راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 62001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62001 مریم عبدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
62002 مسعود عبدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62003 منیر عبدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62004 منیره عبدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62005 مهدی عبدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62006 مهدی عبدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62007 مهدی عبدی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62008 مهدی عبدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62009 مهشید عبدی 1381 علوم رياضي آمار
62010 میترا عبدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62011 میثم عبدی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62012 میثم عبدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
62013 نسترن عبدی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
62014 نسیم عبدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62015 ولی عبدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62016 ولی عبدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62017 هادی عبدی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
62018 یوسف عبدی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62019 محمد عبدی سید کلایی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62020 علیرضا عبدی بهره 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62021 فاطمه عبدی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62022 مهرزاد عبدی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62023 لیلا عبدی پورقاضی جهانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62024 میر محمود عبدی تبار 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
62025 نجیبه عبدی تیلکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62026 سلمان عبدی جالبی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62027 غلامحسن عبدی جالبی 1361 مهندسي برق
62028 زهره عبدی خیبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62029 سارا عبدی خیبری 1384 مهندسي مهندسی شیمی
62030 ملیحه عبدی درآباد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62031 جلال عبدی ده سرخ 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62032 فاطمه عبدی ده سرخ 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
62033 ماشاءاله عبدی ده سرخ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62034 سیده فاطمه عبدی دیوکلائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
62035 رضا عبدی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62036 محمدعلی عبدی زاده خادر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62037 مهدی عبدی سرآسیا 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62038 هادی عبدی سرآسیا 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62039 ناهید عبدی سرای 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62040 وجیهه عبدی شاندیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
62041 ابوالفضل عبدی شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62042 لیلا عبدی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62043 غلام محمد عبدی فرزنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
62044 عین اله عبدی قزلجه 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
62045 اعظم عبدی کبودان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62046 اعظم عبدی کبودان 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62047 شمسی عبدی کبودان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62048 فاطمه عبدی کبودان 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62049 مریم عبدی کشتلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62050 احسان عبدی کیکانلو 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62051 نرگس عبدی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62052 سکینه عبدی گنبدجق 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62053 حسین عبدی گنجشکویی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62054 رضا عبدی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62055 فاطمه عبدی میلانلو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62056 سمانه عبدی ناوخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62057 مسعود عبدی نژاد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
62058 نجمه عبدی نصرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62059 ربابه عبدی نیا 1396 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
62060 زینب عبدی واوسری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
62061 علی عبدی یاشی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62062 محمد عبدیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62063 الهه عبدیها 1392 علوم پايه فیزیک
62064 سیدکلثوم عبذالله زاده درونکلایی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62065 سیدهاری عبقری 1361 علوم پايه شیمی
62066 ابراهیم عبود 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62067 سیدطارق عبودی 1379 علوم پايه زمین شناسی
62068 مصطفی عبودی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62069 علی عواد عبید عبید 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62070 میاده عزیز عبید 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
62071 وسام کامل عبید عبید 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62072 قاسم عبیداوی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62073 اعظم عبیدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62074 ابراهیم عبیدی دهشال 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62075 زینب عبیری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
62076 سارا عبیری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
62077 ساناز عبیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62078 فاطمه عبیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62079 محسن عبیری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62080 مهری عبیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62081 کرارخضیر عبیس 1395 علوم رياضي ریاضی محض
62082 یحیی حسن عبیس 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62083 آزاده عتباتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62084 مریم عتباتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62085 حمید عتبی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
62086 عبدالغنی عتقی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
62087 احمدرضا عتیقه چی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62088 صدیقه عتیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62089 مجید عتیقی 1372 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
62090 محمدمهدی عتیقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
62091 منصوره عتیقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62092 روشنک عتیقی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62093 علی احمد عثمانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
62094 فرشته عثمانی 1386 علوم رياضي آمار
62095 سمیه عثمانی رودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62096 حمیرا عثمانی بجد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62097 محمد عثمانی بجد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62098 حامد عثمانی حسن ابادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
62099 فرشته عثمانی رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62100 جواد عجم 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223298