راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 62401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62401 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62402 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62403 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62404 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62405 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62406 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
62407 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
62408 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62409 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
62410 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62411 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
62412 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62413 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62414 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62415 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62416 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62417 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
62418 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62419 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62420 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62421 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62422 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62423 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
62424 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62425 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62426 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62427 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62428 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
62429 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
62430 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62431 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62432 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
62433 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62434 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62435 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62436 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62437 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
62438 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62439 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62440 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62441 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62442 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62443 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
62444 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
62445 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62446 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62447 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
62448 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62449 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62450 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62451 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62452 عارفه عطامنش 1390 علوم پايه فیزیک
62453 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62454 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
62455 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62456 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62457 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62458 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62459 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
62460 عبدالهادی عطایی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
62461 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62462 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62463 محمد عطایی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
62464 محمد رفیع عطایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62465 محمدرضا عطایی 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
62466 مصطفی عطایی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
62467 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62468 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62469 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
62470 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62471 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62472 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
62473 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62474 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62475 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62476 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62477 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62478 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62479 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62480 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
62481 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62482 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62483 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62484 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62485 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
62486 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62487 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62488 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62489 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62490 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
62491 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
62492 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62493 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62494 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62495 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62496 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62497 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62498 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
62499 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
62500 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729948