راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 65201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65201 مهدی غفاریان مقرب 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
65202 علی اصغر غفاریان موروثی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65203 حسن غفاریان نارنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65204 صدیقه غفاریان نارنجی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
65205 فاطمه غفاریان نارنجی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
65206 نیلوفر غفاریان نداف یزد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65207 فاطمه غفاریان نقیبی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65208 زهراسادات غفاریان نیا 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65209 سید محمود غفاریان نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
65210 ملیحه سادات غفاریان نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65211 وجیهه سادات غفاریان نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65212 عالیه غفاریان وارسته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65213 احسان غفران مظفر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
65214 مهران غفران مظفر 1391 مهندسي مهندسی شیمی
65215 هدی غفرانپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
65216 اسماعیل غفرانی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65217 انسیه غفرانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65218 بتول غفرانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65219 پروانه غفرانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
65220 پروین غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65221 پروین غفرانی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
65222 پریسا غفرانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65223 سمانه غفرانی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
65224 سمیه غفرانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
65225 سهیلا غفرانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
65226 صادق غفرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65227 طاهره غفرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65228 فاطمه غفرانی 1366 علوم رياضي آمار
65229 لیلا غفرانی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
65230 مجتبی غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65231 محسن غفرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65232 محسن غفرانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65233 محسن غفرانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65234 مریم غفرانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65235 نرگس غفرانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65236 هادی غفرانی 1382 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
65237 هاله غفرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65238 مهدی غفرانی ایوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65239 آتنا غفرانی خراسانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65240 ازیتا غفرانی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65241 الهام غفرانی خراسانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65242 سعیده غفرانی خلیل اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65243 حسین غفرانی طبری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65244 نسرین غفرانی قلعه نوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65245 اعظم غفرانی کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65246 مهدی غفرانیها 1353 مهندسي راه و ساختمان
65247 محمود غفلتی 1368 كشاورزى زراعت
65248 محمود غفلتی 1370 كشاورزى زراعت
65249 بهناز غفلتی فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65250 بهناز غفلتی فیض آبادی 1395 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
65251 محمدهادی غفور 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65252 محمدرضا غفورانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65253 مجتبی غفورپوریزدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
65254 مرتضی غفورپوریزدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65255 سمیه غفورزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65256 یاسر غفورزاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
65257 ریحانه غفورزاده کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65258 جلیل غفورنیا 1353 مهندسي راه و ساختمان
65259 حمیده غفورنیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65260 لیلا غفورنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65261 مریم غفورنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65262 مریم غفورنیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65263 مسعود غفورنیا 1353 مهندسي راه و ساختمان
65264 نفیسه غفورنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65265 احسان غفوری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65266 احمد غفوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65267 احمد غفوری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65268 الهام غفوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65269 امیر غفوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65270 بهاره غفوری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
65271 پریسا غفوری 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65272 حمید غفوری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
65273 حمید غفوری 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
65274 زهرا غفوری 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65275 زینب غفوری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
65276 سمانه غفوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65277 سمانه غفوری 1384 علوم پايه فیزیک
65278 سمانه غفوری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65279 سمیرا غفوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65280 سمیّه غفوری 1378 علوم رياضي آمار
65281 سمیّه غفوری 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
65282 سمیّه غفوری 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
65283 سمیه غفوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
65284 سوسن غفوری 1356 علوم پايه علوم گیاهی
65285 سیده فاطمه غفوری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65286 عبدالرحیم غفوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65287 علی اکبر غفوری 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65288 علیرضا غفوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65289 علیرضا غفوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65290 فاطمه غفوری 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65291 فاطمه غفوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65292 کریم غفوری 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65293 محمدرضا غفوری 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65294 محمدرضا غفوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65295 مصطفی غفوری 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65296 موسی غفوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65297 مهران غفوری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65298 وجیهه غفوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65299 هما غفوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65300 یداله غفوری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152465