راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,643

نمایش موارد : 64101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64101 فاطمه علیزاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
64102 فاطمه السادات علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64103 فاطمه سلطان علیزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64104 فرزانه علیزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64105 فرزانه علیزاده 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
64106 فرناز علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
64107 فهیمه علیزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64108 فهیمه علیزاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
64109 محبوبه علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64110 محسن علیزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64111 محمد علیزاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64112 محمد علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64113 محمد علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64114 محمدرضا علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64115 محمود علیزاده 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64116 محمود علیزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64117 محمود علیزاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64118 مراد علیزاده 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
64119 مرتضی علیزاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64120 مرتضی علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
64121 مرجان علیزاده 1367 علوم رياضي آمار
64122 مرجان علیزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64123 مریم علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64124 مریم علیزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
64125 مریم علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64126 مریم علیزاده 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64127 مریم علیزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
64128 مریم علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
64129 معصومه علیزاده 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
64130 ملیحه علیزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64131 منصوره علیزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
64132 منصوره علیزاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
64133 مهدی علیزاده 1377 علوم پايه زمین شناسی
64134 مهیار علیزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64135 میثم علیزاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
64136 میرزا علیزاده 1382 مهندسي مهندسی شیمی
64137 میلاد علیزاده 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64138 مینا علیزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64139 نادعلی علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64140 ناهید علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64141 ندا علیزاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64142 نرجس علیزاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64143 نرجس علیزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64144 نرگس علیزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64145 نسرین علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64146 نگار علیزاده 1388 هنر نيشابور نقاشی
64147 نیره علیزاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی
64148 وحید علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64149 یاس علیزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64150 یاشار علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
64151 یلدا علیزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
64152 نادر علیزاده بایزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64153 محبوبه علیزاده صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
64154 زهره علیزاده فدردی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64155 ابراهیم علیزاده یامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64156 مریم علیزاده ابراهیم آباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
64157 محمد علیزاده ابراهیم اباد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64158 عباس علیزاده احمدآبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64159 حسن علیزاده اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64160 قاسم علیزاده افروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
64161 حسن علیزاده اقا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64162 حسن علیزاده اقا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64163 صدیقه علیزاده اوندری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64164 پوران علیزاده اینچه اسی بلاغ 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64165 محبوبه علیزاده ایوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64166 الهام علیزاده برجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
64167 مسعود علیزاده بقال 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64168 احمد علیزاده بلترک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64169 نسرین علیزاده بی نظیر 1367 علوم پايه دبیری شیمی
64170 زهرا علیزاده بیرجندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64171 زهرا علیزاده بیرجندی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64172 زهرا علیزاده بیرجندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64173 محمدحسین علیزاده بیرجندی 1355 علوم رياضي ریاضی
64174 مینو علیزاده پیرپشته 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
64175 طیبه علیزاده تقی اباد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64176 نرگس علیزاده تمام 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64177 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
64178 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64179 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64180 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64181 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64182 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64183 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64184 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64185 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
64186 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
64187 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
64188 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64189 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64190 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64191 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64192 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
64193 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64194 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
64195 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
64196 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
64197 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداری
64198 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64199 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64200 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41147948