راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 66801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66801 هانیه غلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66802 هرمز غلامی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
66803 همایون غلامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66804 یاسر غلامی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
66805 یوسف غلامی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
66806 زهرا غلامی بین کلایی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
66807 علیرضا غلامی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66808 بانو غلامی احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66809 معصومه غلامی احمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66810 معصومه غلامی احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
66811 مرتضی غلامی اسلامیه ای 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66812 عباس غلامی انجیله 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66813 زهرا غلامی اول 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66814 ربابه غلامی اول نوقابی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66815 بنیامین غلامی بازه حور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66816 ریحانه غلامی بازه حور 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66817 سمیه غلامی بازه حور 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66818 سمیه غلامی بازه حور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66819 عارفه غلامی بشرویه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66820 فاطمه غلامی بورنگ 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
66821 روح اله غلامی بیدخانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
66822 ابوالفضل غلامی بیلندی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
66823 علی غلامی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66824 لیلا غلامی بیمرغ 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66825 یونس غلامی بیمرغ 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66826 فاطمه غلامی بیمرغی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66827 علی مراد غلامی پایهان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66828 محمدعلی غلامی پردون 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66829 سلیمان غلامی پور 1354 علوم پايه شیمی
66830 مجتبی غلامی پور 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66831 محمدعلی غلامی پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66832 معصومه غلامی پورچهارده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66833 امیر غلامی پورسی سختی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
66834 مصطفی غلامی پورفتیده 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66835 محمدعلی غلامی تیله بنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66836 حانیه غلامی ثالث فعال 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
66837 غلامرضا غلامی ثانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66838 نعمت اله غلامی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
66839 شکراله غلامی ثقیه 1363 مهندسي جوشكاري
66840 نجمه غلامی ثمبا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66841 امنه غلامی جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66842 سمیه غلامی جامی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
66843 مصطفی غلامی جامی محمودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66844 ندا غلامی جنت آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66845 زینب غلامی چپه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66846 حسین غلامی چهکند 1395 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
66847 فریبا غلامی چهکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66848 فریبا غلامی چهکند 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
66849 سعیده غلامی حسین آباد 1380 علوم پايه زمین شناسی
66850 سعیده غلامی حسین آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
66851 فاطمه غلامی حسین آباد 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
66852 راهله غلامی حسین اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
66853 محسن غلامی حسین اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66854 افسانه غلامی حصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66855 مریم غلامی حقیقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
66856 مرتضی غلامی خادر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66857 فرزانه غلامی خجسته 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66858 افشین غلامی خشت 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66859 حسین غلامی خشت 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66860 سپیده غلامی خشت 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66861 حمید غلامی خلیل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66862 حمید غلامی خلیل ابادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
66863 محمود غلامی درخت بید 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
66864 جمشید غلامی دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66865 زهره غلامی دوبرجه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66866 زهره غلامی دوبرجه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66867 سهیلا غلامی دهبالائی 1367 علوم رياضي ریاضی
66868 رضا غلامی راد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
66869 محمد غلامی راد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
66870 مریم غلامی راد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66871 تکتم غلامی رودمعجنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66872 ناصر غلامی زنگلانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66873 غلام رضا غلامی زه اب 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66874 اعظم غلامی زهاب 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66875 سمیه غلامی زهان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66876 مریم غلامی زین آباد 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66877 محمد غلامی سرحوزکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66878 غزاله غلامی سعدآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66879 توحید غلامی سعداباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66880 بهاره غلامی سعدابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66881 سارا غلامی شرفخانه 1388 علوم پايه زمین شناسی
66882 عفت غلامی شرفخانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
66883 طاهره غلامی شکرتو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66884 راضیه غلامی شلنگرد 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66885 نجمه غلامی شمبا 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
66886 زهرا غلامی شهبا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66887 رحمان غلامی شهرستانی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66888 علی غلامی شیراز 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66889 سمیرا غلامی شیرازی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66890 لیلا غلامی شیری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
66891 جواد غلامی طبسی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66892 ندا غلامی عرفانی کلات 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
66893 مرضیه غلامی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66894 نجمه غلامی فرد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66895 زهره غلامی قلعه دختر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66896 منیره غلامی قندشتنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66897 عباس غلامی کریم آباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66898 عطیه غلامی کریم اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66899 مریم غلامی کفشگری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66900 جواد غلامی کلات 1376 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199341