راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 64001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64001 مرضیه علامه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
64002 پریسا علامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
64003 روح اله علامی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64004 مهدی یار علامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ( آموزش محور )
64005 سارا علاوی طوسی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64006 سحر علایی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64007 فاطمه علایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
64008 مروه علایی 1368 علوم رياضي ریاضی
64009 رضا علایی کاخکی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
64010 سمیه علایی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64011 میثم علایی کاخکی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64012 نیلوفر علایی کاخکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64013 الهه علایی نیا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64014 مهدی علفی نوش آبادی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
64015 اسعدعبدالامیرعلم علم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64016 سیدمرتضی علم الهدائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
64017 بی بی نرجس علم الهدایی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64018 سارا علم الهدئی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64019 سیده الناز علم خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
64020 ماهرخ علم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64021 زهرا علم مهرجردی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64022 کیوان علم مهرجردی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
64023 نسرین علم مهرجردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64024 الهه علمائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64025 اسماعیل علمدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
64026 امیرحسین علمدار 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
64027 بی بی الهامه علمدار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64028 رجبعلی علمدار 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64029 سمانه علمدار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64030 سمیه علمدار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64031 سیدحسین علمدار 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64032 سیدمجتبی علمدار 1381 علوم پايه فیزیک
64033 سیده محبوبه علمدار 1383 علوم پايه زمین شناسی
64034 سیده محبوبه علمدار 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
64035 طاهره علمدار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
64036 مریم علمدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64037 سیده زهرا علمداران بایگی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
64038 فاطمه علمدارایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64039 محبوبه علمدارایسک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64040 اقدس علمداربایگی 1379 علوم پايه فیزیک
64041 رضا علمداربایگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
64042 سمیه علمداربایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64043 سیداحمد علمداربایگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
64044 سمیرا علمدارعلی اکبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64045 مهدی علمدارلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
64046 عصمت علمدارمزار 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
64047 سیده بی بی لیلا علمداری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64048 محدالدین علمداری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
64049 آمنه علمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64050 امیرمحمد علمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64051 حسن علمی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
64052 حسین علمی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
64053 راضیه سادات علمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64054 سیدعلی علمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64055 علی علمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64056 علی اصغر علمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64057 محمدرضا علمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64058 یاسمن علمی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
64059 بی بی زهرا علمی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64060 سیدرضا علمی حسینی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64061 سیدرضا علمی حسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64062 فاطمه علمی راد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
64063 سعید علمی سنگ دیوار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64064 حکمت علمی سولا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64065 ساره علمی سولا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64066 فاطمه علمی سولا 1389 علوم پايه زمین شناسی
64067 فاطمه علمی سولا 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
64068 محمّدامین علمی سولا 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64069 محمدامین علمی سولا 1394 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
64070 محمدرضا علمی سولا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64071 محمدرضا علمی سولا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64072 محمدصادق علمی سولا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64073 مینا علمی مقدم 1384 علوم رياضي آمار
64074 ملیحه علمیرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64075 فرزاد علمیه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64076 علیاء حسون علوان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64077 الهام علومی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64078 زینب علومی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64079 سیدحامد علومی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
64080 شبنم علومی 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
64081 محمد علومی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64082 مهدی علومی 1379 علوم پايه فیزیک
64083 مهدی علومی بایگی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64084 ارزو علومی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64085 مجید علومی بایگی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64086 مجید علومی بایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64087 مجید علومی بایگی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64088 مهدی علومی بایگی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64089 مهناز علومی فروتقه 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
64090 ابوالفضل علوی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
64091 ابوذر علوی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
64092 اعظم سادات علوی 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
64093 الناز علوی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
64094 الهام سادات علوی 1386 علوم رياضي آمار
64095 الهه علوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64096 الهه سادات علوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64097 الهه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
64098 الهه سادات علوی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64099 امید علوی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64100 بی بی عزت علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251013