راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 65501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65501 هانیه غلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65502 هرمز غلامی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
65503 همایون غلامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65504 یاسر غلامی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
65505 یوسف غلامی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65506 زهرا غلامی بین کلایی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65507 علیرضا غلامی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65508 بانو غلامی احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65509 معصومه غلامی احمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65510 معصومه غلامی احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
65511 مرتضی غلامی اسلامیه ای 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65512 عباس غلامی انجیله 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65513 زهرا غلامی اول 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65514 ربابه غلامی اول نوقابی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65515 بنیامین غلامی بازه حور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65516 ریحانه غلامی بازه حور 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65517 سمیه غلامی بازه حور 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65518 سمیه غلامی بازه حور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65519 عارفه غلامی بشرویه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65520 فاطمه غلامی بورنگ 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
65521 روح اله غلامی بیدخانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65522 ابوالفضل غلامی بیلندی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65523 علی غلامی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65524 لیلا غلامی بیمرغ 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65525 یونس غلامی بیمرغ 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65526 فاطمه غلامی بیمرغی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65527 علی مراد غلامی پایهان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65528 محمدعلی غلامی پردون 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65529 سلیمان غلامی پور 1354 علوم پايه شیمی
65530 مجتبی غلامی پور 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65531 محمدعلی غلامی پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65532 معصومه غلامی پورچهارده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65533 امیر غلامی پورسی سختی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
65534 مصطفی غلامی پورفتیده 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65535 محمدعلی غلامی تیله بنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65536 حانیه غلامی ثالث فعال 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
65537 غلامرضا غلامی ثانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65538 نعمت اله غلامی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65539 شکراله غلامی ثقیه 1363 مهندسي جوشكاري
65540 نجمه غلامی ثمبا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
65541 امنه غلامی جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65542 مصطفی غلامی جامی محمودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65543 ندا غلامی جنت آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65544 زینب غلامی چپه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65545 فریبا غلامی چهکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65546 فریبا غلامی چهکند 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
65547 سعیده غلامی حسین آباد 1380 علوم پايه زمین شناسی
65548 سعیده غلامی حسین آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
65549 فاطمه غلامی حسین آباد 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65550 راهله غلامی حسین اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
65551 محسن غلامی حسین اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65552 افسانه غلامی حصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65553 مریم غلامی حقیقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65554 مرتضی غلامی خادر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65555 فرزانه غلامی خجسته 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65556 افشین غلامی خشت 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65557 حسین غلامی خشت 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65558 سپیده غلامی خشت 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65559 حمید غلامی خلیل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65560 حمید غلامی خلیل ابادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
65561 محمود غلامی درخت بید 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65562 جمشید غلامی دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65563 زهره غلامی دوبرجه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65564 زهره غلامی دوبرجه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65565 سهیلا غلامی دهبالائی 1367 علوم رياضي ریاضی
65566 رضا غلامی راد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65567 محمد غلامی راد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65568 مریم غلامی راد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65569 تکتم غلامی رودمعجنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65570 ناصر غلامی زنگلانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65571 غلام رضا غلامی زه اب 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65572 اعظم غلامی زهاب 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65573 سمیه غلامی زهان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65574 محمد غلامی سرحوزکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65575 غزاله غلامی سعدآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65576 توحید غلامی سعداباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65577 بهاره غلامی سعدابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65578 سارا غلامی شرفخانه 1388 علوم پايه زمین شناسی
65579 عفت غلامی شرفخانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
65580 طاهره غلامی شکرتو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65581 راضیه غلامی شلنگرد 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65582 نجمه غلامی شمبا 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
65583 زهرا غلامی شهبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65584 رحمان غلامی شهرستانی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65585 علی غلامی شیراز 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65586 سمیرا غلامی شیرازی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65587 لیلا غلامی شیری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65588 جواد غلامی طبسی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
65589 ندا غلامی عرفانی کلات 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
65590 مرضیه غلامی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65591 نجمه غلامی فرد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65592 زهره غلامی قلعه دختر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65593 منیره غلامی قندشتنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65594 عباس غلامی کریم آباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65595 عطیه غلامی کریم اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65596 مریم غلامی کفشگری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65597 جواد غلامی کلات 1376 علوم پايه فیزیک
65598 غلامرضا غلامی کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65599 طاهره غلامی کلاته سبز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65600 علی اصغر غلامی کوچ 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444256