راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 65101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65101 جلیل علیزاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
65102 حانیه علیزاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65103 حبیب علیزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65104 حجت علیزاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
65105 حجت علیزاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
65106 حسن علیزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65107 حسین علیزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
65108 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
65109 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65110 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65111 داریوش علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65112 راضیه علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65113 رامبد علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65114 رحمان علیزاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65115 رضا علیزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65116 رضا علیزاده 1355 علوم رياضي آمار
65117 رویا علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65118 ریحانه علیزاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65119 زهرا علیزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65120 زهرا علیزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65121 زهرا علیزاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65122 زهرا علیزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65123 زهرا علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65124 زهره علیزاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65125 زینب علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65126 زینب علیزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65127 زینت علیزاده 1354 علوم پايه فیزیک
65128 سارا علیزاده 1382 علوم پايه فیزیک
65129 سارا علیزاده 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65130 سعدیه سادات علیزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65131 سعید علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
65132 سعید علیزاده 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
65133 سکینه علیزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65134 سمانه علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
65135 سمانه علیزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65136 سمیرا علیزاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65137 سمیرا علیزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
65138 سیاوش علیزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65139 سیدابراهیم علیزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65140 سیداحمد علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65141 سیددانا علیزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65142 سیدعلی علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65143 شهناز علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65144 شیوا علیزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65145 عاطفه علیزاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65146 عاطفه علیزاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65147 عباس علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65148 علی علیزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65149 علی علیزاده 1375 علوم پايه شیمی
65150 علی علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65151 علی علیزاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65152 علی اصغر علیزاده 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
65153 علیرضا علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65154 علیرضا علیزاده 1385 علوم پايه فیزیک
65155 علیرضا علیزاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65156 علیرضا علیزاده 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
65157 علیرضا علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
65158 علیرضا علیزاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
65159 غفور علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65160 غفور علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65161 فائزه علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65162 فاطمه علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65163 فاطمه علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65164 فاطمه علیزاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
65165 فاطمه علیزاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
65166 فاطمه علیزاده 1395 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
65167 فاطمه السادات علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
65168 فاطمه سلطان علیزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65169 فرزانه علیزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65170 فرزانه علیزاده 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
65171 فرناز علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
65172 فهیمه علیزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65173 فهیمه علیزاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
65174 کیمیا علیزاده 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
65175 محبوبه علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65176 محسن علیزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65177 محمد علیزاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65178 محمد علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65179 محمد علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65180 محمدرضا علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65181 محمود علیزاده 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65182 محمود علیزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65183 محمود علیزاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65184 مراد علیزاده 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
65185 مرتضی علیزاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65186 مرتضی علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
65187 مرجان علیزاده 1367 علوم رياضي آمار
65188 مرجان علیزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65189 مریم علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65190 مریم علیزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
65191 مریم علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65192 مریم علیزاده 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65193 مریم علیزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
65194 مریم علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
65195 معصومه علیزاده 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
65196 ملیحه علیزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
65197 منصوره علیزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
65198 منصوره علیزاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
65199 مهدی علیزاده 1377 علوم پايه زمین شناسی
65200 مهیار علیزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249063