راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 67001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67001 محبوبه فراشیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
67002 یعقوب فراشیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67003 جواد فراصت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67004 عصمت فراگردی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
67005 محمد فرامرز 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67006 جواد فرامرزی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
67007 حامد فرامرزی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش نظریه گراف
67008 سمیرا فرامرزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67009 صفدر فرامرزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67010 طاهره فرامرزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
67011 عذرا فرامرزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
67012 فائزه فرامرزی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67013 لیلی فرامرزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67014 محبوبه فرامرزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67015 محسن فرامرزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67016 محمد فرامرزی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67017 مرتضی فرامرزی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67018 مسعود فرامرزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67019 مسعود فرامرزی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67020 معصومه فرامرزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67021 ملیحه فرامرزی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
67022 ناهید فرامرزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67023 زین العابدین فرامرزی پلنگر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67024 مرتضی فرامرزی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67025 مرتضی فرامرزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67026 گلی فرامرزی رهورد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67027 جمشید فرامرزی سانجود 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
67028 ادینه محمد فرامرزی کتلر 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67029 علی فرامرزی گرمرودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
67030 علی فرامرزی گرمرودی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
67031 سیامک فرامرزی گل 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67032 سیامک فرامرزی گل 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
67033 مهناز فرامرزی مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67034 مریم فرامرزی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
67035 عباس فرامرزی نیا 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
67036 مریم فرامرزی یزد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67037 مریم فرامرزی یزد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
67038 محبوبه فراموشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67039 اعظم فراوانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67040 اکرم فراوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
67041 محمد فراوانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67042 مسعود فراوانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67043 مهدی فراوانی 1366 كشاورزى زراعت
67044 یعقوب عبدالحسین فراوی 1393 علوم رياضي ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
67045 اسماعیل فراهانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
67046 الهام فراهانی 1391 كشاورزى علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
67047 حسین فراهانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67048 فاطمه فراهانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67049 مینا فراهانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
67050 وحید فراهانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
67051 فاطمه فراهانی خواه 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
67052 آسیه فراهانی محمدآبادی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
67053 سیدالیاس فراهت 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
67054 آیدا فراهی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67055 الهام فراهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67056 بنفشه فراهی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
67057 بهروز فراهی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
67058 پریما فراهی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67059 سارا فراهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67060 سونیا فراهی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
67061 علی فراهی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67062 علیرضا فراهی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
67063 گلاره فراهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67064 گلاره فراهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
67065 گلاره فراهی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
67066 مجتبی فراهی 1389 علوم پايه فیزیک
67067 محسن فراهی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67068 محمدمهدی فراهی 1363 مهندسي نقشه برداری
67069 ملیحه فراهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67070 نازنین فراهی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
67071 هومن فراهی شالچی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
67072 علی رضا فراهی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67073 پوریا فرایی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
67074 سمیرا فربد 1376 علوم پايه فیزیک
67075 فرهاد فربد 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
67076 فرهام فربدوالا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67077 بابک فربود 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67078 فرزاد فربود 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67079 مهناز فربودی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67080 میترا فربین 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
67081 حسین فرتاش پور 1365 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
67082 شیرین فرتاش طلوع 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67083 شیرین فرتاش طلوع 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67084 غسان حمید فرج فرج 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
67085 محسن فرج زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67086 ازهر ایاد جعفر فرج الله 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
67087 محمّد فرج اللهی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67088 هادی فرج اللهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
67089 تکتم فرج پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67090 اصغر فرج پورخاناپشتانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67091 زهرا فرج پورکردآسیابی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67092 طیبه فرج تبارنشلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67093 ذکریا فرج زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
67094 زهرا فرج زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67095 احسان فرج زاده دوین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67096 اسکندر فرج زاده دوین 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67097 طیبه فرج زاده دوین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67098 محمدقاسم فرج زاده دوین 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67099 محمدقاسم فرج زاده دوین 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67100 مینا فرج زاده دوین 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765646