راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 62601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62601 بتول عقبائی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
62602 علیرضا عقبائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62603 کاوه عقبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62604 نرجس عقبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
62605 امیررضا عقدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62606 علیرضا عقدائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62607 مائده عقدائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62608 فاطمه عقدایی 1384 علوم رياضي آمار
62609 مهدیه عقدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62610 حمزه عقدکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62611 فاطمه عقلائی چپولی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62612 قاسم عقلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
62613 مریم عقلی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
62614 یاسمن عقلی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62615 معصومه عقیانی خباز 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62616 امید عقیقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
62617 امید عقیقی 1394 دامپزشكي فیزیولوژی
62618 امین عقیقی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62619 امین عقیقی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62620 حسین عقیقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62621 راهله عقیقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
62622 راهله عقیقی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
62623 سمیه عقیقی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62624 میلاد عقیقی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62625 هاجر عقیقی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
62626 رحمت اله عقیقی سهل آبادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62627 حمید عقیقی قنبراباد 1366 علوم رياضي ریاضی
62628 احمد عقیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62629 بابک عقیلی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62630 زهرا عقیلی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62631 سیدعلیرضا عقیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62632 سیدمحمدمهدی عقیلی 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
62633 سیده نجمه عقیلی 1395 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
62634 طاهره عقیلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
62635 طیبه عقیلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62636 علیرضا عقیلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
62637 فاطمه عقیلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62638 فاطمه عقیلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62639 محمدرضا عقیلی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62640 مریم عقیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62641 هادی عقیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62642 نوروزعلی عقیلی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62643 فاطمه عقیلی گواری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62644 سیده نسیم عقیلی محسنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62645 حمیدهُ السّادات عقیلی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
62646 سیده زهرا عقیلی نسب 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62647 حسین عقیلی نیا 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62648 شیما عقیلیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62649 شیما عقیلیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62650 منیرالسادات عقیلیان 1353 علوم پايه علوم گیاهی
62651 فاطمه عکاف 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62652 قاسم عکاف 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62653 حمیدرضا عکافی 1377 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
62654 حمیدرضا عکافی 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
62655 عباسعلی علا 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62656 حمیده علاالدین 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62657 علی علاالدین 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62658 بهزاد علاالدینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62659 مجتبی علاء الدین 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62660 محمد علاءالدینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
62661 محمدولی علاءالدینی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62662 بابک علائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62663 ریحانه علائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62664 ریحانه علائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62665 سحر علائی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
62666 علی محمد علائی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
62667 فرهاد علائی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
62668 مجید علائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62669 محمد علائی 1363 مهندسي نقشه برداری
62670 مرضیه علائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62671 مسعود علائی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62672 معین علائی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62673 مهشید علائی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
62674 مهلا علائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
62675 ناصر علائی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
62676 نوشین علائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62677 نیما علائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62678 زهرا علائی روزبهانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62679 امیر علائی نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62680 سید عبداله علائی ابربرزنجی 1336 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62681 مهرانگیز علائی بوئینی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62682 میترا علائی جنت مکان 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62683 المیرا علائی جنت مکان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62684 بهناز علائی کاخکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62685 حجی محمد علائی کاخکی 1358 علوم پايه زمین شناسی
62686 حسین علائی کاخکی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
62687 نیلوفر علائی کاخکی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
62688 نیلوفر علائی کاخکی 1391 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
62689 مجید علائی گهر 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62690 افسر علائیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
62691 مهین علادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62692 قدسیه علاف تاجر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
62693 افشین علاقه بند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62694 محمد علاقه بند 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62695 احسان علاقه بند حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
62696 افشین علاقه بندحسینی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62697 سیده فاطمه علاقه بندحسینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62698 فاطمه علاقه بندحسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62699 یونس علاقه بندحسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62700 خلیل علاقه بندی حسینی طوسی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489139