راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,585

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
105879 راحله بیگم مرکبی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
124236 راحله بیگم مرکبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84142 سارا مرکبی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
121601 سید احمد مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
125417 سیدابولقاسم مرکبی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
119909 سیدایمان مرکبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
97093 سیدجعفر مرکبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
124987 میلاد مرکبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
127611 آیدا مرکزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70749 علی اصغر مرکزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
99581 احسان مرکزی امیدوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
137540 حمید مرکزی امیدوار 1358 علوم رياضي آمار
91290 علی مرکزی امیدوار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78026 حسن مرکی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
112680 رضا مرکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
93700 معصومه مرکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
104289 داود مرگان طرقبه 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
76740 محمد مرگانی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
82365 هادی مرگانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93701 جواد مرگنی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72207 دعیر مرمضی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
105562 بهناز مرندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94238 مازیار مرندی 1377 علوم پايه فیزیک
124425 محمدرضا مرندی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
114294 محمدرفیع مرندی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
107797 ملیحه مرندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69854 رباب مروارید 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
118013 رضا مروارید 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
115742 زهرا مروارید 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
102802 زینب مروارید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
103194 علی مروارید 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
73536 کورش مروارید 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
128932 محمدمهدی مروارید 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
122174 مسعود مروارید 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
108331 مونا مروارید 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
108966 هاشم مروارید 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
121390 آناهیتا مرواریدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
142684 مریم مرواریدی فریمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79403 بی بی فاطمه مرواریدی لوشابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87732 بی بی محترم مرواریدی لوشابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70067 فرشته مروئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
108566 فریبا مروت 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
66350 حمید مروت دار 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
111282 بی بی رقیه مروت بقمچی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
135316 تارا مروتدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
130956 علی مروتدار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86919 جواد مروتی باش محله 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90358 مجتبی مروتی باش محله 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
67457 ابراهیم مروتی لقمجانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
140499 کمال مرّوج 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93703 مصطفی مروج 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96312 کاظم مروج الشریعه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80482 محمدمهدی مروج الشریعه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
117781 خاطره مروج تربتی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
67866 عباس مروج خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
107907 وجیهه مروج کاشانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
133577 مرتضی مروج هرسینی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
143684 امیر مروجی 1353 مهندسي راه و ساختمان
101159 سمیرا مروجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
88631 علی اکبر مروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
102037 هادی مروجی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
139602 فائزه مروجی راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85158 یاسین مروجی فر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
124800 محمد مروستی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
93704 احمد مروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
99756 اسیه مروی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
104141 اعظم مروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
126011 اقدم مروی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82480 اکرم مروی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
132921 اکرم مروی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84952 بتول مروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
101915 بنفشه مروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
120352 بنفشه مروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
81917 حسن مروی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68401 حسین مروی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71851 حمید مروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
78682 حمید مروی 1371 كشاورزى زراعت
110414 حوریه مروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
138234 رویا مروی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93705 زکیه مروی 1376 علوم رياضي ریاضی
89151 زهرا مروی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
80793 علی مروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
90485 فائزه مروی 1375 علوم پايه زمین شناسی
91018 فاطمه مروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79059 مجید مروی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
137857 محدثه مروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
76489 محمد مروی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
141491 محّمد مروی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
126868 مرضیه مروی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
84403 مهدی مروی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
121292 مهدی مروی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
103852 میثم مروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
123543 نسرین مروی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
114454 نفیسه مروی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
138876 سعیده مروی سماورچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85938 فاطمه مروی سماورچی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
117712 فریده مروی سماورچی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
82491 فهیمه مروی سماوروچی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
129183 طاوس مروی محمودابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
118122 محمد مروی مشهدی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771781   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20346448