راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 63201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63201 محبوبه علیزاده ایوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63202 الهام علیزاده برجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
63203 مسعود علیزاده بقال 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63204 احمد علیزاده بلترک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63205 نسرین علیزاده بی نظیر 1367 علوم پايه دبیری شیمی
63206 زهرا علیزاده بیرجندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63207 زهرا علیزاده بیرجندی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63208 زهرا علیزاده بیرجندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63209 محمدحسین علیزاده بیرجندی 1355 علوم رياضي ریاضی
63210 مینو علیزاده پیرپشته 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63211 طیبه علیزاده تقی اباد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63212 نرگس علیزاده تمام 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63213 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63214 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63215 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63216 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63217 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63218 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63219 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63220 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63221 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63222 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63223 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
63224 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63225 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63226 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63227 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63228 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
63229 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63230 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63231 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
63232 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63233 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداری
63234 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63235 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63236 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63237 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
63238 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63239 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63240 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63241 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63242 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63243 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63244 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63245 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
63246 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
63247 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
63248 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63249 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
63250 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63251 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63252 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63253 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
63254 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
63255 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63256 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63257 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63258 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63259 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63260 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
63261 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63262 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63263 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداری
63264 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63265 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63266 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63267 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63268 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
63269 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63270 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63271 ازاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63272 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
63273 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63274 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63275 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63276 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63277 صالح علیزاده مؤمن 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
63278 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63279 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63280 امیرحسین علیزاده مرادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
63281 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63282 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63283 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63284 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63285 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63286 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63287 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63288 علی اکبر علیزاده مقدم 1357 كشاورزى علوم دامی
63289 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63290 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
63291 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
63292 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
63293 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63294 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63295 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63296 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
63297 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63298 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63299 حجت علیزاده موبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
63300 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409549