راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 62101 تا 97

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62101 حسن عجم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
62102 حسین عجم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62103 حسین عجم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62104 حسین عجم 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62105 حمیدرضا عجم 1392 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
62106 زهرا عجم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62107 عاطفه عجم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62108 عاطفه عجم 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62109 عصمت عجم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62110 علی عجم 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62111 علی اکبر عجم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
62112 فاطمه عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62113 محبوبه عجم 1380 علوم پايه فیزیک
62114 مهدیه عجم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62115 ناصر عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62116 نگین عجم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
62117 نوید عجم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62118 نوید عجم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62119 نیما عجم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62120 وحیده عجم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62121 هدیه عجم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62122 قاسم عجم زیبد 1375 دامپزشكي دامپزشکی
62123 حسن عجم اکرامی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62124 طاهره عجم اکرامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62125 الهه عجم خراسانی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62126 زهرا عجم زیبد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62127 زهره عجم زیبد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62128 زهره عجم زیبد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
62129 زینب عجم زیبد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62130 سجاد عجم زیبد 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62131 شادی عجم زیبد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62132 صدیقه عجم زیبد 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62133 علی عجم زیبد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62134 علی عجم زیبد 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62135 مالک عجم زیبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62136 حمیده عجم زیبدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
62137 جیران عجمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62138 علی عجمی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62139 فاطمه عجمی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
62140 کمال الدین عجمی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62141 محمدعلی عجمی 1367 علوم پايه زمین شناسی
62142 مریم عجمی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
62143 مژگان عجمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
62144 مسعود عجمی بختیاروند 1379 علوم رياضي آمار ریاضی
62145 مسعود عجمی بختیاروند 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
62146 مرتضی عجمی جوزان 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62147 محمدرضا عجمی خالص فدافن 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62148 فرامرز عجمی خالص فدافن 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
62149 زینت عجمی قائن 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62150 محمّدحسین عدالت 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
62151 محمّدحسین عدالت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
62152 عباس عدالت پناه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62153 مجتبی عدالت پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
62154 وحید عدالت پور 1385 علوم رياضي ریاضی محض
62155 وحید عدالت پور 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
62156 سیاوش عدالت منش 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
62157 محمدامین عدالت منش 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
62158 بهرام عدالتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
62159 پریسا عدالتی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
62160 پریسا عدالتی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
62161 جعفر عدالتی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62162 جعفر عدالتی 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
62163 خاطره عدالتی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62164 خاطره عدالتی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
62165 زهرا عدالتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
62166 عادله عدالتی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
62167 علیرضا عدالتی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62168 مائده عدالتی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
62169 مجتبی عدالتی 1370 علوم رياضي آمار
62170 محمود عدالتی 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62171 فاطمه عدالتی اسمعیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
62172 علیرضا عدالتی باقری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62173 علیرضا عدالتی باقری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62174 سعیده عدالتی بوستان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62175 مسعود عدالتی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62176 وجیهه عدالتی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62177 ریحانه عدالتی تبار 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62178 ابوالفضل عدالتی خدابنده 1391 مهندسي مهندسی عمران
62179 انسیه عدالتی خدابنده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62180 انسیه عدالتی خدابنده 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
62181 محسن عدالتی خواجه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62182 منوچهر عدالتی درویش 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62183 زهرا عدالتی شاطری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62184 زهره عدالتی شاطری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62185 زهره عدالتی شاطری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62186 علیرضا عدالتی شعرباف 1387 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
62187 محمد عدالتی شعرباف 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62188 محمدرضا عدالتی شعرباف 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62189 الهام عدالتی عباس پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62190 بی بی حوری عدالتی علوی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62191 حامد عدالتی فرد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
62192 ملیحه عدالتی فرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62193 فهیمه عدالتی مجد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62194 محمدرضا عدالتی مجد 1374 دامپزشكي دامپزشکی
62195 علی عدالتی نژاد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62196 مهدی عدالتی نسب 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
62197 علی رضا عدالتی نوزادی 1377 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223077