راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 62101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62101 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62102 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62103 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62104 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
62105 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62106 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62107 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62108 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62109 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62110 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
62111 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62112 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62113 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62114 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62115 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
62116 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
62117 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62118 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62119 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
62120 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62121 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62122 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62123 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62124 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
62125 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62126 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62127 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62128 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62129 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62130 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
62131 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
62132 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62133 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62134 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
62135 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62136 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62137 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62138 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62139 عارفه عطامنش 1390 علوم پايه فیزیک
62140 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62141 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
62142 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62143 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62144 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62145 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62146 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
62147 عبدالهادی عطایی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
62148 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62149 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62150 محمد عطایی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
62151 محمد رفیع عطایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62152 محمدرضا عطایی 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
62153 مصطفی عطایی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
62154 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62155 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62156 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
62157 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62158 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62159 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
62160 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62161 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62162 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62163 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62164 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62165 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62166 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62167 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
62168 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62169 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62170 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62171 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62172 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
62173 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62174 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62175 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62176 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62177 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
62178 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
62179 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62180 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62181 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62182 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62183 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62184 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62185 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
62186 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
62187 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62188 سیدمرتضی عظیم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62189 طاهره عظیم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62190 علی عظیم زاده 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
62191 محمدرضا عظیم زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62192 یونس عظیم زاده 1388 علوم پايه فیزیک
62193 طاهره عظیم زاده تهرانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62194 محدثه عظیم زاده دوین 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62195 سیدمرتضی عظیم زاده سه یک اب 1368 كشاورزى زراعت
62196 راضیه عظیم زاده لاهرودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
62197 اسلام عظیم زاده یان بلاغ 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62198 اعظم عظیم فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62199 اکرم عظیم فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62200 فریده عظیم فر 1372 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046893