راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 64901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64901 فضّه غریب نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64902 عاطفه غریب پور 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64903 عاطفه غریب پور 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64904 معصومه غریب حسینی کاخ 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64905 زبیده غریب زاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64906 عبدالله غریب شاه 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64907 اکرم غریب فیوج 1385 علوم رياضي ریاضی محض
64908 عطیه غریب ملک حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64909 عطیه غریب ملک حسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
64910 راهله غریب نواز 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64911 عطیه غریب نواز 1379 علوم پايه زمین شناسی
64912 عطیه غریب نواز 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
64913 حجت غریبی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64914 سولماز غریبی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
64915 کاظم غریبی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64916 ولید غزال 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64917 ابراهیم غزالی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64918 طیبه غزالی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64919 محمد غزالی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64920 صدیقه غزالی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64921 ناصر غزالی بیگلر 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64922 هدا غزالی بیگلر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64923 زهرا غزالی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64924 زهرا غزالی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64925 مریم غزالی پور 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64926 ناصر غزالی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64927 مریم غزایی یان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64928 اکرم سادات غزل باش 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64929 علی اکبر غزلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
64930 زکیه غزنوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64931 زهرا غزنوی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی
64932 سمیرا غزنوی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
64933 طاهره غزنوی 1375 علوم پايه زمین شناسی
64934 فاطمه غزنوی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
64935 فهیمه غزنوی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64936 مریم غزنوی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64937 منصوره غزنوی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
64938 میترا غزنوی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64939 وجیهه غزنوی 1380 علوم پايه زمین شناسی
64940 عقیله غزنوی تربقان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64941 الهه غزنوی تربقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64942 معصومه غزنوی دوزنده 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64943 حامد غزنوی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
64944 سیداحمد غزنینی هاشمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64945 حمید غضنفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64946 حمید غضنفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64947 وجیهه غضنفر 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64948 محمدرضا غضنفرنعمتی 1366 علوم پايه زمین شناسی
64949 ابوطالب غضنفری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64950 بتول غضنفری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64951 بهزاد غضنفری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64952 بهمن غضنفری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64953 بهناز غضنفری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
64954 حسن غضنفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64955 رامین غضنفری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64956 رضا غضنفری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64957 زهرا غضنفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64958 زهرا غضنفری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64959 زینب غضنفری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64960 سیدجلال غضنفری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64961 سیما غضنفری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64962 شکوفه غضنفری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64963 شکوفه غضنفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
64964 شکوفه غضنفری 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
64965 علی غضنفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64966 فروغ غضنفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64967 محمد غضنفری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64968 محمدحسن غضنفری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64969 محمدحسین غضنفری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64970 محمدرضا غضنفری 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
64971 مرضیه السادات غضنفری 1382 علوم پايه فیزیک
64972 مهدی غضنفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64973 هاجر غضنفری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64974 یونس غضنفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64975 محمدصادق غضنفری مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
64976 منصور غضنفری پور 1353 مهندسي راه و ساختمان
64977 آزاده غضنفری حصاری 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
64978 معصومه غضنفری فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64979 امیرقاسم غضنفری مطلق 1373 علوم رياضي ریاضی
64980 محمدصادق غضنفری مقدم 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
64981 محمدصادق غضنفری مقدم 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
64982 زهرا غضنفری میمند 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
64983 علی غضنفریان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64984 زیبا غطاوی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64985 امین غفارپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64986 زهرا غفارپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64987 صادق غفارپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64988 صادق غفارپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64989 علی غفارپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64990 علی غفارپور 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
64991 فاضل غفارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64992 محسن غفارپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64993 ژیلا غفارپورمودبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64994 رضا غفارتمر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64995 حمیده غفارزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
64996 زهره غفارزاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64997 سعیده غفارزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64998 مجید غفارزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64999 منصور غفارزاده شیراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65000 پژمان غفارزاده وفایی 1366 كشاورزى زراعت

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152313