راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 66101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66101 سپیده غفاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
66102 سعیده غفاری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
66103 سلمان غفاری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
66104 سمانه غفاری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
66105 سمیرا غفاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66106 شاهین غفاری 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66107 شکوفه غفاری 1354 علوم پايه شیمی
66108 شهره غفاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66109 صدیقه غفاری 1374 علوم رياضي ریاضی
66110 طاهره غفاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66111 عباس غفاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66112 علی اکبر غفاری 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
66113 فاطمه غفاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66114 فرح ناز غفاری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66115 فریبا غفاری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66116 کریم غفاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
66117 کیمیا غفاری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
66118 کیمیا غفاری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت فنآوری اطلاعات
66119 لادن غفاری 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
66120 مایده غفاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66121 مجتبی غفاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66122 محسن غفاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66123 محمد غفاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66124 محمدحسن غفاری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66125 محمدیاسر غفاری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
66126 محیا غفاری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66127 مریم غفاری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
66128 مسعود غفاری 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
66129 معصومه غفاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
66130 معصومه غفاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
66131 موسی غفاری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66132 مهدی غفاری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66133 مهدی غفاری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
66134 میرزمان غفاری 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
66135 نادر غفاری 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66136 نگار غفاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66137 وصال غفاری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
66138 هادی غفاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
66139 مهدی غفاری فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66140 حمزه علی غفاری آذر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66141 ریحانه غفاری ابرده 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66142 ملیحه غفاری ابرده 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
66143 صالحه غفاری ارزه علیا 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
66144 زهرا غفاری انجدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66145 مریم غفاری انجدانی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
66146 افسانه غفاری باغستانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
66147 جواد غفاری توران 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66148 رجب غفاری توران 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
66149 زینب غفاری توران 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66150 لیلا غفاری توران 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
66151 جواد غفاری ثانی نوغابی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66152 رقیه غفاری جدیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66153 نوروز غفاری جدیدی 1355 علوم رياضي آمار
66154 زینب غفاری چراتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66155 کورش غفاری چراتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
66156 محمد غفاری چراتی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی ( آموزش محور )
66157 متین غفاری خلیل اباد 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
66158 زهرا غفاری دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66159 شهربانو غفاری دوست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66160 نرگس غفاری دوست 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66161 جلاله غفاری راد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66162 جلاله غفاری راد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66163 حسین غفاری راد 1382 علوم پايه زمین شناسی
66164 حسین غفاری راد 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
66165 محمدرضا غفاری رباط 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66166 محمد غفاری زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66167 جمیله غفاری ساروی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
66168 محمدحسن غفاری ساروی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66169 نرگس غفاری ساروی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66170 مرتضی غفاری سردشت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66171 محمدامین غفاری شاد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66172 محمدامین غفاری شاد 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
66173 حوریه غفاری شهربابکی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66174 راضیه غفاری فروتقه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66175 ندا غفاری فیض آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66176 اکرم غفاری قره باغ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
66177 تکتم غفاری کله چاهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66178 خاور غفاری لنگری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
66179 وحید غفاری مشهدریزه ئی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
66180 فاطمه غفاری مقدس طوسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66181 غلامعلی غفاری مقدم 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66182 منصور غفاری مقدم 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
66183 فاطمه غفاری مقدم نوغابی 1355 كشاورزى زراعت
66184 وحیده غفاری نژاد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
66185 محمد غفاری نوغابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66186 حمیدرضا غفاری ها 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66187 علی غفاری هریوند 1380 علوم رياضي آمار
66188 محمّد غفاری هریوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66189 مریم غفاری هریوند 1382 علوم پايه فیزیک
66190 الهه غفاریان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66191 حمیدرضا غفاریان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66192 ساغر غفاریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66193 سوسن غفاریان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66194 سیدحسین غفاریان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66195 فاطمه غفاریان 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
66196 محمد غفاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66197 وحیده غفاریان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66198 وحیده غفاریان 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
66199 وحیده غفاریان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
66200 تکتم غفاریان مبهوت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248986