راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 66001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66001 فهیمه غزنوی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66002 مریم غزنوی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66003 منصوره غزنوی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66004 میترا غزنوی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
66005 وجیهه غزنوی 1380 علوم پايه زمین شناسی
66006 عقیله غزنوی تربقان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66007 الهه غزنوی تربقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66008 معصومه غزنوی دوزنده 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66009 حامد غزنوی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
66010 سیداحمد غزنینی هاشمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66011 ماجد غزی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
66012 حمید غضنفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66013 حمید غضنفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66014 وجیهه غضنفر 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66015 محمدرضا غضنفرنعمتی 1366 علوم پايه زمین شناسی
66016 ابوطالب غضنفری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66017 بتول غضنفری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66018 بهزاد غضنفری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66019 بهمن غضنفری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66020 بهناز غضنفری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
66021 حسن غضنفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
66022 حمزه غضنفری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66023 رامین غضنفری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66024 رضا غضنفری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66025 زهرا غضنفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66026 زهرا غضنفری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66027 زینب غضنفری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66028 سیدجلال غضنفری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66029 سیما غضنفری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
66030 شکوفه غضنفری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66031 شکوفه غضنفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
66032 شکوفه غضنفری 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
66033 علی غضنفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
66034 فروغ غضنفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66035 محمد غضنفری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66036 محمدحسن غضنفری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66037 محمدحسین غضنفری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66038 محمدرضا غضنفری 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
66039 مرضیه السادات غضنفری 1382 علوم پايه فیزیک
66040 مهدی غضنفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66041 هاجر غضنفری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66042 یونس غضنفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66043 محمدصادق غضنفری مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
66044 منصور غضنفری پور 1353 مهندسي راه و ساختمان
66045 آزاده غضنفری حصاری 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
66046 معصومه غضنفری فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66047 امیرقاسم غضنفری مطلق 1373 علوم رياضي ریاضی
66048 محمدصادق غضنفری مقدم 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
66049 محمدصادق غضنفری مقدم 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
66050 زهرا غضنفری میمند 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
66051 علی غضنفریان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66052 زیبا غطاوی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66053 امین غفارپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66054 زهرا غفارپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66055 صادق غفارپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66056 صادق غفارپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66057 علی غفارپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66058 علی غفارپور 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
66059 فاضل غفارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66060 محسن غفارپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66061 ژیلا غفارپورمودبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66062 رضا غفارتمر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66063 حمیده غفارزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
66064 زهره غفارزاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66065 سعیده غفارزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66066 مجید غفارزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66067 منصور غفارزاده شیراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
66068 پژمان غفارزاده وفایی 1366 كشاورزى زراعت
66069 سمیه بیگم غفارنژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
66070 وحید غفارنطنزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66071 وحید غفارنطنزی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66072 صباح غفارنیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66073 مهدی غفارنیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66074 محمد غفارنیامعنوی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66075 آرش غفاری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
66076 ابوالحسن غفاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
66077 ابوذر غفاری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66078 ابوذر غفاری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66079 احد غفاری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
66080 اسماء غفاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66081 اسماعیل غفاری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66082 اسماعیل غفاری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66083 افشین غفاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66084 المیرا غفاری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
66085 الناز غفاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66086 الهام غفاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66087 بهمن غفاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66088 تورج غفاری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
66089 تورج غفاری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
66090 جمال غفاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66091 حسن غفاری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66092 حمید رضا غفاری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66093 ربابه غفاری 1377 علوم پايه زمین شناسی
66094 زهرا غفاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66095 زهرا غفاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66096 زهرا غفاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
66097 زهرا غفاری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66098 زهره غفاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66099 سامی غفاری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
66100 سپیده غفاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250595