راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 67001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67001 براتعلی غلامی مقدم 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67002 سمانه غلامی مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67003 سمانه غلامی مقدم 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
67004 سمانه غلامی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
67005 عارفه غلامی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67006 عطیه غلامی مقدم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67007 علی غلامی مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67008 فائزه غلامی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67009 فاطمه غلامی مقدم 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67010 فاطمه غلامی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67011 فاطمه غلامی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67012 مریم غلامی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67013 سهیلا غلامی مقدم حصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67014 مهدی غلامی منظری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67015 عاطفه غلامی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67016 قدرت غلامی نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67017 محمدعلی غلامی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67018 نسیبه غلامی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
67019 امیر غلامی نژادمقدم 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
67020 عبدالحمید غلامی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
67021 مریم غلامی وسمجانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67022 نفیسه غلامی یارقلعه نو 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
67023 بهناز غلامیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67024 جواد غلامیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67025 جواد غلامیان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67026 زهره غلامیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67027 سعید غلامیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67028 سمانه غلامیان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
67029 سمیرا غلامیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67030 سمیرا غلامیان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
67031 طاهره غلامیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67032 عباس غلامیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
67033 علی محمد غلامیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67034 فرزانه غلامیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67035 فرهاد غلامیان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67036 لیلا غلامیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67037 مجید غلامیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67038 محمد غلامیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67039 محمد غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
67040 مرتضی غلامیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67041 مریم غلامیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67042 معصومه غلامیان 1377 علوم پايه زمین شناسی
67043 مهدی غلامیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67044 مهدی غلامیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67045 مهدی غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
67046 مهین غلامیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67047 محمود غلامیان اتراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67048 مسعود غلامیان ادیمی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
67049 وجیهه غلامیان باغسیاه 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
67050 مونا غلامیان جوزمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67051 زهرا غلامیان حسن آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
67052 ماندانا غلامیان خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67053 ماندانا غلامیان خراسانی 1396 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
67054 ناهید غلامیان خلیل آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67055 قاسم غلامیان خیرآبادی 1388 دامپزشكي دامپزشکی
67056 یداله غلامیان رمجردی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67057 محسن غلامیان سفیدداربنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67058 سیمین غلامیان قوژدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
67059 حامد غلامیان گنابادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
67060 داود غلامیان گنابادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67061 الهام غلامیان مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
67062 زهرا غلامیان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67063 مسعود غلامیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67064 نازنین غلامیان مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
67065 سمیه غلباش اینالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67066 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
67067 صدراله غلمانی پور 1367 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
67068 الهام غم خواراحمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67069 محمدتقی غم شکن 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67070 سیداحمد غمامی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67071 سیدجلیل غمامی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
67072 گیتی غمامی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67073 قاسم غمخوار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
67074 ریحانه غمخواریزدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67075 علی غمخواریزدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
67076 محمدجواد غمخواریزدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
67077 اعظم غمخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
67078 حمیرا غمدیده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67079 شعبان غمدیده 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67080 ایهاب غملوش 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67081 حدیثه غنائی 1374 علوم رياضي آمار
67082 زهرا غنائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67083 زهرا غنائی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
67084 زهرا غنائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
67085 فاطمه السادات غنائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67086 فاطمه غنائی چمن آباد 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
67087 محمّد غنائی نیا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67088 زهرا غنایی 1384 علوم رياضي آمار
67089 وحید غنجعلی پورگوشکی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
67090 اکرم غنچه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67091 محبوبه غنچه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67092 محمداسمعیل غنچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67093 نرگس غنچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67094 الهام غنچه گی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67095 ابوالحسن غنچه گی ثانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
67096 نجمه غنچه گی ثانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67097 نرگس غنچه گی ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67098 زهرا غنمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67099 فاطمه غنمی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
67100 مراد غنمی 1354 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250392