61971 ریحانه سادات علوی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61972 زرافشان علوی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
61973 زکیه علوی 1354 علوم پايه شیمی
61974 زهرا علوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
61975 زهرا علوی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
61976 زهرا السادات علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61977 زهراالسادات علوی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
61978 زهره علوی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61979 زینب علوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61980 سعید علوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61981 سعید علوی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61982 سلمی سادات علوی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61983 سمانه علوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61984 سمیه علوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61985 سمیّه علوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61986 سید سعید علوی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
61987 سیدابوالفضل علوی 1372 علوم رياضي ریاضی
61988 سیداحسان علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
61989 سیداحمد علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61990 سیدتقی علوی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61991 سیدجمال علوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61992 سیدحسن علوی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61993 سیدحسن علوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61994 سیدحسن علوی 1350 مهندسي راه و ساختمان
61995 سیدحسن علوی 1354
61996 سیدحسین علوی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
61997 سیدحمید علوی 1393
61998 سیدحیدر علوی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61999 سیدرضا علوی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
62000 سیدسعید علوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39043951