راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 62301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62301 محمود عطار 1354 علوم پايه فیزیک
62302 مریم عطار 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
62303 مهدی عطار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62304 ناهید عطار 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
62305 زهرا عطار خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
62306 آتنا عطاران 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62307 آتنا عطاران 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
62308 ارسام عطاران 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62309 ایمان عطاران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62310 رضا عطاران 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
62311 سارا عطاران 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
62312 سمانه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62313 سمیه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62314 عاطفه عطاران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62315 علیرضا عطاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62316 فرزانه عطاران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62317 مهدی عطاران 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62318 میترا عطاران 1367 علوم پايه دبیری شیمی
62319 حمیدرضا عطاران کاخکی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62320 ندا عطاران کاخکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
62321 جواد عطاران ایرج 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62322 الاله عطاران خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62323 حامد عطاران دوم 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
62324 سمانه عطاران دوم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62325 سمانه عطاران دوم 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
62326 سمانه عطاران دوم 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
62327 سیمین عطاران زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62328 علیرضا عطاران زاده 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62329 علیرضا عطاران زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
62330 تکتم عطاران سعدآباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62331 نرگس خاتون عطاران طوسی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
62332 هادی عطاران فاروجی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62333 حمیدرضا عطاران کاخکی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
62334 سعید عطاران کاخکی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62335 سعید عطاران کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
62336 علی عطاران کاخکی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
62337 فاطمه عطاران کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62338 مصطفی عطاران کاخکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
62339 ندا عطاران کاخکی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62340 ندا عطاران کاخکی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62341 هاجر عطاران کاخکی 1378 علوم رياضي آمار
62342 سپیده عطارایوانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
62343 سودابه عطارایوانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62344 سودابه عطارایوانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62345 سیدحسن عطارباشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62346 علیرضا عطارباشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62347 محمدرضا عطارباشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62348 مریم عطارباشی آج بیشه 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
62349 یاسر عطارباشی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62350 زهرا عطاربشرویه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62351 طاهره عطاربشرویه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62352 طیبه عطاربشرویه 1374 علوم رياضي ریاضی
62353 محمدرضا عطاربشرویه 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
62354 محمدرضا عطارپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62355 افسانه عطارتبادکان 1384 علوم پايه زمین شناسی
62356 حسین عطارچی 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
62357 الهام عطارحاجی سفیدسنگی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
62358 زهرا عطارخراسانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62359 سعید عطارد 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
62360 سعیده عطارد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62361 بصیر عطاردی 1392 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
62362 حسین عطاردی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62363 سمیه عطاردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62364 عاطفه عطاردی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62365 عاطفه عطاردی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62366 نفیسه السادات عطاردی 1386 علوم رياضي آمار
62367 سعید عطاردی بیگلر 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62368 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62369 محمدرضا عطاردی بیمرغی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
62370 طاهره عطاررئوف 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62371 امیرحسین عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی
62372 بابک عطارزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62373 رضا عطارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62374 روشا عطارزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62375 سعید عطارزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
62376 فاطمه عطارزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
62377 فریدرضا عطارزاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
62378 محمدابراهیم عطارزاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62379 محمدرضا عطارزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
62380 محسن عطارزاده بهرام ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62381 امنه عطارزاده طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62382 فهیمه عطارزاده علیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62383 زهرا عطارزاده فدکی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
62384 محبوبه عطارزاده فیروزآبادی 1377 علوم رياضي آمار
62385 میلاد عطارزاده یزدی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62386 معصومه عطارسیاح 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
62387 سیده مریم عطارشهرکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62388 گل اره عطارطوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62389 رضا عطارعلیائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62390 محبوبه عطارگلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62391 ندا عطارمقدم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
62392 نرگس عطارمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62393 نرگس عطارمقدم 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62394 آرش عطاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62395 آزاده عطاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62396 ازاده عطاری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
62397 اشرف عطاری 1355 علوم پايه زیست شناسی
62398 اکرم عطاری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62399 بهزاد عطاری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62400 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729576