راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 64601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64601 فرهاد قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64602 فریدون قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه زمین شناسی
64603 وحید قدیمی لوجلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
64604 گویا قدیمی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64605 هما قدیمی مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
64606 هما قدیمی مقدم 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
64607 عادل قرآنی اعظم 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
64608 امیر محمد قرآنی سیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
64609 آرش قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64610 آرمین قرائی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64611 احمد قرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64612 اکرم قرائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64613 بهزاد قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64614 بهنام قرائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
64615 رضا قرائی 1382 علوم پايه فیزیک
64616 رضا قرائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64617 زهرا قرائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64618 زهرا قرائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64619 زهرا قرائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64620 سارا قرائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64621 سجاد قرائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64622 سکینه قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64623 سکینه قرائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64624 سمیه قرائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64625 شادی قرائی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
64626 علی قرائی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64627 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
64628 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64629 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64630 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64631 فاطمه قرائی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
64632 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
64633 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64634 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64635 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
64636 مینو قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64637 اکرم قرائی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64638 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64639 علی قرائی پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
64640 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64641 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64642 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
64643 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی
64644 میثاق قرائی رشتخوار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
64645 احمد قرائی سلطان آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64646 احمد قرائی سلطان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64647 احمد قرائی سلطان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
64648 امین قرائی شادمهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
64649 نرگس قرائی شهری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
64650 زهرا قرائی شیدا 1380 علوم رياضي آمار
64651 زهرا قرائی شیدا 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
64652 علی قرائی عبدل آبادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64653 علی قرائی عبدل آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64654 احمد قرائی عبدل ابادی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
64655 مینو قرائی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
64656 نوشین قرائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64657 نیما قرائی مقدم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64658 نیما قرائی مقدّم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
64659 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64660 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64661 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
64662 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64663 شهربانو قرائیان 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
64664 مسلم قرائیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64665 نجمه قرائیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64666 سیدجواد قراب بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64667 ناهید قراخانلو 1377 علوم رياضي ریاضی محض
64668 سعید قراری 1361 مهندسي راه و ساختمان
64669 نجمه قراری فریمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64670 آرش قراگوزلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64671 اسمر قراگوزلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
64672 عباس قراگوزلو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64673 مهدی قراگوزلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
64674 احترام قرانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64675 ناهید قرانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64676 لیلا قرانی دامداباجا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64677 وحیده قرانی سیرجانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64678 وحیده قرانی سیرجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری - تکوینی
64679 نوشین قرانیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64680 محمود قراول 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
64681 مینا قراول محمدآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64682 امیرعلی قرایی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
64683 امینه قرایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64684 سمیه قرایی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64685 علی اکبر قرایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64686 نرگس قرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
64687 نگار قرایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64688 وجیهه قرایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64689 نیوشا قرایی مقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64690 مرجان قرایی ترشیزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
64691 زینب قرایی تنگل مزاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64692 عبداله قرایی خضری 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
64693 خدیجه قرایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64694 نعیمه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
64695 عباسعلی قربان صباغ 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64696 فرزان قربان اف 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64697 مرتضی قربان بیگی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64698 نرگس قربان پرست 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64699 هاشم قربان پناه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
64700 اکرم قربان پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973230