راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 63001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63001 سعید علیخانی 1383 علوم پايه فیزیک
63002 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
63003 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
63004 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63005 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
63006 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63007 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63008 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63009 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63010 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63011 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
63012 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63013 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63014 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
63015 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63016 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63017 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
63018 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63019 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63020 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63021 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
63022 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63023 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63024 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
63025 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63026 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63027 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63028 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63029 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
63030 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63031 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63032 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستایی
63033 طاهره علیدوست یوسفخانی 1382 علوم رياضي آمار
63034 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63035 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
63036 ساجده علیرضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63037 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
63038 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63039 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63040 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداری
63041 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63042 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63043 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
63044 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63045 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63046 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
63047 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63048 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63049 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
63050 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63051 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63052 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63053 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63054 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63055 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63056 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63057 مصطفی علیرضایی نقندر 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63058 اژدر علیزادگان چورسی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63059 احسان علیزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63060 ارغوان علیزاده 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63061 ارغوان علیزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63062 اسمعیل علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63063 اشرف علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63064 اعظم علیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63065 اعظم علیزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
63066 اکرم علیزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63067 الهام علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63068 الهام علیزاده 1380 علوم رياضي آمار
63069 الهام علیزاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
63070 امیر علیزاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63071 امیر علیزاده 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63072 بابک علیزاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63073 پریسا علیزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
63074 جلیل علیزاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63075 حانیه علیزاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63076 حبیب علیزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63077 حجت علیزاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
63078 حجت علیزاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63079 حسن علیزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63080 حسین علیزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63081 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63082 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63083 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63084 داریوش علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63085 راضیه علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63086 رامبد علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63087 رحمان علیزاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63088 رضا علیزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63089 رضا علیزاده 1355 علوم رياضي آمار
63090 رویا علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63091 ریحانه علیزاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63092 زهرا علیزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63093 زهرا علیزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63094 زهرا علیزاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63095 زهرا علیزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63096 زهرا علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63097 زهره علیزاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63098 زینب علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63099 زینب علیزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63100 زینت علیزاده 1354 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409556