راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 66901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66901 غلامرضا غلامی کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
66902 طاهره غلامی کلاته سبز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66903 علی اصغر غلامی کوچ 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66904 فاطمه غلامی گردسلوک 1392 علوم پايه فیزیک
66905 مهین غلامی گرو 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
66906 رحمت اله غلامی گنجه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66907 حمید غلامی گیفان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66908 طیبه غلامی گینانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66909 ندا غلامی مزینان 1381 هنر نيشابور نقاشی
66910 امیرحسین غلامی مطلق 1389 مهندسي مهندسی شیمی
66911 طیبه غلامی مطلق 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
66912 کلثوم غلامی مطلق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66913 گلثومه غلامی مطلق 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66914 محمدعلی غلامی معلم 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66915 وحیده غلامی معلم 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66916 فرزانه غلامی معینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66917 براتعلی غلامی مقدم 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66918 سمانه غلامی مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66919 سمانه غلامی مقدم 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
66920 سمانه غلامی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
66921 عارفه غلامی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66922 عطیه غلامی مقدم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66923 علی غلامی مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66924 فائزه غلامی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66925 فاطمه غلامی مقدم 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66926 فاطمه غلامی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66927 فاطمه غلامی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66928 مریم غلامی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66929 سهیلا غلامی مقدم حصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
66930 مهدی غلامی منظری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66931 عاطفه غلامی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66932 قدرت غلامی نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66933 محمدعلی غلامی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66934 نسیبه غلامی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
66935 امیر غلامی نژادمقدم 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
66936 عبدالحمید غلامی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
66937 مریم غلامی وسمجانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
66938 نفیسه غلامی یارقلعه نو 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
66939 بهناز غلامیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66940 جواد غلامیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66941 جواد غلامیان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66942 زهره غلامیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66943 سعید غلامیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66944 سمانه غلامیان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
66945 سمیرا غلامیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66946 سمیرا غلامیان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
66947 طاهره غلامیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66948 عباس غلامیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
66949 علی محمد غلامیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66950 فرزانه غلامیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66951 فرهاد غلامیان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66952 لیلا غلامیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66953 مجید غلامیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
66954 محمد غلامیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66955 محمد غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
66956 مرتضی غلامیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
66957 مریم غلامیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66958 معصومه غلامیان 1377 علوم پايه زمین شناسی
66959 مهدی غلامیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66960 مهدی غلامیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66961 مهدی غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
66962 مهین غلامیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66963 محمود غلامیان اتراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66964 مسعود غلامیان ادیمی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
66965 وجیهه غلامیان باغسیاه 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
66966 مونا غلامیان جوزمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66967 زهرا غلامیان حسن آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66968 ماندانا غلامیان خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66969 ماندانا غلامیان خراسانی 1396 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
66970 ناهید غلامیان خلیل آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66971 قاسم غلامیان خیرآبادی 1388 دامپزشكي دامپزشکی
66972 یداله غلامیان رمجردی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66973 محسن غلامیان سفیدداربنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66974 سیمین غلامیان قوژدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
66975 حامد غلامیان گنابادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
66976 داود غلامیان گنابادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66977 الهام غلامیان مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
66978 زهرا غلامیان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66979 مسعود غلامیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66980 نازنین غلامیان مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
66981 سمیه غلباش اینالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66982 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
66983 صدراله غلمانی پور 1367 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
66984 الهام غم خواراحمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66985 محمدتقی غم شکن 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66986 سیداحمد غمامی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66987 سیدجلیل غمامی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
66988 گیتی غمامی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66989 قاسم غمخوار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66990 ریحانه غمخواریزدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66991 علی غمخواریزدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
66992 محمدجواد غمخواریزدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66993 اعظم غمخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
66994 حمیرا غمدیده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66995 شعبان غمدیده 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
66996 ایهاب غملوش 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66997 حدیثه غنائی 1374 علوم رياضي آمار
66998 زهرا غنائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
66999 زهرا غنائی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
67000 زهرا غنائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200619