راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 64201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64201 بهمن غفوریان اذرخشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64202 فرزان غفوریان تیماجی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64203 سیدمیثم غفوریان حضرتی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64204 اکبر غفوریان حضوری اصفهان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64205 الهه غفوریان حضوری اصفهان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
64206 سیدشهاب الدین غفوریان حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
64207 مهدی غفوریان راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
64208 احمد غفوریان رمضان بندراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64209 غلامرضا غفوریان سفارشی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64210 محمود غفوریان سنگ چولی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
64211 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1382 علوم پايه فیزیک
64212 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
64213 سمانه سادات غفوریان سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64214 مهدی غفوریان شاگردی 1369 كشاورزى زراعت
64215 خدیجه غفوریان صرافزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
64216 فاطمه غفوریان فخارعیدگاهی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64217 نیما غفوریان فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64218 نیما غفوریان فر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64219 هادی غفوریان قدس کاملی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
64220 هادی غفوریان قدس کاملی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
64221 فاطمه غفوریان کاریزک 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
64222 فاطمه غفوریان کاریزک 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
64223 ابوالفضل غفوریان مجاوردوغایی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64224 داود غفوریان مجاوردوغایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64225 سمانه غفوریان مجاورذوغالی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64226 حمیدرضا غفوریان محبتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64227 محسن غفوریان محبی 1355 علوم رياضي آمار
64228 اسماء غفوریان محدث 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
64229 عطیه غفوریان محمدزاده 1393 علوم پايه فیزیک
64230 عاطفه غفوریان مسعودزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
64231 الهام غفوریان مصلحتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64232 بهاره غفوریان مصلحتی 1383 علوم رياضي آمار
64233 نجمه غفوریان معدنی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64234 مرتضی غفوریان مکاری 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64235 ندا غفوریان مومن رضوی 1382 علوم پايه فیزیک
64236 ندا غفوریان مومن رضوی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
64237 مصطفی غفوریان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
64238 ملیحه غفوریان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64239 حبیب اله غفوریان نصرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64240 امیر غفوریان نصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
64241 حانیه غفوریان نصیری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
64242 حانیه غفوریان نصیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
64243 حانیه غفوریان نصیری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
64244 فائزه غفوریان نصیری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64245 محمد غفوریان نصیری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
64246 پریسا غفوریان نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
64247 سمیه غفوریان نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64248 ملیحه غفوریان نوروزی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64249 فرزانه غفوریان نیاء مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64250 عارفه غفوریان نیاءمقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
64251 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64252 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
64253 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64254 عبداله غلائی ابربرزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64255 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64256 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64257 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64258 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64259 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64260 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
64261 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
64262 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64263 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64264 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64265 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64266 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64267 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
64268 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
64269 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
64270 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
64271 محمدحسن غلام پور نقندر 1354 علوم رياضي ریاضی
64272 حسن غلام پورده سرخی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
64273 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64274 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
64275 بهاره غلام پورفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64276 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64277 فاطمه غلام پورمزرجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64278 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64279 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64280 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64281 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64282 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
64283 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64284 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
64285 فرانک غلام حسینیان نجار 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64286 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
64287 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64288 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64289 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64290 پریسا غلام رضایی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64291 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64292 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64293 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64294 پریسا غلام زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
64295 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64296 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
64297 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64298 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64299 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044291