راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 63301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63301 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63302 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
63303 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
63304 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63305 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63306 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63307 منیره عصار 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63308 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
63309 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63310 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63311 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
63312 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
63313 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63314 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63315 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63316 فاطمه عصاران 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63317 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63318 غزاله عصاران دربان 1394 مهندسي مهندسی برق
63319 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63320 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63321 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63322 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63323 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63324 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63325 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63326 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63327 فائزه عصارزاده نوغانی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
63328 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63329 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
63330 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63331 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63332 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63333 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63334 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
63335 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63336 عارفه عصاری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63337 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63338 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63339 معصومه عصاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63340 عبدالمجید عصاری رودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63341 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63342 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
63343 سمانه عصبی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63344 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63345 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63346 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63347 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63348 محمود عصمت پناه رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63349 محدثه عصمت پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63350 امیرحسین عصمتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63351 پروانه عصمتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63352 رقیه عصمتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
63353 سیدجواد عصمتی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63354 سیدحسین عصمتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63355 علی عصمتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63356 مجتبی عصمتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63357 مرتضی عصمتی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63358 مریم عصمتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63359 ملیحه عصمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63360 مهدی عصمتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63361 مهدی عصمتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63362 ناصر عصمتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63363 محمدحسین عصمتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63364 مریم عصمتی خدابنده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63365 سیدمحسن عصمتی سرند 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63366 نرگس السادات عصمتی سرند 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63367 بی بی فاطمه عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63368 زهرا عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63369 فرشته عصمتیان قوچانی 1374 علوم پايه فیزیک
63370 اعظم عضدپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63371 جواد عضدپور 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63372 وجیهه عضدپور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
63373 طیبه عضدی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
63374 مرضیه عضدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63375 طاهره عضدی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63376 طاهره عضدی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
63377 مریم عضدی نیا 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63378 مریم عضدی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63379 امید عضوامینیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
63380 امید عضوامینیان 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
63381 نگار عضوامینیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63382 نگار عضوامینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63383 بهنام عطا 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
63384 محمد قلیچ عطا گزلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
63385 فرامرز عطااللهی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63386 فروغ عطاالهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
63387 حبیب اله عطاءاله گروه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63388 آرزو عطائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63389 ام البنین عطائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63390 امیر عطائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
63391 بهاره عطائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63392 جواد عطائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63393 حسن عطائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63394 حمید رضا عطائی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
63395 زهرا عطائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63396 زهرا عطائی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
63397 سارا عطائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63398 سروش عطائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
63399 سعید عطائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63400 سمانه عطائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249199