راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 63601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63601 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63602 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63603 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
63604 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
63605 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63606 سیدمرتضی عظیم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63607 طاهره عظیم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63608 علی عظیم زاده 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
63609 محمدرضا عظیم زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63610 یونس عظیم زاده 1388 علوم پايه فیزیک
63611 طاهره عظیم زاده تهرانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63612 محدثه عظیم زاده دوین 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63613 سیدمرتضی عظیم زاده سه یک اب 1368 كشاورزى زراعت
63614 راضیه عظیم زاده لاهرودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
63615 اسلام عظیم زاده یان بلاغ 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63616 اعظم عظیم فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63617 اکرم عظیم فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63618 فریده عظیم فر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
63619 فریده عظیم فر 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
63620 مهدی عظیم مزرجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63621 پریسا عظیمائی 1388 علوم رياضي آمار
63622 عبداله عظیمائی دیوکلائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63623 علی اصغر عظیمایی دیوکلایی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63624 آتنا عظیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63625 آتنا عظیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63626 احمد عظیمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63627 اردلان عظیمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
63628 اعظم عظیمی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
63629 اکبر عظیمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
63630 اکبر عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63631 اکرم عظیمی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63632 الگا عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
63633 الهام عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63634 بهاره عظیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63635 بهاره عظیمی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
63636 بهناز عظیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63637 بهناز عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
63638 حبیب الله عظیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63639 حسن عظیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63640 حسنیه عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63641 حسین عظیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63642 حمیدرضا عظیمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63643 خدیجه عظیمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63644 داود عظیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63645 رقیه سادات عظیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63646 ریحانه عظیمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63647 ریحانه عظیمی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
63648 زهرا عظیمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
63649 زهرا عظیمی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
63650 زهره سادات عظیمی 1386 علوم پايه فیزیک
63651 زینب عظیمی 1386 علوم رياضي آمار
63652 ساره عظیمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63653 سامان عظیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63654 سعید عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63655 سعید عظیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
63656 سید حامد عظیمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63657 سیدحسین عظیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63658 صبا عظیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63659 صدری بیگم عظیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63660 صدیقه عظیمی 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
63661 عباس رضا عظیمی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63662 عزت عظیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63663 عزت عظیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63664 عظیم عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63665 عفت عظیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63666 علی عظیمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63667 علی عظیمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
63668 علی عظیمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
63669 علی عظیمی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
63670 فائزه عظیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
63671 فاطمه عظیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63672 فاطمه عظیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63673 کلثوم عظیمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
63674 محمد عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
63675 محمد عظیمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63676 محمدحسین عظیمی 1390 علوم پايه زمین شناسی
63677 محمدیوسف عظیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
63678 محمدیوسف عظیمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
63679 محمود عظیمی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63680 محمود عظیمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63681 مرضیه عظیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63682 مریم عظیمی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
63683 مریم عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63684 مسعود عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
63685 ملیحه عظیمی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
63686 مهدی عظیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63687 مهدی عظیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63688 مهدی عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
63689 مهران عظیمی 1364 مهندسي مهندسی عمران
63690 مهناز عظیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63691 ندا عظیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63692 نیما عظیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
63693 وحید عظیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63694 هدیه عظیمی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63695 محمد عظیمی راویز 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63696 صفورا عظیمی زاده 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63697 اکرم عظیمی کوهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63698 محمدرضا عظیمی اسراری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63699 محسن عظیمی اکبریه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63700 علیرضا عظیمی بزدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42194628