راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 63101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63101 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63102 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63103 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63104 داریوش علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63105 راضیه علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63106 رامبد علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63107 رحمان علیزاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63108 رضا علیزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63109 رضا علیزاده 1355 علوم رياضي آمار
63110 رویا علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63111 ریحانه علیزاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63112 زهرا علیزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63113 زهرا علیزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63114 زهرا علیزاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63115 زهرا علیزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63116 زهرا علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63117 زهره علیزاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63118 زینب علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63119 زینب علیزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63120 زینت علیزاده 1354 علوم پايه فیزیک
63121 سارا علیزاده 1382 علوم پايه فیزیک
63122 سارا علیزاده 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63123 سعدیه سادات علیزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63124 سعید علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
63125 سعید علیزاده 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63126 سکینه علیزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63127 سمانه علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
63128 سمانه علیزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63129 سمیرا علیزاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63130 سمیرا علیزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
63131 سیاوش علیزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63132 سیدابراهیم علیزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63133 سیداحمد علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63134 سیددانا علیزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63135 سیدعلی علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63136 شهناز علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63137 شیوا علیزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
63138 عاطفه علیزاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63139 عاطفه علیزاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63140 عباس علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63141 علی علیزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63142 علی علیزاده 1375 علوم پايه شیمی
63143 علی علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63144 علی علیزاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63145 علی اصغر علیزاده 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
63146 علیرضا علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63147 علیرضا علیزاده 1385 علوم پايه فیزیک
63148 علیرضا علیزاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
63149 علیرضا علیزاده 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
63150 علیرضا علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
63151 غفور علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63152 غفور علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63153 فائزه علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63154 فاطمه علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63155 فاطمه علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63156 فاطمه علیزاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
63157 فاطمه السادات علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63158 فاطمه سلطان علیزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63159 فرزانه علیزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63160 فرزانه علیزاده 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
63161 فرناز علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
63162 فهیمه علیزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63163 فهیمه علیزاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
63164 محبوبه علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63165 محسن علیزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63166 محمد علیزاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63167 محمد علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63168 محمد علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63169 محمدرضا علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63170 محمود علیزاده 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63171 محمود علیزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63172 محمود علیزاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63173 مراد علیزاده 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
63174 مرتضی علیزاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63175 مرتضی علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
63176 مرجان علیزاده 1367 علوم رياضي آمار
63177 مرجان علیزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63178 مریم علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63179 مریم علیزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
63180 مریم علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63181 مریم علیزاده 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63182 مریم علیزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
63183 مریم علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
63184 معصومه علیزاده 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
63185 ملیحه علیزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63186 منصوره علیزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
63187 منصوره علیزاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
63188 مهدی علیزاده 1377 علوم پايه زمین شناسی
63189 مهیار علیزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63190 میثم علیزاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
63191 میرزا علیزاده 1382 مهندسي مهندسی شیمی
63192 میلاد علیزاده 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63193 مینا علیزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63194 نادعلی علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63195 ناهید علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63196 ندا علیزاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63197 نرجس علیزاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63198 نرجس علیزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63199 نرگس علیزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63200 نسرین علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417594