راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 64901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64901 حسن غفاریان نارنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
64902 صدیقه غفاریان نارنجی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
64903 فاطمه غفاریان نارنجی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
64904 نیلوفر غفاریان نداف یزد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64905 فاطمه غفاریان نقیبی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64906 زهراسادات غفاریان نیا 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64907 سید محمود غفاریان نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
64908 ملیحه سادات غفاریان نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64909 وجیهه سادات غفاریان نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64910 عالیه غفاریان وارسته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64911 احسان غفران مظفر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
64912 مهران غفران مظفر 1391 مهندسي مهندسی شیمی
64913 هدی غفرانپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
64914 اسماعیل غفرانی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64915 انسیه غفرانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64916 بتول غفرانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64917 پروانه غفرانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
64918 پروین غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64919 پروین غفرانی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
64920 پریسا غفرانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64921 سمانه غفرانی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
64922 سمیه غفرانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
64923 سهیلا غفرانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
64924 صادق غفرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64925 طاهره غفرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64926 فاطمه غفرانی 1366 علوم رياضي آمار
64927 لیلا غفرانی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
64928 مجتبی غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64929 محسن غفرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64930 محسن غفرانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64931 محسن غفرانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64932 مریم غفرانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64933 نرگس غفرانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64934 هادی غفرانی 1382 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
64935 هاله غفرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64936 مهدی غفرانی ایوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64937 آتنا غفرانی خراسانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64938 ازیتا غفرانی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64939 الهام غفرانی خراسانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64940 سعیده غفرانی خلیل اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64941 حسین غفرانی طبری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
64942 نسرین غفرانی قلعه نوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
64943 اعظم غفرانی کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64944 مهدی غفرانیها 1353 مهندسي راه و ساختمان
64945 محمود غفلتی 1368 كشاورزى زراعت
64946 محمود غفلتی 1370 كشاورزى زراعت
64947 بهناز غفلتی فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64948 بهناز غفلتی فیض آبادی 1395 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
64949 محمدهادی غفور 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64950 محمدرضا غفورانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64951 مجتبی غفورپوریزدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
64952 مرتضی غفورپوریزدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64953 سمیه غفورزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64954 یاسر غفورزاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
64955 ریحانه غفورزاده کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64956 جلیل غفورنیا 1353 مهندسي راه و ساختمان
64957 حمیده غفورنیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64958 لیلا غفورنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64959 مریم غفورنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64960 مریم غفورنیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64961 مسعود غفورنیا 1353 مهندسي راه و ساختمان
64962 نفیسه غفورنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64963 احسان غفوری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64964 احمد غفوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64965 احمد غفوری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64966 الهام غفوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64967 امیر غفوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64968 بهاره غفوری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
64969 پریسا غفوری 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64970 حمید غفوری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
64971 حمید غفوری 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
64972 زهرا غفوری 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64973 زینب غفوری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
64974 سمانه غفوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64975 سمانه غفوری 1384 علوم پايه فیزیک
64976 سمانه غفوری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64977 سمیرا غفوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64978 سمیّه غفوری 1378 علوم رياضي آمار
64979 سمیّه غفوری 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
64980 سمیّه غفوری 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
64981 سمیه غفوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
64982 سوسن غفوری 1356 علوم پايه علوم گیاهی
64983 سیده فاطمه غفوری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64984 عبدالرحیم غفوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64985 علی اکبر غفوری 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64986 علیرضا غفوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64987 علیرضا غفوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64988 فاطمه غفوری 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64989 فاطمه غفوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64990 کریم غفوری 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64991 محمدرضا غفوری 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64992 محمدرضا غفوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64993 مصطفی غفوری 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64994 موسی غفوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64995 مهران غفوری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64996 وجیهه غفوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64997 هما غفوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64998 یداله غفوری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64999 محمد غفوری ساربانقلی 1378 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65000 مریم غفوری آبقه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444267