راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63501 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
63502 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63503 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63504 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
63505 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63506 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63507 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63508 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
63509 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63510 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63511 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
63512 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63513 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63514 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63515 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63516 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
63517 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63518 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63519 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستایی
63520 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63521 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
63522 ساجده علیرضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63523 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
63524 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63525 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63526 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداری
63527 محمدرضا علیرضائی 1358 علوم پايه استعداد درخشان ( موقت )
63528 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63529 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63530 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
63531 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63532 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63533 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
63534 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63535 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63536 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
63537 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63538 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63539 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63540 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63541 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63542 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63543 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63544 مصطفی علیرضایی نقندر 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63545 اژدر علیزادگان چورسی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63546 احسان علیزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63547 ارغوان علیزاده 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63548 ارغوان علیزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63549 اسمعیل علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63550 اشرف علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63551 اعظم علیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63552 اعظم علیزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
63553 اکرم علیزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63554 الهام علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63555 الهام علیزاده 1380 علوم رياضي آمار
63556 الهام علیزاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
63557 امیر علیزاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63558 امیر علیزاده 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63559 بابک علیزاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63560 پریسا علیزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
63561 جلیل علیزاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63562 حانیه علیزاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63563 حبیب علیزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63564 حجت علیزاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
63565 حجت علیزاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63566 حسن علیزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63567 حسین علیزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63568 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63569 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63570 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63571 داریوش علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63572 راضیه علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63573 رامبد علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63574 رحمان علیزاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63575 رضا علیزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63576 رضا علیزاده 1355 علوم رياضي آمار
63577 رویا علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63578 ریحانه علیزاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63579 زهرا علیزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63580 زهرا علیزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63581 زهرا علیزاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63582 زهرا علیزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63583 زهرا علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63584 زهره علیزاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63585 زینب علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63586 زینب علیزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63587 زینت علیزاده 1354 علوم پايه فیزیک
63588 سارا علیزاده 1382 علوم پايه فیزیک
63589 سارا علیزاده 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63590 سعدیه سادات علیزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63591 سعید علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
63592 سعید علیزاده 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63593 سکینه علیزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63594 سمانه علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
63595 سمانه علیزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63596 سمیرا علیزاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63597 سمیرا علیزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
63598 سیاوش علیزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63599 سیدابراهیم علیزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63600 سیداحمد علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046867