راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 62301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62301 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62302 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
62303 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62304 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62305 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
62306 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62307 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62308 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62309 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62310 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
62311 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62312 سیدمحمد علوی قصونی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
62313 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62314 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62315 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62316 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
62317 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
62318 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62319 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62320 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
62321 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62322 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62323 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62324 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
62325 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
62326 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62327 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62328 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62329 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62330 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62331 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62332 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62333 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62334 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62335 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62336 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62337 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62338 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62339 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62340 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62341 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62342 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62343 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62344 زهره علویان 1380 علوم پايه فیزیک
62345 زهره علویان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62346 سیدرضا علویان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
62347 سیدعبداله علویان 1354 علوم پايه فیزیک
62348 سیدمرتضی علویان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62349 سیده پریا علویان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62350 اشرف السادات علویان پطرودی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
62351 سمانه علویان خلیل اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62352 عزت اله علویان سینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62353 سید محمد صادق علویان شهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
62354 فاطمه السادات علویان شهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
62355 صدیقه علویزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62356 محسن علویزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62357 بی بی فاطمه علویون 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
62358 سیداحمد علویون 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62359 اسامه طالب علی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62360 تقی عبدالکریم عبدالله علی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
62361 جمیل ابراهیم علی علی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62362 غدیر علی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
62363 محمد علی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62364 وسام علی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62365 حسن علی اصغرزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
62366 معصومه علی اصغری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62367 رویا علی بخش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62368 بتول علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
62369 عابدین علی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62370 علی علی زاده نوقابی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62371 طاهر علی محمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62372 ناهید علی مرادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62373 حسن علی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62374 رقیه علی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62375 معصومه علی نژاد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62376 مجتبی علی یاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62377 آسیه علی آبادی 1375 علوم پايه زیست شناسی
62378 احمد علی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
62379 اعظم علی آبادی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62380 الهام علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62381 بتول علی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62382 حسن علی آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
62383 حسن علی آبادی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62384 ربابه علی آبادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
62385 سحر علی آبادی 1389
62386 سحر علی آبادی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
62387 سمانه علی آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62388 سیدمحسن علی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62389 سیدمحمود علی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
62390 شریفه علی آبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
62391 طوبی علی آبادی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62392 عباس علی آبادی 1363 كشاورزى امور زراعی
62393 فاطمه علی آبادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
62394 فاطمه علی آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62395 مجید علی آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
62396 محبوبه علی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62397 محمد علی آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
62398 محمد حسین علی آبادی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
62399 مرتضی علی آبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62400 مرتضی علی آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432839