راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 66301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66301 ماندانا غفوری ساداتیه 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66302 ماندانا غفوری ساداتیه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66303 ماندانا غفوری ساداتیه 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
66304 هایده غفوری سبزواری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66305 مریم غفوری سدهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66306 طیبه غفوری شهبازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66307 ام البنین غفوری غلامحسین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66308 محمد غفوری فر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66309 سیدمهدی غفوری فرگی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66310 فهیمه غفوری قریب 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66311 سیده صفورا غفوری کمیاپور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66312 سیده صفیه غفوری کمیاپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66313 علی غفوری مقدم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66314 مریم غفوری مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66315 سمیه غفوری منش 1384 علوم پايه زمین شناسی
66316 رویا غفوری نژاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
66317 محمد غفوری نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66318 میترا غفوری نژاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66319 جواد غفوری نسب 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
66320 زینب غفوری نوقابی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
66321 اسماء غفوری نیا 1389
66322 لعیا غفوری نیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66323 مصطفی غفوری یزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66324 حمیده غفوریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66325 سودابه غفوریان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66326 عباس غفوریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66327 غزاله غفوریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66328 مریم غفوریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66329 وحید غفوریان 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
66330 امیرحسین غفوریان نسب 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
66331 ابراهیم غفوریان ابدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66332 احمد غفوریان ابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66333 انسیه غفوریان ابدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66334 رسول غفوریان ابدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66335 بهمن غفوریان اذرخشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66336 فرزان غفوریان تیماجی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66337 سیدمیثم غفوریان حضرتی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66338 اکبر غفوریان حضوری اصفهان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66339 الهه غفوریان حضوری اصفهان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
66340 سیدشهاب الدین غفوریان حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
66341 مهدی غفوریان راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
66342 احمد غفوریان رمضان بندراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66343 غلامرضا غفوریان سفارشی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
66344 محمود غفوریان سنگ چولی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
66345 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1382 علوم پايه فیزیک
66346 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
66347 سمانه سادات غفوریان سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66348 مهدی غفوریان شاگردی 1369 كشاورزى زراعت
66349 خدیجه غفوریان صرافزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
66350 فاطمه غفوریان فخارعیدگاهی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
66351 نیما غفوریان فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66352 نیما غفوریان فر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66353 هادی غفوریان قدس کاملی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
66354 هادی غفوریان قدس کاملی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
66355 فاطمه غفوریان کاریزک 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
66356 فاطمه غفوریان کاریزک 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
66357 ابوالفضل غفوریان مجاوردوغایی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66358 داود غفوریان مجاوردوغایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66359 سمانه غفوریان مجاورذوغالی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66360 حمیدرضا غفوریان محبتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66361 محسن غفوریان محبی 1355 علوم رياضي آمار
66362 اسماء غفوریان محدث 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
66363 عطیه غفوریان محمدزاده 1393 علوم پايه فیزیک
66364 عاطفه غفوریان مسعودزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
66365 الهام غفوریان مصلحتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66366 بهاره غفوریان مصلحتی 1383 علوم رياضي آمار
66367 نجمه غفوریان معدنی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66368 مرتضی غفوریان مکاری 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66369 ندا غفوریان مومن رضوی 1382 علوم پايه فیزیک
66370 ندا غفوریان مومن رضوی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
66371 مصطفی غفوریان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
66372 ملیحه غفوریان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66373 حبیب اله غفوریان نصرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66374 امیر غفوریان نصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
66375 حانیه غفوریان نصیری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
66376 حانیه غفوریان نصیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
66377 حانیه غفوریان نصیری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
66378 فائزه غفوریان نصیری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66379 محمد غفوریان نصیری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
66380 پریسا غفوریان نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
66381 سمیه غفوریان نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66382 ملیحه غفوریان نوروزی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66383 فرزانه غفوریان نیاء مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66384 عارفه غفوریان نیاءمقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
66385 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66386 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
66387 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66388 عبداله غلائی ابربرزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66389 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66390 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66391 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66392 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66393 حمیدرضا غلام پور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66394 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66395 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
66396 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
66397 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66398 علی اصغر غلام پور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (مجازی)
66399 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198723