راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 63201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63201 نفیسه غنی سلماسی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
63202 محمدرضا غنی شجره 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63203 معصومه غنی کاخکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63204 مریم غنی مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63205 امیر غنیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63206 سکینه غنیمت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63207 زهره غنیمت دان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63208 مجید غنییی زارچ 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63209 محمدرضا غوث 1366 علوم پايه زمین شناسی
63210 معصومه غوث 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63211 نرجس غوث 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
63212 نرجس غوث 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
63213 آسیه غوریانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63214 عیسی غوریانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63215 محبوبه غوریانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
63216 الهام غوریانی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63217 حامد غول احمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
63218 آرزو غیائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
63219 نگین غیائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
63220 حسین غیابی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
63221 عاطفه غیاث 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63222 محمد غیاث آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
63223 رضا غیاث آبادی فراهانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63224 رضا غیاث ابادی فراهانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63225 دانیال غیاث الدین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63226 علیرضا غیاثوند 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
63227 آرزو غیاثی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63228 اکرم غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63229 الهام غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63230 جواد غیاثی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
63231 زهرا غیاثی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63232 سید علاء غیاثی 1363 مهندسي نقشه برداري
63233 سیداحسان غیاثی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
63234 سیداحسان غیاثی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
63235 سیدجواد غیاثی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63236 سیدعلی غیاثی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63237 سیدمحسن غیاثی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63238 سیدمحسن غیاثی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63239 سیروس غیاثی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63240 فرزانه غیاثی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63241 مریم غیاثی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63242 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63243 امیرمحسن غیاثی اجقان 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63244 امیرناصر غیاثی اجقان 1354
63245 مه عالم غیاثی اجقان 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
63246 حبیبه غیاثی بزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
63247 داود غیاثی بزدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63248 معصومه غیاثی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63249 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63250 فهیمه غیاثی شیرازی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63251 زهره غیاثی طرزی 1389
63252 نگاه غیاثی طرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63253 سمیّه غیاثی فرامرز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63254 مهدیه غیاثی فرامرز 1392 مهندسي مهندسی عمران
63255 محمدباقر غیاثی قروه 1381 علوم پايه زمین شناسی
63256 مهدی غیاثی گیشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
63257 محمدحسین غیاثی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
63258 مهری غیاثی نوقابی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63259 بهنام غیادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63260 مایسا غیادی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63261 مایسا غیادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63262 عباس غیب دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63263 مهرداد غیب دوست 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
63264 آرزو غیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63265 طاهره غیبی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
63266 فاطمه غیبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
63267 فرزاد غیبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63268 فرزاد غیبی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63269 محمد غیبی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
63270 نادر غیبی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63271 محبت غیبی کهنه فرود 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63272 محمد غیبی لائین 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63273 محمد اسماعیل غیبی هاشم آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63274 سمیه غیبی هاشم اباد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63275 سمیه غیبی هاشم اباد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63276 طیبه غیث پورلطف ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63277 دلیر غیرت اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63278 عباس علی غیرتمند 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63279 فاطمه غیرتمند 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63280 معصومه غیرتمند 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63281 ملیحه غیرتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63282 زهرا غیور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
63283 محمدعلی غیور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63284 محمدعلی غیور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63285 ندا غیور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63286 نیّره غیور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63287 یوسف غیور 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
63288 سیده زینب غیور باغبانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
63289 اکرم غیور دوزنده 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63290 سید حسن غیور رمزی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
63291 فاطمه غیور سرایدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
63292 فاطمه غیور کاظمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63293 فاطمه غیور کاظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63294 زینب غیور کریمیانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63295 محمدعلی غیوراصلی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63296 مرجان غیوراقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
63297 فرناز غیوربابائی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63298 معصومه غیوربابایی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
63299 بی بی فاطمه غیورباغبانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542918