راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 66901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66901 بنفشه فراهی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
66902 بهروز فراهی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
66903 پریما فراهی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
66904 سارا فراهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66905 سونیا فراهی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
66906 علی فراهی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66907 علیرضا فراهی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
66908 گلاره فراهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
66909 گلاره فراهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
66910 گلاره فراهی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
66911 مجتبی فراهی 1389 علوم پايه فیزیک
66912 محسن فراهی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66913 محمدمهدی فراهی 1363 مهندسي نقشه برداری
66914 ملیحه فراهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66915 نازنین فراهی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
66916 هومن فراهی شالچی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66917 علی رضا فراهی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66918 پوریا فرایی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
66919 سمیرا فربد 1376 علوم پايه فیزیک
66920 فرهاد فربد 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66921 فرهام فربدوالا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66922 بابک فربود 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66923 فرزاد فربود 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66924 مهناز فربودی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66925 میترا فربین 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
66926 حسین فرتاش پور 1365 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
66927 شیرین فرتاش طلوع 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66928 شیرین فرتاش طلوع 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66929 غسان حمید فرج فرج 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
66930 محسن فرج زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66931 ازهر ایاد جعفر فرج الله 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
66932 محمّد فرج اللهی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66933 هادی فرج اللهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
66934 تکتم فرج پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66935 اصغر فرج پورخاناپشتانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66936 زهرا فرج پورکردآسیابی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66937 طیبه فرج تبارنشلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66938 ذکریا فرج زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
66939 زهرا فرج زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66940 احسان فرج زاده دوین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66941 اسکندر فرج زاده دوین 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
66942 طیبه فرج زاده دوین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66943 محمدقاسم فرج زاده دوین 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66944 محمدقاسم فرج زاده دوین 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66945 مینا فرج زاده دوین 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66946 منوچهر فرج نژاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
66947 زهرا فرجاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66948 مهسا فرجاد 1386 علوم پايه فیزیک
66949 سیدعباس فرجاد پزشک 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66950 بی بی تکتم فرجادپزشک 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66951 فاطمه سادات فرجادپزشک 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66952 الهه فرجادفر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66953 الهه فرجادفر 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66954 رضا فرجادفر 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
66955 فرشته فرجادفر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
66956 مهسا فرجادفر 1381 علوم رياضي آمار
66957 طوبی فرجادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
66958 علی رضا فرجادی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
66959 اسماء فرجادی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66960 جواد فرجادی بجستانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66961 محمّدرضا فرجادی فر 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66962 هما فرجادیان 1392 مهندسي مهندسی صنایع
66963 مهسا فرجام 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66964 زهرا فرجام فرد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66965 تکتم فرجامی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66966 جلال فرجامی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66967 حمیدرضا فرجامی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66968 زینت فرجامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66969 علی اکبر فرجامی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66970 علی اکبر فرجامی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66971 فرزانه فرجامی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66972 محمدرضا فرجامی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66973 سعید فرجامی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
66974 حمید فرجامی کوشک مهدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66975 سیده رقیه فرجودی پیرکلاچاهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66976 احمد فرجی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66977 اسماعیل فرجی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66978 الهه فرجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
66979 بیتا فرجی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66980 حسین فرجی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66981 ذریه فرجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66982 زهرا فرجی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66983 زینب فرجی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66984 شیوا فرجی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
66985 عباس فرجی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66986 علی اصغر فرجی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
66987 علیرضا فرجی 1363 مهندسي مهندسی عمران
66988 فاطمه فرجی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
66989 فرج اله فرجی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66990 فرج اله فرجی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66991 گلستان فرجی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
66992 مجید فرجی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66993 محمدرضا فرجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
66994 منصوره فرجی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
66995 مهدی فرجی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
66996 هانی فرجی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66997 هادی فرجی آروق 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
66998 علیرضا فرجی ارمکی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66999 علیرضا فرجی ارمکی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67000 فتحعلی فرجی پائین دزائی 1354 علوم پايه شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444221