راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 65601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65601 الهام قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65602 الهام قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65603 الهام قربانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65604 امیرعباس قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65605 امین قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65606 انسیه قربانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65607 اولدوز قربانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65608 بابک قربانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65609 براتعلی قربانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
65610 براتعلی قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65611 بهاره قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65612 بهناز قربانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
65613 تکتم قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
65614 تکتم قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65615 توحید قربانی 1381 علوم پايه فیزیک
65616 حبیب اله قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65617 حجت اله قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65618 حسن قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65619 حسن قربانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65620 حسین قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65621 حسین قربانی 1380 علوم پايه فیزیک
65622 حسین قربانی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65623 حسین قربانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65624 حسین قربانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
65625 حمید قربانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
65626 حمیدرضا قربانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65627 خدیجه قربانی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65628 رباب قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65629 رجبعلی قربانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
65630 رضا قربانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65631 رضا قربانی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65632 رضا قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65633 رویا قربانی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65634 زهرا قربانی 1366 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
65635 زهرا قربانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65636 زهرا قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65637 زهرا قربانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65638 زهرا قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65639 زهرا قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65640 زهرا قربانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65641 زهرا قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65642 زهرا قربانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
65643 زهرا قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65644 زهرا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
65645 زهره قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65646 زینب قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65647 زینب قربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65648 سعید قربانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65649 سعید قربانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65650 سعید قربانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65651 سعید قربانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
65652 سکینه قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
65653 سمیه قربانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65654 سمّیه قربانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65655 سودابه قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65656 سوگل قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65657 سهیلا قربانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65658 سیدحسین قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65659 سیمین قربانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65660 شعله قربانی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
65661 شکوفه قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65662 صادق قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
65663 صدیقه قربانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65664 صفورا قربانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65665 طاهره قربانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65666 طاهره قربانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65667 عبدالحمید قربانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65668 عصمت قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65669 علی قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65670 علی قربانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65671 علی محمد قربانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65672 علی محمد قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65673 علیرضا قربانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
65674 غزاله قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65675 غلامحسین قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65676 غلامرضا قربانی 1378 علوم رياضي آمار
65677 فاطمه قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65678 فاطمه قربانی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
65679 فاطمه قربانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
65680 فاطمه قربانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65681 فاطمه قربانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65682 فاطمه قربانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65683 فرانک قربانی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
65684 فرحناز قربانی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65685 فرزاد قربانی 1393
65686 فرزانه قربانی 1385 علوم پايه فیزیک
65687 فرزانه قربانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65688 فرشته قربانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65689 فرشته قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65690 فرناز قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65691 فرناز قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65692 فروه قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65693 قربانعلی قربانی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65694 کریم قربانی 1374 علوم پايه فیزیک
65695 کریم قربانی 1378 علوم پايه فیزیک
65696 گل محمد قربانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65697 گوهر قربانی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
65698 لیلا قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65699 لیلا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65700 مجتبی قربانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709999