راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 65901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65901 عطیه غلامی کریم اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65902 مریم غلامی کفشگری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65903 جواد غلامی کلات 1376 علوم پايه فیزیک
65904 غلامرضا غلامی کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65905 طاهره غلامی کلاته سبز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65906 علی اصغر غلامی کوچ 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65907 فاطمه غلامی گردسلوک 1392 علوم پايه فیزیک
65908 مهین غلامی گرو 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
65909 رحمت اله غلامی گنجه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65910 حمید غلامی گیفان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65911 طیبه غلامی گینانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65912 ندا غلامی مزینان 1381 هنر نيشابور نقاشی
65913 امیرحسین غلامی مطلق 1389 مهندسي مهندسی شیمی
65914 طیبه غلامی مطلق 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
65915 کلثوم غلامی مطلق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65916 گلثومه غلامی مطلق 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65917 محمدعلی غلامی معلم 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65918 وحیده غلامی معلم 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65919 فرزانه غلامی معینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65920 براتعلی غلامی مقدم 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65921 سمانه غلامی مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65922 سمانه غلامی مقدم 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
65923 سمانه غلامی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
65924 عارفه غلامی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65925 عطیه غلامی مقدم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65926 علی غلامی مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65927 فائزه غلامی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65928 فاطمه غلامی مقدم 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65929 فاطمه غلامی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65930 فاطمه غلامی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65931 مریم غلامی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65932 سهیلا غلامی مقدم حصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65933 مهدی غلامی منظری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65934 عاطفه غلامی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65935 قدرت غلامی نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65936 محمدعلی غلامی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65937 نسیبه غلامی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
65938 امیر غلامی نژادمقدم 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
65939 عبدالحمید غلامی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65940 مریم غلامی وسمجانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65941 نفیسه غلامی یارقلعه نو 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
65942 بهناز غلامیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65943 جواد غلامیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65944 جواد غلامیان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65945 زهره غلامیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65946 سعید غلامیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65947 سمانه غلامیان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
65948 سمیرا غلامیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65949 سمیرا غلامیان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
65950 طاهره غلامیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65951 عباس غلامیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
65952 علی محمد غلامیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65953 فرزانه غلامیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65954 فرهاد غلامیان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65955 لیلا غلامیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65956 مجید غلامیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65957 محمد غلامیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65958 محمد غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
65959 مرتضی غلامیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65960 مریم غلامیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65961 معصومه غلامیان 1377 علوم پايه زمین شناسی
65962 مهدی غلامیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65963 مهدی غلامیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65964 مهدی غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
65965 مهین غلامیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65966 محمود غلامیان اتراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65967 مسعود غلامیان ادیمی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
65968 وجیهه غلامیان باغسیاه 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65969 مونا غلامیان جوزمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65970 زهرا غلامیان حسن آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65971 ماندانا غلامیان خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65972 ماندانا غلامیان خراسانی 1396 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
65973 ناهید غلامیان خلیل آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65974 قاسم غلامیان خیرآبادی 1388 دامپزشكي دامپزشکی
65975 یداله غلامیان رمجردی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65976 محسن غلامیان سفیدداربنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65977 سیمین غلامیان قوژدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65978 حامد غلامیان گنابادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65979 داود غلامیان گنابادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65980 الهام غلامیان مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65981 زهرا غلامیان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65982 مسعود غلامیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65983 نازنین غلامیان مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
65984 سمیه غلباش اینالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65985 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
65986 صدراله غلمانی پور 1367 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
65987 الهام غم خواراحمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65988 محمدتقی غم شکن 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65989 سیداحمد غمامی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65990 سیدجلیل غمامی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
65991 گیتی غمامی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65992 قاسم غمخوار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65993 ریحانه غمخواریزدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65994 محمدجواد غمخواریزدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65995 اعظم غمخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65996 حمیرا غمدیده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65997 شعبان غمدیده 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65998 ایهاب غملوش 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65999 حدیثه غنائی 1374 علوم رياضي آمار
66000 زهرا غنائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152307