راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 علی فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65002 علی فرخی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
65003 علیرضا فرخی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65004 غلام محمد فرخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65005 فاطمه فرّخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65006 فاطمه فرخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65007 فاطمه فرخی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
65008 فاطمه فرخی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
65009 فاطمه فرخی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65010 فایزه فرخی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
65011 فرزاد فرخی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65012 فرشاد فرخی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65013 فرشید فرخی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65014 فریبا فرخی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
65015 فوزیه فرخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
65016 فهیمه فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65017 قاسم فرخی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
65018 کاظم فرخی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65019 لیلا فرخی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65020 لیلی فرخی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65021 محسن فرخی 1383 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
65022 محمد فرخی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65023 محمدحسین فرخی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65024 محمود فرخی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
65025 محمود فرخّی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
65026 مرضیه فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65027 مرضیه فرخی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
65028 مریم فرخی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
65029 معصومه فرخی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65030 مهسا فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65031 نشاط فرخی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65032 هادی فرخی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65033 هنگامه فرخی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
65034 یگانه فرخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
65035 الهام فرخی فر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65036 سعید فرخی استاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65037 مجتبی فرخی استاد 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65038 نسرین فرخی بدوئی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65039 شمس الملوک فرخی برفه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65040 محمدحسن فرخی برفه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65041 امیر فرخی حاجی اباد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65042 محمد فرخی درخشنده قوچان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
65043 محمد فرخی درخشنده قوچان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
65044 محمد فرخی درخشنده قوچان 1389 علوم رياضي ریاضی محض
65045 بهاره فرخی فر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65046 منصوره فرخی فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65047 الهه فرخی فرخانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65048 فرناز فرخی فرخانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65049 فرناز فرخی فرخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
65050 فرنوس فرخی فرخانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65051 محبوبه فرخی فریمان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65052 سکینه فرخی فیلاب 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65053 ولی اله فرخی کجور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65054 معصومه فرخی کشکک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65055 مهدی فرخی کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65056 مهدی فرخی کلات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65057 اعظم فرخی مارشک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65058 الهه فرخی مقدم 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65059 طیبه فرخی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65060 ابوالقاسم فرخی مهر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65061 شهربانو فرخی نژاد ناصری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
65062 محمدسعید فرخی نیا 1369 علوم پايه زمین شناسی
65063 خلیل فرخیان 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65064 ساحل فرخیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65065 هانیه فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
65066 بهمن فردآرزومندی عراقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65067 ابوالفضل فرداد 1374 علوم پايه فیزیک
65068 سیده مریم فردانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65069 کبری فردجمشیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65070 لادن فردسمیعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65071 جواد فردمال 1376 علوم رياضي آمار
65072 زهره فردوست 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65073 زهره فردوست 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65074 امید فردوسی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65075 حسین فردوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65076 حمیده فردوسی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
65077 فاطمه فردوسی 1354 علوم پايه شیمی
65078 فهیمه فردوسی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65079 نسرین فردوسی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65080 نفیسه فردوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65081 محمدسلمان فردوسی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65082 محمدحسن فردوسی اسمانجردی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65083 محسن فردوسی پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
65084 حکیمه فردوسی تاج آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65085 محمدرضا فردوسی زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65086 صغری فردوسی شلنگرد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65087 مرسا فردوسی فرد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65088 مرسا فردوسی فرد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
65089 آرش فردوسی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65090 راضیه فردوسی مقدم 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
65091 سهراب فردوسی مقدم 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65092 محسن فردوسی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
65093 وهاب فردوسی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65094 محمدرضا فردوسیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65095 فرزانه فردی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65096 محمدجواد فردی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65097 مینا فردی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65098 مینا فردی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
65099 فرشته فردی بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65100 اعظم فردی یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906920