راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 62801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62801 جواد علامتیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62802 جواد علامتیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62803 سمانه علامتیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62804 سمانه علامتیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62805 الهام علامه 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
62806 سیده زهرا علامه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62807 عبدالرسول علامه 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62808 علی اکبر علامه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62809 فرزانه علّامه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62810 مرضیه علاّمه 1385 علوم پايه زمین شناسی
62811 مرضیه علامه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
62812 پریسا علامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
62813 روح اله علامی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62814 مهدی یار علامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ( آموزش محور )
62815 سارا علاوی طوسی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62816 سحر علایی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62817 فاطمه علایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62818 مروه علایی 1368 علوم رياضي ریاضی
62819 رضا علایی کاخکی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
62820 سمیه علایی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62821 میثم علایی کاخکی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62822 نیلوفر علایی کاخکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62823 الهه علایی نیا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62824 مهدی علفی نوش آبادی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
62825 اسعدعبدالامیرعلم علم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62826 سیدمرتضی علم الهدائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62827 بی بی نرجس علم الهدایی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
62828 سارا علم الهدئی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62829 سیده الناز علم خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
62830 ماهرخ علم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62831 زهرا علم مهرجردی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62832 کیوان علم مهرجردی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62833 نسرین علم مهرجردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62834 الهه علمائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62835 اسماعیل علمدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
62836 امیرحسین علمدار 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
62837 بی بی الهامه علمدار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62838 رجبعلی علمدار 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62839 سمانه علمدار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62840 سمیه علمدار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62841 سیدحسین علمدار 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62842 سیدمجتبی علمدار 1381 علوم پايه فیزیک
62843 سیده محبوبه علمدار 1383 علوم پايه زمین شناسی
62844 سیده محبوبه علمدار 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
62845 طاهره علمدار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
62846 مریم علمدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62847 فاطمه علمدارایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62848 محبوبه علمدارایسک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62849 اقدس علمداربایگی 1379 علوم پايه فیزیک
62850 رضا علمداربایگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
62851 سمیه علمداربایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62852 سیداحمد علمداربایگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
62853 سمیرا علمدارعلی اکبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62854 مهدی علمدارلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
62855 عصمت علمدارمزار 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
62856 سیده بی بی لیلا علمداری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62857 محدالدین علمداری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62858 آمنه علمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62859 امیرمحمد علمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62860 حسن علمی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
62861 حسین علمی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
62862 راضیه سادات علمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62863 سیدعلی علمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62864 علی علمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62865 علی اصغر علمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62866 محمدرضا علمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62867 یاسمن علمی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
62868 بی بی زهرا علمی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62869 سیدرضا علمی حسینی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62870 سیدرضا علمی حسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62871 فاطمه علمی راد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62872 سعید علمی سنگ دیوار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62873 حکمت علمی سولا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62874 ساره علمی سولا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62875 فاطمه علمی سولا 1389 علوم پايه زمین شناسی
62876 فاطمه علمی سولا 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
62877 محمّدامین علمی سولا 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62878 محمدرضا علمی سولا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62879 محمدرضا علمی سولا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62880 محمدصادق علمی سولا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62881 مینا علمی مقدم 1384 علوم رياضي آمار
62882 فرزاد علمیه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62883 علیاء حسون علوان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62884 الهام علومی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62885 زینب علومی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62886 سیدحامد علومی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
62887 شبنم علومی 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
62888 محمد علومی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62889 مهدی علومی 1379 علوم پايه فیزیک
62890 مهدی علومی بایگی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62891 ارزو علومی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62892 مجید علومی بایگی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62893 مجید علومی بایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62894 مجید علومی بایگی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62895 مهدی علومی بایگی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62896 مهناز علومی فروتقه 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
62897 ابوالفضل علوی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
62898 ابوذر علوی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
62899 اعظم سادات علوی 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
62900 الناز علوی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729909