راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 41 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 67,125

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65002 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65003 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65004 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65005 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65006 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65007 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65008 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
65009 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65010 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65011 محمدحسن قاسمیان منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65012 فریبا قاسمیان نژادجهرمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65013 مصطفی قاسمیان یزدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65014 نوح قاسمیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65015 معصومه قاصد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65016 حشمت قاصدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65017 عصمت قاصدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65018 محمد قاصدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65019 ملیحه قاصدیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65020 سمیه قاصری چهاربرج 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65021 محمدشریف قاصری زهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65022 محمدشریف قاصری زهان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65023 اینا قاضلی کر 1375 دامپزشكي دامپزشکی
65024 محمدرضا قاضوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65025 مهرداد قاضوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65026 جلیل قاضوی گرمه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65027 حامد قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65028 حامد قاضی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65029 زهره قاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65030 سمانه قاضی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65031 سمیّه قاضی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65032 سید هاشم قاضی 1388 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
65033 صفیه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
65034 علی محمّد قاضی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65035 فائزه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65036 کبری قاضی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65037 محسن قاضی 1388 علوم پايه فیزیک
65038 محسن قاضی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65039 مریم قاضی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
65040 مریم بیگم قاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65041 مهدی قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65042 فاطمه قاضی بیرجندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65043 فائقه قاضی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65044 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65045 راضیه قاضی بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65046 راضیه قاضی بیرجندی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
65047 هادی قاضی پورشیروان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65048 رضا قاضی خانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
65049 رفیده قاضی خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
65050 سعید قاضی خانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
65051 عادل قاضی خانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65052 عادل قاضی خانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65053 غزاله قاضی خانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65054 میترا قاضی خانی 1372 علوم رياضي ریاضی
65055 یاسمن قاضی خانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65056 رضا قاضی دیزجی 1364 علوم رياضي آمار
65057 تیمور قاضی زاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65058 حسین قاضی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
65059 حمیده قاضی زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65060 خسرو قاضی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65061 خلیل قاضی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65062 خلیل قاضی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65063 رضا قاضی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65064 رضا قاضی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65065 سپیده قاضی زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65066 سیداحسان قاضی زاده 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
65067 سیده محدثه قاضی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65068 عبدالرضا قاضی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65069 علی قاضی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
65070 علیرضا قاضی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65071 علیرضا قاضی زاده 1363 كشاورزى امور زراعی
65072 فاطمه قاضی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65073 فرانک قاضی زاده 1365 علوم پايه دبیری شیمی
65074 فرزانه قاضی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65075 لیلا قاضی زاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65076 محسن قاضی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65077 محمد قاضی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65078 محمودرضا قاضی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65079 مهدی قاضی زاده 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65080 مهدی قاضی زاده 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65081 هوشنگ قاضی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
65082 مصطفی قاضی زاده احسائی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65083 مصطفی قاضی زاده احسائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65084 مهدی قاضی زاده احسائی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65085 نرجس قاضی زاده احسائی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65086 نرجس قاضی زاده احسائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65087 فرهاد قاضی زاده اسلامی 1366 علوم رياضي آمار
65088 محمد قاضی زاده زیبد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
65089 زهرا قاضی زاده هاشمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65090 سیدعلی قاضی سعید 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65091 محمدرضا قاضی سعیدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65092 لیلا قاضی کرباسی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65093 سیده زینب قاضی مطلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65094 سیده زینب قاضی مطلق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
65095 مُنا قاضی مقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65096 سیدمحمد قاضی میرسعید 1362 مهندسي مهندسی عمران
65097 علی قاضی نژاد 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65098 محمد قاضی نژاد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65099 روح الله قاضی نیا 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65100 گلنار قاضیان تفریشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260865