راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 62601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62601 سیدعلی علوی بجستان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62602 پریسا علوی بجستانی 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
62603 مهدی علوی بجستانی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
62604 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62605 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62606 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62607 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62608 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62609 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62610 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62611 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62612 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
62613 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62614 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62615 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62616 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62617 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
62618 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62619 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62620 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62621 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62622 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62623 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62624 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62625 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62626 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62627 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
62628 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62629 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62630 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62631 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62632 شهرزادسادات علوی زاده 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62633 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62634 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62635 فرزانه علوی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62636 فریبا علوی زاده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62637 فریبا علوی زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
62638 لیلا علوی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62639 معصومه علوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62640 لیلا سادات علوی زاده دوغائی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62641 سیدرسول علوی زو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
62642 سیدرسول علوی زو 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
62643 سیدهادی علوی زو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62644 سیدجمال علوی شاندیز 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
62645 سیدجمال علوی شاندیز 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62646 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62647 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
62648 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62649 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62650 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
62651 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62652 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62653 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62654 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62655 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
62656 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62657 سیدمحمد علوی قصونی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
62658 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62659 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62660 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62661 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
62662 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
62663 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62664 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62665 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
62666 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62667 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62668 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62669 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
62670 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
62671 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62672 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62673 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62674 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62675 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62676 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62677 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62678 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62679 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62680 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62681 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62682 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62683 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62684 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62685 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62686 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62687 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62688 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62689 زهره علویان 1380 علوم پايه فیزیک
62690 زهره علویان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62691 سیدرضا علویان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
62692 سیدعبداله علویان 1354 علوم پايه فیزیک
62693 سیدمرتضی علویان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62694 سیده پریا علویان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62695 اشرف السادات علویان پطرودی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
62696 سمانه علویان خلیل اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62697 عزت اله علویان سینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62698 سید محمد صادق علویان شهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
62699 فاطمه السادات علویان شهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
62700 صدیقه علویزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828831