راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 65601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65601 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65602 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65603 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65604 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
65605 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی
65606 سحر قلیچ زاده مشهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65607 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65608 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65609 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
65610 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
65611 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65612 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65613 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
65614 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
65615 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65616 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65617 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65618 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65619 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65620 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65621 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65622 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
65623 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65624 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65625 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65626 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65627 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
65628 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65629 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65630 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65631 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65632 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی
65633 مهدیه قمری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
65634 احمد قمری اصل 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
65635 مریم قمری بکاولی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65636 امیرحسین قمری خیرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65637 مرتضی قمری زارع 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
65638 ندا قمری گیلوایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
65639 امین قمشه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
65640 علیرضا قمشه نژاد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65641 حسن قمشی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65642 سارا قمشی 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
65643 ارغوان قمصری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
65644 امیر قمصریان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65645 مجید قمصریان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65646 نگین قمصریان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65647 رؤیا قمصریان سرابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65648 امراله قملاقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65649 زهرا قمه زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65650 سعید قمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65651 محمّد قمی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
65652 علی قمی اویلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65653 محمد قمی اویلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65654 نصرت قمی بهبهانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65655 نصرت قمی بهبهانی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
65656 ا لهام قمیان 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
65657 ریحانه قمیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65658 ریحانه قمیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65659 متین قمیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65660 مریم قمیان 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
65661 نعیمه قمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65662 مصطفی قمیشی 1379 علوم پايه فیزیک
65663 محمدتقی قنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65664 مهناز قنات کار 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65665 الهه قناتی 1381 علوم پايه فیزیک
65666 همدم قناتیان نجف آبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65667 پروین قناد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65668 حامد قناد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65669 فاطمه قناد 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65670 مهدی قناد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65671 هما قناد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65672 صوفیا قناد بغدادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
65673 الهام قناد زاده ماهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65674 حامد قنادان 1377 علوم پايه فیزیک
65675 فاطمه قنادترشیزی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
65676 انسیه قنادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65677 غزاله قنادزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
65678 محمد علی قنادزاده 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
65679 محمدحسین قنادزاده 1364 علوم پايه دبیری شیمی
65680 محمدعلی قنادزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65681 محمدعلی قنادزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
65682 مصطفی قنادزاده 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65683 فرشته قنادطوسی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65684 امیرحسین قنادقرصی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
65685 مجید قنادقرصی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65686 مهدی قنادقرصی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
65687 مهدی قنادکهتوئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65688 سعید قنادمهربان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65689 محمدجواد قنادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65690 مصطفی قنادیان 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
65691 مرتضی قناعت 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65692 معصومه قناعت مونی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65693 رضا قناعتگرزحمتکش 1364 علوم رياضي آمار
65694 بی بی اکرم قناعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65695 سیده الهام قناعتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
65696 عاطفه قناعتی کاشانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65697 عاطفه قناعتی کاشانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
65698 حمیدرضا قناعتیان جبذری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
65699 سکینه بیگم قناواتی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973039