راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 62101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62101 سیده بی بی لیلا علمداری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62102 محدالدین علمداری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62103 آمنه علمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62104 امیرمحمد علمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62105 حسن علمی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
62106 حسین علمی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
62107 راضیه سادات علمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62108 سیدعلی علمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62109 علی علمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62110 علی اصغر علمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62111 محمدرضا علمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62112 یاسمن علمی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
62113 بی بی زهرا علمی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62114 سیدرضا علمی حسینی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62115 سیدرضا علمی حسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62116 فاطمه علمی راد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62117 سعید علمی سنگ دیوار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62118 حکمت علمی سولا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62119 ساره علمی سولا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62120 فاطمه علمی سولا 1389 علوم پايه زمین شناسی
62121 فاطمه علمی سولا 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
62122 محمّدامین علمی سولا 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62123 محمدرضا علمی سولا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62124 محمدرضا علمی سولا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62125 محمدصادق علمی سولا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62126 مینا علمی مقدم 1384 علوم رياضي آمار
62127 فرزاد علمیه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62128 علیاء حسون علوان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62129 الهام علومی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62130 زینب علومی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62131 سیدحامد علومی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
62132 شبنم علومی 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
62133 محمد علومی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62134 مهدی علومی 1379 علوم پايه فیزیک
62135 مهدی علومی بایگی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62136 ارزو علومی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62137 مجید علومی بایگی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62138 مجید علومی بایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62139 مجید علومی بایگی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62140 مهدی علومی بایگی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62141 مهناز علومی فروتقه 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
62142 ابوالفضل علوی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
62143 ابوذر علوی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
62144 اعظم سادات علوی 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
62145 الناز علوی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
62146 الهام سادات علوی 1386 علوم رياضي آمار
62147 الهه علوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62148 الهه سادات علوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62149 الهه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62150 امید علوی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62151 بی بی عزت علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62152 پروانه علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62153 ثمانه علوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62154 جلیل علوی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
62155 جواد علوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62156 خدیجه علوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62157 خدیجه علوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62158 خدیجه بیگم علوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62159 راحله علوی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62160 ریحانه سادات علوی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62161 زرافشان علوی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
62162 زکیه علوی 1354 علوم پايه شیمی
62163 زهرا علوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
62164 زهرا علوی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
62165 زهرا السادات علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62166 زهراالسادات علوی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
62167 زهره علوی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62168 زینب علوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62169 سعید علوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62170 سعید علوی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62171 سلمی سادات علوی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
62172 سمانه علوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62173 سمیه علوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62174 سمیّه علوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
62175 سید سعید علوی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
62176 سیدابوالفضل علوی 1372 علوم رياضي ریاضی
62177 سیداحسان علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62178 سیداحمد علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62179 سیدتقی علوی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62180 سیدجمال علوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62181 سیدحسن علوی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
62182 سیدحسن علوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62183 سیدحسن علوی 1350 مهندسي راه و ساختمان
62184 سیدحسن علوی 1354 علوم پايه زیست شناسی جانوری
62185 سیدحسین علوی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
62186 سیدحمید علوی 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
62187 سیدحیدر علوی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62188 سیدرضا علوی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
62189 سیدسعید علوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62190 سیدسینا علوی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
62191 سیدسینا علوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62192 سیدسینا علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62193 سیدصادق علوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62194 سیدعباس علوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
62195 سیدعبدالله علوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62196 سیدعلی اصغر علوی 1373 علوم پايه فیزیک
62197 سیدعلی اصغر علوی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62198 سیدغلامرضا علوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
62199 سیدفاضل علوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62200 سیدفاضل علوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432870