راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65401 وحید کیاحسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
65402 آمنه کیارزم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65403 امیدرضا کیارزم 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65404 ایمان کیارزم 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65405 شیرین کیازاد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65406 بهنوش کیازر 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65407 مصطفی کیاسالاری رهنه 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65408 شبنم کیاست دولت آبادی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
65409 شهرام کیاستی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65410 مریم السادات کیافر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65411 مریم السادات کیافر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
65412 نرجس سادات کیافیروزکوهی 1390 علوم پايه فیزیک
65413 زهرا کیال 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65414 قاسم کیال 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65415 فاطمه کیال دلوئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65416 بزرگ کیالاشکی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65417 منصوره کیالاشکی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
65418 طیبه کیالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65419 صدیقه کیامحمدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
65420 وحیده کیامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65421 مریم کیامنش 1389 علوم پايه زمین شناسی
65422 محسن کیان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
65423 محسن کیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
65424 صدیقه کیان مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65425 شرمینه کیان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65426 داود کیان زاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65427 سوسن کیان زادگان 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65428 لیلا کیان زادگان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65429 امید کیان فر 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
65430 بهزاد کیان مهر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
65431 مجید کیان مهر 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65432 نرگس کیان مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65433 مریم کیان نیا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65434 سمانه کیانا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
65435 سمانه کیانپور 1381 علوم پايه زمین شناسی
65436 سمانه کیانپور 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
65437 غلامعلی کیانپور 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
65438 محمد کیانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65439 سیداحمد کیانژاد 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
65440 مهدی کیانژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
65441 سیدقاسم کیانژادتجنکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65442 محمدسعید کیانفر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65443 نرگس کیانفر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65444 فرشته کیانفرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
65445 فریبا کیانوش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65446 اعظم کیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65447 اعظم کیانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65448 بهداد کیانی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
65449 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
65450 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65451 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65452 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65453 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
65454 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65455 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65456 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65457 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65458 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65459 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65460 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65461 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
65462 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65463 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65464 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
65465 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65466 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65467 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
65468 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
65469 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65470 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65471 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65472 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
65473 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65474 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
65475 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
65476 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65477 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
65478 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65479 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65480 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65481 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65482 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
65483 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
65484 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک
65485 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
65486 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
65487 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65488 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65489 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65490 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65491 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65492 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65493 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65494 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65495 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
65496 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65497 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65498 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
65499 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65500 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771781791801811821831841851   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27933905