راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63801 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
63802 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
63803 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
63804 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
63805 مهدیه علیزاده نیلی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63806 زهرا علیزاده وطن 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63807 زهرا علیزاده وطن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63808 زهرا علیزاده یزدی 1382 علوم پايه فیزیک
63809 زهرا علیزاده یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63810 زهرا علیزاده یزدی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63811 سجّاد علیزاده یزدی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63812 طیبه علیزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63813 عفت علیزاده یزدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63814 علی اکبر علیزاده یزدی 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63815 مرضیه علیزاده یزدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63816 ملیحه علیزاده یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63817 ملیحه علیزاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63818 وحید علیزاده یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63819 منصوره علیزاده یکه بیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63820 ابوالقاسم علیشاهی 1374 علوم رياضي ریاضی
63821 الیاس علیشاهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
63822 زهرا علیشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63823 زهرا علیشاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
63824 زهرا علیشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63825 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
63826 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63827 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63828 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63829 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63830 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63831 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63832 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63833 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63834 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63835 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63836 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63837 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63838 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63839 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63840 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63841 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
63842 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63843 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63844 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63845 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
63846 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63847 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63848 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک
63849 عفت علیمرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63850 علی اقا علیمرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63851 لیلا علیمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63852 لیلا علیمرادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63853 لیلا علیمرادی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
63854 نبی اله علیمرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63855 جواد علیمرادی سراسیاب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63856 مژگان علیمرادی شیخها 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
63857 اعظم علیمردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63858 بهناز علیمردانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63859 حمیدرضا علیمردانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63860 رضا علیمردانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63861 سلمان علیمردانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63862 سهیلا علیمردانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63863 عصمت علیمردانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63864 عمران علیمردانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63865 فائزه علیمردانی 1388 علوم رياضي آمار
63866 مجی-د علیمردانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63867 محمد علیمردانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63868 محمد علیمردانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63869 مرجان علیمردانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63870 مریم علیمردانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
63871 مسلم علیمردانی 1363 مهندسي نقشه برداری
63872 میترا علیمردانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63873 مریم علیمردانی بجستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63874 محمد علیمردانی ریوش 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63875 صفر علیمرزائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
63876 رسول علیمی 1385 علوم رياضي آمار
63877 فاطمه علیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63878 فاطمه علیمی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
63879 یاسمن علیمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63880 امیر علیمی عقدایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
63881 بتول علیمیرزائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63882 سعید علیمیرزائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63883 ملیحه علیمیرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63884 زهره علیمیرزایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63885 محمدرضا علیمیرزایی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
63886 مهدی علیمیرزایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63887 فاطمه علین 1384 علوم پايه فیزیک
63888 فرهاد علینقی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63889 عباس علینقی زاده لنگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63890 محمدرضا علینقی لنگری 1361 مهندسي راه و ساختمان
63891 فاطمه علیون 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63892 محمدحسین علیین 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63893 ملیحه علیین 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63894 وجیهه عم رضا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63895 میثم عماد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63896 رضا عماد آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63897 مهتاب عماد زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63898 امید عمادزاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
63899 بهاره عمادزاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63900 بهاره عمادزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047029