راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 63901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63901 ریحانه علائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63902 سحر علائی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
63903 علی محمد علائی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63904 فرهاد علائی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
63905 مجید علائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63906 محمد علائی 1363 مهندسي نقشه برداری
63907 مرضیه علائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63908 مسعود علائی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63909 معین علائی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63910 مهشید علائی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63911 مهلا علائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
63912 ناصر علائی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
63913 نوشین علائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63914 نیما علائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63915 زهرا علائی روزبهانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63916 امیر علائی نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63917 سید عبداله علائی ابربرزنجی 1336 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63918 مهرانگیز علائی بوئینی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63919 میترا علائی جنت مکان 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63920 المیرا علائی جنت مکان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63921 بهناز علائی کاخکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63922 حجی محمد علائی کاخکی 1358 علوم پايه زمین شناسی
63923 حسین علائی کاخکی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
63924 نیلوفر علائی کاخکی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
63925 نیلوفر علائی کاخکی 1391 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
63926 مجید علائی گهر 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63927 افسر علائیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
63928 مهین علادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63929 قدسیه علاف تاجر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
63930 عاطفه علاقبندحسینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63931 افشین علاقه بند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63932 محمد علاقه بند 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63933 احسان علاقه بند حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
63934 افشین علاقه بندحسینی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63935 سیده فاطمه علاقه بندحسینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63936 فاطمه علاقه بندحسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63937 یونس علاقه بندحسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63938 خلیل علاقه بندی حسینی طوسی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63939 سیدمحسن علاقه بندی حسینی طوسی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63940 سیدمحسن علاقه بندی حسینی طوسی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
63941 رضا علاقه بندیان 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63942 مسعود علاقه مندان 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63943 ابراهیم علامتیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63944 ابراهیم علامتیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
63945 جواد علامتیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63946 جواد علامتیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63947 جواد علامتیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63948 سمانه علامتیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63949 سمانه علامتیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63950 الهام علامه 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
63951 سیده زهرا علامه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63952 عبدالرسول علامه 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63953 علی اکبر علامه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63954 فرزانه علّامه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63955 مرضیه علاّمه 1385 علوم پايه زمین شناسی
63956 مرضیه علامه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63957 پریسا علامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63958 روح اله علامی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63959 مهدی یار علامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ( آموزش محور )
63960 سارا علاوی طوسی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63961 سحر علایی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63962 فاطمه علایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
63963 مروه علایی 1368 علوم رياضي ریاضی
63964 رضا علایی کاخکی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
63965 سمیه علایی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63966 میثم علایی کاخکی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63967 نیلوفر علایی کاخکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63968 الهه علایی نیا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63969 مهدی علفی نوش آبادی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
63970 اسعدعبدالامیرعلم علم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63971 سیدمرتضی علم الهدائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63972 بی بی نرجس علم الهدایی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63973 سارا علم الهدئی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63974 سیده الناز علم خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
63975 ماهرخ علم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63976 زهرا علم مهرجردی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63977 کیوان علم مهرجردی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
63978 نسرین علم مهرجردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63979 الهه علمائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63980 اسماعیل علمدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
63981 امیرحسین علمدار 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
63982 بی بی الهامه علمدار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63983 رجبعلی علمدار 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63984 سمانه علمدار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63985 سمیه علمدار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63986 سیدحسین علمدار 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63987 سیدمجتبی علمدار 1381 علوم پايه فیزیک
63988 سیده محبوبه علمدار 1383 علوم پايه زمین شناسی
63989 سیده محبوبه علمدار 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
63990 طاهره علمدار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63991 مریم علمدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63992 سیده زهرا علمداران بایگی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
63993 فاطمه علمدارایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63994 محبوبه علمدارایسک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63995 اقدس علمداربایگی 1379 علوم پايه فیزیک
63996 رضا علمداربایگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63997 سمیه علمداربایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63998 سیداحمد علمداربایگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63999 سمیرا علمدارعلی اکبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64000 مهدی علمدارلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223041