راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 علیرضا فیروزی 1351 علوم پايه شیمی
65002 فاطمه فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65003 فرامرز فیروزی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65004 فریبا فیروزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65005 فواد فیروزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
65006 فیروزه فیروزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65007 کامران فیروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65008 محمدمهدی فیروزی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65009 مرتضی فیروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
65010 مریم فیروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65011 معصومه فیروزی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
65012 ناهید فیروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65013 ناهید فیروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65014 ندا فیروزی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65015 هومن فیروزی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65016 یسری فیروزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65017 زهره فیروزی اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65018 معصومه فیروزی اول 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65019 نفیسه فیروزی اول 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65020 فرهاد فیروزی پارسا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
65021 رضا فیروزی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65022 فهیمه فیروزی زاده 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65023 اسماعیل فیروزی سفتوک 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65024 هاشم فیروزی سنقرآبادی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
65025 مرتضی فیروزی طرازخاکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65026 زهرا فیروزی فریمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65027 زهرا فیروزی فورگ 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65028 اطهر فیروزیان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65029 حسن فیروزیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65030 حمیده فیروزیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65031 رضا فیروزیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
65032 سامان فیروزیان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65033 شبیر فیروزیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65034 محمود فیروزیان اصل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
65035 آیدا فیروزیان پور اصفهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65036 آیدا فیروزیان پوراصفهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65037 آیلین فیروزیان پوراصفهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65038 ایلین فیروزیان پوراصفهانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65039 زهرا فیروزیان سررود 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65040 زبیده فیروزیان گرو 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65041 شبنم فیروزیزدی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
65042 محمود فیصل عبدصبار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65043 الهه فیض 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65044 بتول فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65045 بهاره فیض 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65046 زهراسادات فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65047 زینب فیض 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
65048 عاطفه فیض 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65049 فهیمه فیض 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65050 مجتبی فیض 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
65051 محمدابراهیم فیض 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65052 محمدابراهیم فیض 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65053 مریم فیض 1378 علوم رياضي آمار
65054 مسعود فیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65055 منا فیض 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65056 منظر فیض 1379 علوم رياضي آمار
65057 ناصر فیض 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65058 نوشین فیض 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65059 فهیمه فیض آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
65060 محمدرضا فیض آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65061 اشرف فیض ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65062 حسین فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65063 روح الله فیض ابادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65064 سیده زهره فیض ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
65065 علیرضا فیض ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65066 کیوان فیض اللهی اشکیکی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65067 کاوه فیض الهی اشکیکی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65068 شکوفه فیض بخش 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65069 کاوه فیض بخش رانکوهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65070 حسن فیض پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65071 محسن فیض دیسفانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65072 محمود فیض عارفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65073 حمیده فیض محمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65074 زهرا فیض محمدی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65075 فرهاد فیض نائی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65076 اسماء فیض آبادی 1389
65077 الهه فیض آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65078 براتعلی فیض آبادی 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
65079 جواد فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
65080 حامد فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
65081 حسین فیض آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65082 رضا فیض آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65083 زهرا فیض آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
65084 زینب فیض آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65085 سیدادریس فیض آبادی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
65086 علی رضا فیض آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65087 فرانک فیض آبادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
65088 محمدرضا فیض آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65089 مریم فیض آبادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65090 محمدرضا فیض آبادی ثانی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65091 فائزه فیض ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
65092 محبوبه فیض ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
65093 نذرالدین فیض اف 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
65094 علی فیض اله 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65095 رخساره فیض اله زاده موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
65096 مهدی فیض اله نژاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65097 امید فیض الهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
65098 زهرا فیض الهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
65099 مریم فیض الهی تبریزیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65100 سحر فیض الهی قوچان 1388 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957411