راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 63401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63401 زهره عطائی کچوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63402 زینب عطائی کردیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63403 زینب عطائی کردیانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63404 عباسعلی عطائی کردیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63405 محمد عطائی کردیانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63406 طیبه عطائی مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63407 نسرین عطائی مقیم اباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63408 زهرا عطائی میریک 1385 علوم رياضي آمار
63409 زهرا عطائی میریک 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
63410 ساره عطائی نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63411 مهدی عطائی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63412 علی عطائی هاشم پور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63413 مریم عطائی هاشم پور 1380 علوم پايه زمین شناسی
63414 جمال الدین عطائیان 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
63415 محمدحسین عطائیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
63416 یوسف عطائیان قله زو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63417 محمد عطاپور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63418 محمد عطاپور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63419 سعید عطاپور مشهد 1369 مهندسي مهندسی عمران
63420 فاطمه عطاپورمشهد 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63421 سیدمحمود عطاحسینی سنگ نقره 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63422 امیر عطار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63423 امیر عطار 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
63424 امیر عطار 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63425 امین عطار 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63426 امین عطار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63427 پریا عطار 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
63428 رسول عطار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63429 شادی عطار 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63430 شادی عطار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63431 شادی عطار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
63432 شادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
63433 فرشته عطار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
63434 لیلا عطار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63435 محمدامین عطار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63436 محمدرضا عطار 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63437 محمدعلی عطار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63438 محمود عطار 1354 علوم پايه فیزیک
63439 مریم عطار 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63440 مهدی عطار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
63441 ناهید عطار 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
63442 زهرا عطار خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
63443 آتنا عطاران 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63444 آتنا عطاران 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63445 ارسام عطاران 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63446 ایمان عطاران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63447 رضا عطاران 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
63448 سارا عطاران 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
63449 سمانه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63450 سمیه عطاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63451 عاطفه عطاران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63452 علیرضا عطاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63453 فرزانه عطاران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63454 مهدی عطاران 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63455 میترا عطاران 1367 علوم پايه دبیری شیمی
63456 حمیدرضا عطاران کاخکی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63457 ندا عطاران کاخکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
63458 جواد عطاران ایرج 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63459 الاله عطاران خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63460 حامد عطاران دوم 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
63461 سمانه عطاران دوم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63462 سمانه عطاران دوم 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
63463 سمانه عطاران دوم 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
63464 سیمین عطاران زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63465 علیرضا عطاران زاده 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63466 علیرضا عطاران زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
63467 تکتم عطاران سعدآباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63468 نرگس خاتون عطاران طوسی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
63469 هادی عطاران فاروجی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63470 حمیدرضا عطاران کاخکی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
63471 سعید عطاران کاخکی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63472 سعید عطاران کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
63473 علی عطاران کاخکی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
63474 فاطمه عطاران کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63475 مصطفی عطاران کاخکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
63476 ندا عطاران کاخکی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
63477 ندا عطاران کاخکی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
63478 هاجر عطاران کاخکی 1378 علوم رياضي آمار
63479 سپیده عطارایوانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
63480 سودابه عطارایوانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63481 سودابه عطارایوانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63482 سیدحسن عطارباشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63483 علیرضا عطارباشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63484 محمدرضا عطارباشی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63485 مریم عطارباشی آج بیشه 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63486 یاسر عطارباشی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
63487 زهرا عطاربشرویه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63488 طاهره عطاربشرویه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63489 طیبه عطاربشرویه 1374 علوم رياضي ریاضی
63490 محمدرضا عطاربشرویه 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
63491 محمدرضا عطارپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63492 افسانه عطارتبادکان 1384 علوم پايه زمین شناسی
63493 حسین عطارچی 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
63494 الهام عطارحاجی سفیدسنگی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
63495 زهرا عطارخراسانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63496 سعید عطارد 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
63497 سعیده عطارد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63498 بصیر عطاردی 1392 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
63499 حسین عطاردی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63500 سمیه عطاردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227666