راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 64101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64101 پروانه علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64102 ثمانه علوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64103 جلیل علوی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
64104 جواد علوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64105 خدیجه علوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64106 خدیجه علوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64107 خدیجه بیگم علوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
64108 راحله علوی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64109 ریحانه سادات علوی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64110 زرافشان علوی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
64111 زکیه علوی 1354 علوم پايه شیمی
64112 زهرا علوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
64113 زهرا علوی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
64114 زهرا السادات علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64115 زهراالسادات علوی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
64116 زهره علوی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64117 زینب علوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64118 سعید علوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64119 سعید علوی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64120 سلمی سادات علوی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
64121 سمانه علوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64122 سمیه علوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64123 سمیّه علوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
64124 سید احسان علوی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
64125 سید سعید علوی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
64126 سیدابوالفضل علوی 1372 علوم رياضي ریاضی
64127 سیداحسان علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64128 سیداحمد علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64129 سیدتقی علوی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64130 سیدجمال علوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64131 سیدحسن علوی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
64132 سیدحسن علوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64133 سیدحسن علوی 1350 مهندسي راه و ساختمان
64134 سیدحسن علوی 1354 علوم پايه زیست شناسی جانوری
64135 سیدحسین علوی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
64136 سیدحمید علوی 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64137 سیدحیدر علوی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64138 سیدرضا علوی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
64139 سیدسعید علوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64140 سیدسینا علوی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
64141 سیدسینا علوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64142 سیدسینا علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64143 سیدصادق علوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64144 سیدعباس علوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
64145 سیدعبدالله علوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64146 سیدعلی اصغر علوی 1373 علوم پايه فیزیک
64147 سیدعلی اصغر علوی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
64148 سیدغلامرضا علوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
64149 سیدفاضل علوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64150 سیدفاضل علوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
64151 سیدفتاح علوی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64152 سیدمجتبی علوی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64153 سیدمحمد علوی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
64154 سیدمحمد علوی 1362 علوم پايه زمین شناسی
64155 سیدمحمدحسن علوی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64156 سیدمحمدحسن علوی 1381 علوم پايه زمین شناسی
64157 سیدمحمدکاظم علوی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
64158 سیدمحمود علوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64159 سیدمحمود علوی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64160 سیدمسعود علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64161 سیدمصطفی علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64162 سیدمصطفی علوی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64163 سیدمهدی علوی 1354 مهندسي راه و ساختمان
64164 سیدواسع علوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64165 سیده زهرا علوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64166 سیده طاهره علوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64167 سیده عاطفه علوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64168 سیده عصمت علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64169 سیده فاطمه علوی 1395 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
64170 سیده معصومه علوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64171 سیده نجمه علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64172 سیده نجمه علوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64173 سیده هدی علوی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
64174 سیدهاشم علوی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64175 سیدهومن علوی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64176 شکوفه سادات علوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64177 ضیاء علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64178 طاهره علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64179 عفت سادات علوی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64180 علی علوی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64181 علیرضا علوی 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64182 غزاله علوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64183 فاطمه سادات علوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64184 فرح ناز علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64185 فرح ناز علوی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
64186 فریده السادات علوی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64187 کامران علوی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64188 لیلی علوی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
64189 مجید علوی 1373 علوم رياضي ریاضی
64190 محمدجواد علوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64191 محمدصادق علوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64192 مریم علوی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
64193 مریم علوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64194 ملیحه علوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64195 ملیحه علوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64196 منصور علوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
64197 مهرداد علوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64198 ناهیدالسادات علوی 1384 علوم رياضي آمار
64199 ناهیدالسادات علوی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
64200 نفیسه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249151