راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 63601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63601 طیبه علیزاده تقی اباد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63602 نرگس علیزاده تمام 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63603 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63604 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63605 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63606 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63607 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63608 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63609 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63610 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63611 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63612 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63613 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
63614 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63615 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63616 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63617 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63618 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
63619 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63620 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63621 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
63622 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63623 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداری
63624 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63625 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63626 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63627 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
63628 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63629 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63630 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63631 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63632 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63633 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63634 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63635 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
63636 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
63637 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
63638 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63639 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
63640 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63641 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63642 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63643 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
63644 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
63645 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63646 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63647 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63648 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63649 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63650 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
63651 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63652 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63653 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداری
63654 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63655 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63656 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63657 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63658 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
63659 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63660 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63661 ازاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63662 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
63663 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63664 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63665 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63666 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63667 صالح علیزاده مؤمن 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
63668 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63669 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63670 امیرحسین علیزاده مرادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
63671 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63672 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63673 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63674 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63675 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63676 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63677 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63678 علی اکبر علیزاده مقدم 1357 كشاورزى علوم دامی
63679 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63680 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
63681 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
63682 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
63683 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63684 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63685 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63686 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
63687 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63688 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63689 حجت علیزاده موبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
63690 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63691 محسن علیزاده موسوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63692 محمدرضا علیزاده مومن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63693 شهین علیزاده میلانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63694 فائزه علیزاده نخعی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
63695 میترا علیزاده نخعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63696 اکرم علیزاده نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63697 عبدالرضا علیزاده نمدمال 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63698 معصومه زمان علیزاده نوحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63699 سعیده علیزاده نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63700 عطیه علیزاده نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826507