راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 62201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62201 شادی عطار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62202 شادی عطار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
62203 شادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
62204 فرشته عطار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
62205 لیلا عطار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62206 محمدامین عطار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62207 محمدرضا عطار 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62208 محمدعلی عطار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62209 محمود عطار 1354 علوم پايه فیزیک
62210 مریم عطار 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
62211 مهدی عطار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62212 ناهید عطار 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
62213 زهرا عطار خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
62214 آتنا عطاران 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62215 آتنا عطاران 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
62216 ارسام عطاران 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62217 ایمان عطاران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62218 رضا عطاران 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
62219 سارا عطاران 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
62220 سمانه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62221 سمیه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62222 عاطفه عطاران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62223 علیرضا عطاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62224 فرزانه عطاران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62225 مهدی عطاران 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62226 میترا عطاران 1367 علوم پايه دبیری شیمی
62227 حمیدرضا عطاران کاخکی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62228 ندا عطاران کاخکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
62229 جواد عطاران ایرج 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62230 الاله عطاران خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62231 حامد عطاران دوم 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
62232 سمانه عطاران دوم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62233 سمانه عطاران دوم 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
62234 سمانه عطاران دوم 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
62235 سیمین عطاران زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62236 علیرضا عطاران زاده 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62237 علیرضا عطاران زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
62238 تکتم عطاران سعدآباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62239 نرگس خاتون عطاران طوسی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
62240 هادی عطاران فاروجی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62241 حمیدرضا عطاران کاخکی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
62242 سعید عطاران کاخکی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62243 سعید عطاران کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
62244 علی عطاران کاخکی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
62245 فاطمه عطاران کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62246 مصطفی عطاران کاخکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
62247 ندا عطاران کاخکی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62248 ندا عطاران کاخکی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62249 هاجر عطاران کاخکی 1378 علوم رياضي آمار
62250 سپیده عطارایوانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
62251 سودابه عطارایوانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62252 سودابه عطارایوانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62253 سیدحسن عطارباشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62254 علیرضا عطارباشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62255 محمدرضا عطارباشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62256 مریم عطارباشی آج بیشه 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
62257 یاسر عطارباشی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62258 زهرا عطاربشرویه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62259 طاهره عطاربشرویه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62260 طیبه عطاربشرویه 1374 علوم رياضي ریاضی
62261 محمدرضا عطاربشرویه 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
62262 محمدرضا عطارپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62263 افسانه عطارتبادکان 1384 علوم پايه زمین شناسی
62264 حسین عطارچی 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
62265 الهام عطارحاجی سفیدسنگی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
62266 زهرا عطارخراسانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62267 سعید عطارد 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
62268 سعیده عطارد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62269 بصیر عطاردی 1392 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
62270 حسین عطاردی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62271 سمیه عطاردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62272 عاطفه عطاردی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62273 عاطفه عطاردی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62274 نفیسه السادات عطاردی 1386 علوم رياضي آمار
62275 سعید عطاردی بیگلر 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62276 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62277 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
62278 طاهره عطاررئوف 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62279 امیرحسین عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی
62280 بابک عطارزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62281 رضا عطارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62282 روشا عطارزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62283 سعید عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
62284 فاطمه عطارزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
62285 فریدرضا عطارزاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
62286 محمدابراهیم عطارزاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62287 محمدرضا عطارزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
62288 محسن عطارزاده بهرام ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62289 امنه عطارزاده طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62290 فهیمه عطارزاده علیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62291 زهرا عطارزاده فدکی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
62292 محبوبه عطارزاده فیروزآبادی 1377 علوم رياضي آمار
62293 میلاد عطارزاده یزدی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62294 معصومه عطارسیاح 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
62295 سیده مریم عطارشهرکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62296 گل اره عطارطوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62297 رضا عطارعلیائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62298 محبوبه عطارگلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62299 ندا عطارمقدم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
62300 نرگس عطارمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489159