راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,450

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
121521 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97592 مجید موسوی دوزدهیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
109152 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
117251 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
122643 زهراسادات موسوی دوغ ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
107701 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84239 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
118521 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
119461 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76124 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
111680 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67648 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
116837 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
128886 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
98143 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66376 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
125511 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
112413 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
72205 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
105960 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
139171 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
115996 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
136727 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89206 مریم موسوی زاده یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72468 ملیحه موسوی زاده یزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
119804 سیدعلی اصغر موسوی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
137126 فرخنده موسوی زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
121785 زهرا موسوی سرآسیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93767 زهره موسوی سراسیا 1376 علوم پايه فیزیک
91580 سیدمهدی موسوی سردری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
117061 سیدمسعود موسوی سعید 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84051 سید محمدسعید موسوی سوداگر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93768 مرضیه موسوی سه گنبد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
113610 سیدعلی موسوی شایق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96359 سیدمحمد موسوی شایق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72206 سیدمحمد موسوی شمس آباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
118029 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
137208 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
89904 سیدموسی الرضا موسوی صدر 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67411 علیا موسوی علی ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84967 سیدحسین موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
125075 سیدعلی موسوی عمادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
105043 سیدمحمود موسوی عمادی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
111438 مریم موسوی عمادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84671 معصومه بیگم موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77610 مژده موسوی غروی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
102494 آرزو موسوی فارمد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90985 محمد موسوی فاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69867 ابوالفضل موسوی فخر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
117631 زهرا موسوی فخر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
86390 زهره موسوی فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
70600 سکینه موسوی فر 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66087 سیدعلی موسوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
69981 مرضیه موسوی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
117704 سیده فریبا موسوی فرح بخش 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
131507 سیدوحید موسوی فرد 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
118889 سیده شفاء موسوی فرد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87326 هاشم موسوی فرد 1374 علوم پايه زمین شناسی
71493 سیدحسن موسوی فضل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85453 سیدحسن موسوی فضل 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
82946 سیدحسین موسوی فیض ابادی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78296 پرستو موسوی فیض آبادی 1370 علوم پايه فیزیک
89237 بی بی معصومه موسوی قرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
127703 سیدمحمد موسوی قلعه شیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71727 عزت اله موسوی کانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
106660 عمران موسوی کجانی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
121501 عمران موسوی کجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
128773 الهه موسوی کیاسری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
119984 سیده لیلا موسوی کیاسری 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96360 سیدرضا موسوی گرمارودی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110519 سیدمحمدمجید موسوی گرمارودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
105767 عاطفه موسوی گرمارودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72207 سیدجعفر موسوی گیلانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85380 سیدعباس موسوی لزوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67946 سیداسیه موسوی لموکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73913 سیدعلی موسوی ماکویی 1368 علوم پايه زمین شناسی
97104 بی بی مریم موسوی متقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
110860 فاطمه موسوی مجد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
134844 سیدعلی موسوی محمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
106944 آسیه سادات موسوی محولاتی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
93770 مریم موسوی محولاتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
101163 نرگس موسوی محولاتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
121426 نرگس موسوی محولاتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
121165 سیدمحمد موسوی مداح 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
91515 سیدجمال الدین موسوی مشهدی 1376 علوم رياضي آمار
72879 سیدکمال الدین موسوی مشهدی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
83150 سیدکمال الدین موسوی مشهدی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94545 سیدکمال الدین موسوی مشهدی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
115479 سیده انسیه موسوی مشهدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
129154 سیده قدسیه موسوی مشهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
132123 سیده روشنک موسوی معاف 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65572 محمدرضا موسوی معجزی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
117289 سدری السادات موسوی معز آبادی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
77662 اعظم موسوی مقام 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
111310 ارزو موسوی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
110472 بی بی زینب موسوی مقدم 1382 علوم پايه زمین شناسی
121806 سمیه سادات موسوی مقدم 1385 مهندسي مهندسی شیمی
138667 سمیه سادات موسوی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
83208 سیدرحمت الله موسوی مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
116286 سیده فاطمه موسوی مقدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17121618