راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 62901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62901 فاطمه علی اکبری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
62902 فاطمه علی اکبری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62903 کریم علی اکبری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62904 محسن علی اکبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62905 محمد علی اکبری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62906 محمد علی اکبری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62907 مریم علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62908 مژده سادات علی اکبری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
62909 ملیحه علی اکبری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62910 ملیحه علی اکبری 1385 علوم پايه زمین شناسی
62911 ملیحه علی اکبری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62912 نجمه علی اکبری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
62913 نجمه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62914 نسرین علی اکبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62915 فائزه علی اکبری شاندیز 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62916 سارا علی اکبری اسفرجانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
62917 احسان علی اکبری بابوکانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62918 حبیب اله علی اکبری بیاضی 1369 علوم پايه زمین شناسی
62919 زهره علی اکبری بیدختی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62920 مهدی علی اکبری بیدختی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62921 سعید علی اکبری ثانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
62922 محمد علی اکبری سلامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62923 میثم علی اکبری سلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62924 آسیه علی اکبری شاندیز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
62925 اسیه علی اکبری شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62926 روح اله علی اکبری شاندیز 1383 علوم رياضي ریاضی محض
62927 شکراله علی اکبری شاندیز 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62928 فائزه علی اکبری شاندیز 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62929 فهیمه علی اکبری شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62930 مجتبی علی اکبری شاندیز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62931 مصطفی علی اکبری شاندیز 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
62932 مصطفی علی اکبری شاندیز 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62933 مصطفی علی اکبری شاندیز 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62934 فاطمه علی اکبری طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62935 مجید علی اکبریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62936 بهزاد علی اکبریان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62937 مجید علی اکبریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62938 محسن علی اکبریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62939 منیژه علی اکبریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62940 نجمه علی اکبریان 1381 علوم پايه فیزیک
62941 نجمه علی اکبریان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
62942 نسرین علی اکبریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62943 فرزانه علی اکبریان کاهانی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
62944 ناصر علی اکبریان کاهانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62945 جواد علی اللهی همت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62946 رضا علی الهی همت آبادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62947 اکبر علی اولاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62948 محمد علی بابائی 1368 علوم رياضي آمار
62949 رحم خدا علی بخشی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62950 محبوبه علی بخشی 1378 علوم پايه زمین شناسی
62951 مهدی علی بخشی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62952 جواد علی بخشیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62953 سمیرا علی بخشیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62954 علیرضا علی بخشیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62955 محمدهادی علی بخشیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
62956 مریم علی بنائی کواکی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
62957 سعید علی بیک زاده اهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62958 مهدی علی بیک زاده سلمانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62959 افسانه علی بیگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
62960 سجاد علی بیگی بنی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
62961 ریحانه سادات علی پرست 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
62962 سمانه سادات علی پرست 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62963 سیدمحمدصادق علی پرست 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62964 انسیه علی پرست کردیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62965 تکتم علی پرست کردیانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62966 نرگس علی پناه دوغشکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62967 محمد علی پناه کسرینه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62968 آرش علی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62969 آزاده علی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62970 آسیه علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62971 ابراهیم علی پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
62972 احمد علی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62973 اسماء علی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62974 اسماعیل علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62975 اسماعیل علی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
62976 افسانه علی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62977 امیرحسین علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62978 باقر علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62979 بهرام علی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62980 بهناز علی پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
62981 جلیل علی پور 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
62982 جواد علی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
62983 حدیثه علی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62984 حسن علی پور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62985 حسین علی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62986 حمیدرضا علی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62987 رامین علی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62988 زری علی پور 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
62989 ساناز علی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62990 ساناز علی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62991 سجاد علی پور 1383 علوم پايه زمین شناسی
62992 سجاد علی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
62993 سجاد علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
62994 سهیلا علی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62995 سهیلا علی پور 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
62996 عارف علی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62997 عالیه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62998 عذرا علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62999 علی رضا علی پور 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63000 علیرضا علی پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046875