راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 63501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63501 بهزاد عطاری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63502 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
63503 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63504 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63505 سروش عطاری 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
63506 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63507 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63508 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63509 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
63510 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
63511 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63512 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
63513 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63514 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
63515 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63516 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63517 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63518 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63519 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63520 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
63521 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63522 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63523 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63524 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63525 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63526 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
63527 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63528 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63529 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63530 ایدا عطاری نواب 1394 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63531 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63532 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63533 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
63534 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63535 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63536 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
63537 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63538 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63539 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63540 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63541 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
63542 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63543 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63544 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63545 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63546 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63547 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
63548 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
63549 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63550 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63551 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
63552 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63553 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63554 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
63555 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63556 عارفه عطامنش 1390 علوم پايه فیزیک
63557 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63558 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
63559 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63560 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63561 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63562 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63563 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
63564 عبدالهادی عطایی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
63565 فاطمه عطایی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63566 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63567 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63568 محمد عطایی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
63569 محمد رفیع عطایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63570 محمدرضا عطایی 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
63571 مصطفی عطایی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
63572 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63573 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63574 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
63575 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63576 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63577 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
63578 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63579 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63580 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63581 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63582 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63583 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63584 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63585 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
63586 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63587 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63588 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63589 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63590 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
63591 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
63592 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63593 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
63594 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63595 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
63596 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
63597 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63598 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63599 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63600 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198788