راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 62001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62001 سیدسینا علوی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
62002 سیدسینا علوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62003 سیدسینا علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62004 سیدصادق علوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62005 سیدعباس علوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
62006 سیدعبدالله علوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62007 سیدعلی اصغر علوی 1373 علوم پايه فیزیک
62008 سیدعلی اصغر علوی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62009 سیدغلامرضا علوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
62010 سیدفاضل علوی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
62011 سیدفاضل علوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
62012 سیدفتاح علوی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62013 سیدمجتبی علوی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62014 سیدمحمد علوی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
62015 سیدمحمد علوی 1362 علوم پايه زمین شناسی
62016 سیدمحمدحسن علوی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62017 سیدمحمدحسن علوی 1381 علوم پايه زمین شناسی
62018 سیدمحمدکاظم علوی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
62019 سیدمحمود علوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62020 سیدمحمود علوی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62021 سیدمسعود علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62022 سیدمصطفی علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
62023 سیدمصطفی علوی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62024 سیدمهدی علوی 1354 مهندسي راه و ساختمان
62025 سیدواسع علوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62026 سیده زهرا علوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
62027 سیده طاهره علوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62028 سیده عاطفه علوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62029 سیده عصمت علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62030 سیده معصومه علوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62031 سیده نجمه علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
62032 سیده نجمه علوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62033 سیده هدی علوی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62034 سیدهاشم علوی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62035 سیدهومن علوی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62036 شکوفه سادات علوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62037 ضیاء علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62038 طاهره علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62039 عفت سادات علوی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62040 علی علوی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
62041 علیرضا علوی 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62042 غزاله علوی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
62043 فاطمه سادات علوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62044 فرح ناز علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62045 فرح ناز علوی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
62046 فریده السادات علوی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62047 کامران علوی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62048 لیلی علوی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
62049 مجید علوی 1373 علوم رياضي ریاضی
62050 محمدجواد علوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62051 محمدصادق علوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62052 مریم علوی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
62053 مریم علوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62054 ملیحه علوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62055 ملیحه علوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62056 منصور علوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62057 مهرداد علوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
62058 ناهیدالسادات علوی 1384 علوم رياضي آمار
62059 ناهیدالسادات علوی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
62060 نفیسه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
62061 همای علوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62062 مهیار علوی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62063 بی بی سکینه علوی اصل 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62064 زهرا علوی اله آبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62065 نرگس علوی امین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62066 مهدی علوی اهنگ 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62067 سیدعلی علوی بجستان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
62068 پریسا علوی بجستانی 1395
62069 مهدی علوی بجستانی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
62070 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
62071 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62072 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62073 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62074 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62075 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62076 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62077 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
62078 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
62079 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62080 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62081 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62082 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62083 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
62084 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62085 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62086 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62087 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62088 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62089 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62090 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62091 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62092 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62093 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
62094 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62095 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62096 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62097 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62098 شهرزادسادات علوی زاده 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62099 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62100 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044681