راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 6601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6601 جعفر افشار 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6602 جلال افشار 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6603 جلال افشار 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
6604 رامین افشار 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6605 زری افشار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6606 زری افشار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
6607 زهره افشار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6608 سعید افشار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6609 سلمه افشار 1381 علوم پايه زمین شناسی
6610 سمیه افشار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6611 غلامرضا افشار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6612 فرزانه افشار 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6613 کاظم افشار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
6614 کبری افشار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6615 محبوبه افشار 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6616 محمدحسین افشار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
6617 محمدحسین افشار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
6618 محمود افشار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6619 ملیحه افشار 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6620 مونا افشار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6621 مهناز افشار 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
6622 نادیا افشار 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
6623 نسرین افشار 1377 علوم رياضي ریاضی
6624 نوشین افشار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6625 یونس افشار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6626 اکبر افشار زرندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
6627 محمد افشار شاندیز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
6628 اشرف افشار طرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6629 سهیلا افشار طرقی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6630 مجید افشار نقندری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
6631 رضا افشاراحمدآبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6632 مریم افشاراحمدآبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
6633 انسیه افشاران مشهدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
6634 علی افشاربابای خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6635 داود افشاربحراباد 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
6636 شیما افشاربرجی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6637 عادله افشارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6638 ملیحه افشارپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6639 زهرا افشارتربتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6640 صدیقه افشارجهانشاهی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
6641 هادی افشارچمن اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6642 زهرا افشارحسین آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
6643 مریم افشارحنائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6644 سمانه افشاردلخواه 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
6645 برات افشارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6646 رئوفه سادات افشارزاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
6647 رئوفه سادات افشارزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
6648 سحر افشارزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6649 صفوراسادات افشارزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6650 فرزانه افشارزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6651 فرزانه افشارزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6652 مریم افشارزاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6653 مریم افشارزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
6654 نفیسه افشارزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6655 نگین افشارزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6656 هانیه افشارزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
6657 محمدرضا افشارزاده طرقبه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6658 عباس افشارزاده کازرونی 1355 علوم رياضي آمار
6659 علی افشارساری اصلانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
6660 گلناز افشارساری اصلانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
6661 حمید افشارشاندیز 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6662 حسین افشارصفوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6663 مسلم افشارصفوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6664 معصومه افشارصفوی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6665 هادی افشارصفوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6666 مریم افشارطرقبه 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6667 مصطفی افشارطونیانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6668 عارف افشارفرد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6669 عارف افشارفرد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
6670 عارف افشارفرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
6671 فرناز افشارفروغی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6672 مژگان افشارقاسمی 1365 علوم رياضي آمار
6673 راضیه افشارقتلی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6674 راضیه افشارقتلی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
6675 تینا افشارقوچانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
6676 زهره افشارقوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
6677 سیمین افشارکارگر 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
6678 افروز افشارکردستانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6679 الهه افشارکرمانشاهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6680 امینه افشارکرمانشاهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6681 مژده افشارکرمانی 1372 علوم رياضي ریاضی
6682 الهام افشارکهن 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6683 زهره افشارکهن 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
6684 سمانه افشارکهن 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6685 شهاب افشارکهن 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6686 مریم افشارکهن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6687 مژگان افشارکهن 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6688 مژگان افشارکهن 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6689 معصومه افشارکهن 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6690 ارسلان افشارگلی 1376 علوم رياضي آمار
6691 ناهید افشارلاهوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
6692 ناهید افشارلاهوری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
6693 الهه افشارمقدم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6694 سعید افشارمقدم 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6695 حمیدرضا افشارمند 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6696 معصومه افشارمنش 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
6697 صادق افشارنجفی 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
6698 زهرا افشارنژاد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
6699 محمد افشارنژاد 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
6700 اشرف افشارنقندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229182