راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 6601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6601 مهلا افخمی نژاد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
6602 جعفر افخوانی شجری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
6603 الهه افرا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6604 حسن افرا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6605 سارا افرا 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
6606 سیمین دخت افرا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
6607 سیمین دخت افرا 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
6608 سارا افراخته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6609 سهیلا افراخته 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6610 محّدثه افراخته 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
6611 محمدولی افراخته 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
6612 نسرین افراخته 1373 علوم پايه زمین شناسی
6613 حمید افرادی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6614 فرانک افراز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6615 هما افراز 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6616 تورج افراسیابی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
6617 سلیمه افراسیابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
6618 ملیحه افراسیابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6619 لیلا افراسیابی ایلچی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6620 لیلا افراسیابی ایلخچی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
6621 سارا افراسیابی گرگانی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
6622 سعید افراسیابی گرگانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
6623 احسان افراسیابیان 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6624 اسماعیل افراشته 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
6625 مرتضی افراشته 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6626 نازنین افراشته 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
6627 روح الله افراه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6628 شکوفه افراه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6629 هادی افراه 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
6630 رضا افرنده 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6631 حسین افروز 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6632 ربابه افروز 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6633 مریم افروز 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6634 الهه افروزکلاردهی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6635 مژگان افروزنیا 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
6636 سارا افروزه 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
6637 محسن افروزه 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
6638 محسن افروزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
6639 سمانه افروزی رستگار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
6640 سمانه افروزی رستگار 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
6641 افسانه افروزی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6642 فریبا افروزی گروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6643 فریبا افروزی گروی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6644 فریده افروزی گروی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6645 فریده افروزی گروی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
6646 آذین افروزیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
6647 عابدین افروزیان 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
6648 علیرضا افروشه 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
6649 تکتم افروغ 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
6650 داود افروغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6651 فائزه افروغ 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6652 احمد افروغی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6653 دعاء محسن عبدعلی افریجی 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
6654 زهراء محسن عبدعلی افریجی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6655 حمیدرضا افرین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6656 جواد افزون 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6657 حبیب افساء 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6658 خدیجه افسر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
6659 فرانک افسر 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
6660 محمدحسن افسر 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6661 مهرنوش افسردل 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
6662 حسن افسرده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6663 محسن افسرده 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
6664 حاجی محمد افسری 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
6665 حسین افسری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
6666 محمد افسری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
6667 محمدمهدی افسری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6668 مهدی افسری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6669 مهرداد افسری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6670 سپیده افسری بجستانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
6671 صبا افسری بجستانی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6672 صبا افسری بجستانی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6673 اعظم افسری بنابید 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
6674 سپیده افسری پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6675 سیدزهیر افسریان محصل 1378 علوم رياضي ریاضی محض
6676 سیدحجت افسریان محصل 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
6677 سیده ریحانه افسریان محصل 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
6678 سیده ریحانه افسریان محصل 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
6679 فاطمه افسون 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6680 حانیه افسیج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
6681 فاطمه افسیج 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6682 امیر افشار 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6683 امیرحسین افشار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
6684 امین افشار 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6685 امین افشار 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
6686 انوش افشار 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6687 تکتم افشار 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
6688 جعفر افشار 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6689 جلال افشار 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6690 جلال افشار 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
6691 رامین افشار 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6692 زری افشار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6693 زری افشار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
6694 زهره افشار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6695 سعید افشار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6696 سلمه افشار 1381 علوم پايه زمین شناسی
6697 سمیه افشار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6698 غلامرضا افشار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6699 فرزانه افشار 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6700 کاظم افشار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299422