راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 65601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65601 اردشیر قاسمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65602 اسماعیل قاسمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65603 اسمعیل قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
65604 اعظم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65605 اکرم قاسمی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65606 الناز قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65607 الهام قاسمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65608 الهام قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65609 الهه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65610 الهه قاسمی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65611 امید قاسمی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
65612 امیر قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
65613 امیرحسین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65614 امیرحسین قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65615 امیرمهدی قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65616 امیرمهدی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65617 امین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65618 بهرام قاسمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
65619 بهناز قاسمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
65620 بی بی مریم قاسمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
65621 پیام قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65622 تکتم قاسمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
65623 تکتم قاسمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
65624 تکتم قاسمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
65625 تکتم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65626 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
65627 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
65628 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
65629 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65630 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
65631 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
65632 حامد قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65633 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
65634 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
65635 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
65636 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65637 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65638 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
65639 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65640 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
65641 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65642 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65643 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
65644 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65645 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65646 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداري
65647 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65648 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65649 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65650 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65651 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65652 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65653 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65654 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65655 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65656 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65657 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
65658 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
65659 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65660 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65661 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65662 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65663 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65664 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65665 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65666 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
65667 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65668 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
65669 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65670 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65671 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
65672 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65673 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65674 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65675 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
65676 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
65677 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
65678 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
65679 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
65680 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65681 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65682 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65683 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
65684 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65685 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
65686 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
65687 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
65688 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
65689 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65690 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65691 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65692 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65693 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65694 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65695 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
65696 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65697 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65698 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65699 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65700 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957666