راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 65801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65801 فائزه فرامرزی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65802 لیلی فرامرزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65803 محبوبه فرامرزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65804 محسن فرامرزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65805 محمد فرامرزی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65806 مرتضی فرامرزی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65807 مسعود فرامرزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65808 مسعود فرامرزی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65809 معصومه فرامرزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65810 ملیحه فرامرزی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65811 ناهید فرامرزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65812 زین العابدین فرامرزی پلنگر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65813 مرتضی فرامرزی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65814 مرتضی فرامرزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65815 گلی فرامرزی رهورد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65816 جمشید فرامرزی سانجود 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
65817 ادینه محمد فرامرزی کتلر 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65818 علی فرامرزی گرمرودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
65819 علی فرامرزی گرمرودی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
65820 سیامک فرامرزی گل 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65821 سیامک فرامرزی گل 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
65822 مهناز فرامرزی مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65823 مریم فرامرزی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
65824 عباس فرامرزی نیا 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65825 مریم فرامرزی یزد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65826 مریم فرامرزی یزد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65827 محبوبه فراموشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65828 اعظم فراوانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65829 اکرم فراوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65830 محمد فراوانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65831 مسعود فراوانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65832 مهدی فراوانی 1366 كشاورزى زراعت
65833 اسماعیل فراهانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
65834 الهام فراهانی 1391 كشاورزى علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
65835 حسین فراهانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65836 فاطمه فراهانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65837 مینا فراهانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
65838 وحید فراهانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
65839 فاطمه فراهانی خواه 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
65840 آسیه فراهانی محمدآبادی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
65841 سیدالیاس فراهت 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
65842 آیدا فراهی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65843 الهام فراهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65844 بنفشه فراهی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
65845 بهروز فراهی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
65846 پریما فراهی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65847 سارا فراهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65848 سونیا فراهی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
65849 علی فراهی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65850 علیرضا فراهی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
65851 گلاره فراهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65852 گلاره فراهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
65853 گلاره فراهی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
65854 مجتبی فراهی 1389 علوم پايه فیزیک
65855 محسن فراهی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65856 محمدمهدی فراهی 1363 مهندسي نقشه برداري
65857 ملیحه فراهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65858 نازنین فراهی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
65859 هومن فراهی شالچی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65860 علی رضا فراهی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65861 پوریا فرایی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
65862 سمیرا فربد 1376 علوم پايه فیزیک
65863 فرهاد فربد 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65864 فرهام فربدوالا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65865 بابک فربود 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65866 فرزاد فربود 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65867 مهناز فربودی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65868 میترا فربین 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
65869 حسین فرتاش پور 1365 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
65870 شیرین فرتاش طلوع 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65871 شیرین فرتاش طلوع 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65872 غسان حمید فرج فرج 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65873 محسن فرج زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65874 ازهر ایاد جعفر فرج الله 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
65875 محمّد فرج اللهی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65876 هادی فرج اللهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
65877 تکتم فرج پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65878 اصغر فرج پورخاناپشتانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65879 زهرا فرج پورکردآسیابی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65880 طیبه فرج تبارنشلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65881 ذکریا فرج زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
65882 زهرا فرج زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65883 احسان فرج زاده دوین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65884 اسکندر فرج زاده دوین 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65885 طیبه فرج زاده دوین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65886 محمدقاسم فرج زاده دوین 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65887 محمدقاسم فرج زاده دوین 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65888 مینا فرج زاده دوین 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65889 منوچهر فرج نژاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
65890 زهرا فرجاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65891 مهسا فرجاد 1386 علوم پايه فیزیک
65892 سیدعباس فرجاد پزشک 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65893 بی بی تکتم فرجادپزشک 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65894 الهه فرجادفر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65895 رضا فرجادفر 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
65896 فرشته فرجادفر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
65897 مهسا فرجادفر 1381 علوم رياضي آمار
65898 طوبی فرجادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
65899 علی رضا فرجادی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
65900 اسماء فرجادی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680700