راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 6601 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6601 مرجان افضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6602 مریم افضلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6603 نرگس افضلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
6604 روح الله افضلی گروه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6605 محمد افضلی بغداد ابادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6606 حمید افضلی دشت بیاض 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
6607 اکرم افضلی دشتبیاض 1386 علوم پايه فیزیک
6608 اکرم افضلی دشتبیاض 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
6609 شبنم افضلی ده زیاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
6610 فرشته افضلی ده زیاری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
6611 فرهاد افضلی شهرنوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6612 مهدی افضلی کاریزک 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6613 مهدی افضلی کاریزک 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
6614 طوبی افضلی کلاته 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6615 سیددانیال افضلی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6616 محمدمهدی افضلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6617 آسیه افضلی نسب 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6618 احسان افضلی نسب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
6619 علی افضلی نسب 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
6620 فهیمه افضلی نسب 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6621 محمدامین افضلی نسب 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6622 زهرا افضلی ننیز 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
6623 مهدی افضلی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6624 مهدی افضلی یزدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6625 امیرحسین افضلیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
6626 فاطمه افضلیان 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
6627 هانی افضلیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
6628 موسی افضلیان سلامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6629 بهناز افضلیان مند 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
6630 نسیم افضلى نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6631 یدالله افغانی 1355 مهندسي راه و ساختمان
6632 زینب سادات افقهی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6633 سیدامین افقهی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6634 سیدرضا افقهی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
6635 سیدعبدالعلی افقهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6636 سیدمحمود افقهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6637 هانیه افقهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
6638 رقیه افقهی دوست 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
6639 جواد افقهی زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
6640 عباس افقهی زاده 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
6641 عباس افقهی زاده 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
6642 جعفر افقهی فریمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6643 علی اکبر افقهی فریمانی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت
6644 سلمان افقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
6645 نادر افقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6646 احسان افکار 1380 علوم رياضي آمار
6647 الهام افکار 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6648 رویا افکار 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
6649 محمدرضا افکار 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
6650 هادی افکار 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6651 هادی افکار 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
6652 محسن افکاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
6653 نائله افکاری 1380 علوم پايه زمین شناسی
6654 مرضیه افکن پوردهبرزویی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
6655 محمدحسن افکن پور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
6656 مرضیه افکن پور دهبرزوئی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
6657 زهرا افکن پوردهبرزوئی 1387 علوم پايه فیزیک
6658 عبدالعزیز افلاک سیر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6659 الهه افلاکیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
6660 عباس افواجی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
6661 فاطمه افواجی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6662 بنفشه افهمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6663 امیرحسین افیونی مبارکه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
6664 عبدالراشد اق 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6665 محمدولی اق اتابای 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6666 اسداله اقائی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
6667 زهره اقائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6668 سیده سمانه اقائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6669 عباس اقائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6670 علیرضا اقائی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
6671 فرزانه اقائی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6672 مرتضی اقائی 1367 علوم رياضي ریاضی
6673 مکرم اقائی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
6674 مهدی اقائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
6675 مهدی اقائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6676 سیده زینب اقائی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6677 امیرحسین اقائی میبدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6678 سپیده اقابابائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
6679 مریم اقابابائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6680 مصطفی اقابزرگی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6681 جعفر اقابیگی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
6682 حسین اقابیگی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6683 راضیه اقاتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
6684 مرتضی اقاجان زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
6685 مریم اقاجان زاده لنگرودی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6686 سیدمحمد اقاجانپورمیانده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6687 اکرم اقاجانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6688 گلی اقاجانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
6689 مینو اقاجانی دربان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6690 حسن اقاجانی فخرداودی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
6691 ربابه اقاجانی لشکاجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6692 قاسم اقاجانی مازندرانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6693 احمد اقاحسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6694 پوران اقاحسینی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6695 مجتبی اقاحسینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6696 محمدرضا اقاخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6697 مهدیه اقاخانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6698 هدیه اقاخانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913530