راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65401 حمیده قائدی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65402 سمیه قائم پناه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
65403 محمدصادق قائم پناه 1377 علوم پايه زمین شناسی
65404 محمدصادق قائم پناه 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
65405 مهدی قائم پناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65406 سیداحمد قائم فرد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65407 سیدنظام الدین قائم مقامی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
65408 طاهره قائم مقامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
65409 قدسی قائم مقامی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
65410 مسعود قائم مقامی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
65411 مهدی قائم مقامی 1361 مهندسي راه و ساختمان
65412 فرزاد قائم مقامی فراهانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65413 فریبرز قائم مقامی فرد 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65414 عطیه قائم مقامی نژاد 1386 علوم پايه زمین شناسی
65415 فاطمه قائم مقامیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65416 فاطمه قائم مقامیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
65417 آرزو قائمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
65418 آرزو قائمی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
65419 آرزو قائمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
65420 آرش قائمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
65421 ارش قائمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65422 اسماعیل قائمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65423 اصغر قائمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65424 امیرحسین قائمی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
65425 بهروز قائمی 1376 علوم پايه فیزیک
65426 پروا قائمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65427 جعفر قائمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65428 جواد قائمی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
65429 خسرو قائمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65430 داریوش قائمی 1368 علوم پايه فیزیک
65431 ژیلا قائمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65432 سمیه قائمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65433 سمیه قائمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
65434 سمیه قائمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
65435 سیاوش قائمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
65436 سید زین العابدین قائمی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65437 سیدابوالفضل قائمی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65438 عاطفه قائمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65439 عبدالله قائمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65440 علی قائمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65441 علی اصغر قائمی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65442 علیرضا قائمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65443 علیرضا قائمی 1369 كشاورزى زراعت
65444 علیرضا قائمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65445 علیرضا قائمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65446 فاطمه قائمی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
65447 فرزاد قائمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65448 فرزین قائمی 1363 علوم پايه زمین شناسی
65449 فریال قائمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
65450 فریال قائمی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
65451 ماندانا قائمی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
65452 مجید قائمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65453 محسن قائمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65454 محمد قائمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
65455 محمدباقر قائمی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
65456 محمدباقر قائمی 1366 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
65457 محمدرضا قائمی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
65458 محمدمحسن قائمی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65459 مرجان قائمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65460 مرجان قائمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65461 مرجان قائمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
65462 مریم قائمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65463 مصطفی قائمی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65464 مصطفی قائمی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
65465 مصطفی قائمی 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
65466 معصومه قائمی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65467 مهدی قائمی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
65468 مهین قائمی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65469 میترا قائمی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65470 ندا قائمی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
65471 هادی قائمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65472 هانیه قائمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
65473 هدا قائمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65474 محمدحسین قائمی جندابی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65475 مهدی قائمی اصل 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65476 حسین قائمی امیری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
65477 عباس قائمی بافقی 1370 علوم رياضي ریاضی
65478 مهران قائمی بافقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
65479 مهران قائمی بافقی 1387 دامپزشكي بیوتکنولوژی
65480 عاطفه قائمی بایگی 1388 علوم پايه فیزیک
65481 وجیهه قائمی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65482 نرجس قائمی بجگان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
65483 معصومه قائمی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
65484 نفیسه قائمی پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65485 محمدرضا قائمی ده ارباب 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65486 سیدکیوان قائمی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65487 مجتبی قائمی راد 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65488 محمدرضا قائمی زاده 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
65489 محمود قائمی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65490 فرزانه قائمی صدر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65491 سیدمحمد قائمی طلب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65492 محبوبه قائمی طلب 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65493 علی قائمی عبدل آبادی 1354 علوم پايه زمین شناسی
65494 حانیه قائمی فرد 1391 مهندسي مهندسی عمران
65495 مرجان قائمی فرد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65496 مسعود قائمی فرد 1386 علوم پايه فیزیک
65497 محمدجواد قائمی کرمانی 1373 مهندسي آتشنشاني
65498 محمدرضا قائمی گزکوه 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65499 حسین قائمی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65500 علی اکبر قائمی مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36226872